Ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νέου ΕΣΠΑ

Πέμπτη, 30 Οκτώβριος 2014 11:39 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Θέμα: Ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νέου ΕΣΠΑ

Στην τελευταία επίκαιρη ερώτησή μου για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007- 2013 και την εκκίνηση της νέας προγραμματικής περιόδου σας είχα θέσει το θέμα της κωδικοποίησης των παθογενειών των συστημάτων διαχείρισης όλων των προγραμματικών περιόδων για την αποφυγή των λαθών του παρελθόντος, ώστε να είναι έτοιμες οι υπηρεσίες, τόσο οι κεντρικές όσο και οι περιφερειακές να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στις αυξημένες υποχρεώσεις.

Στην απάντησή σας τονίσατε ότι "οι μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν με το νέο νόμο του ΕΣΠΑ δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και εσείς να μας στείλετε τις δικές σας προτάσεις. Θα γίνει και διάλογος. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και πρέπει να δούμε τα λάθη και τις αδυναμίες του παρελθόντος για να μη συνεχιστούν. Και είμαι σίγουρος ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι για να το καταθέσουμε στη Βουλή".

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αλλά και καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων της ΜΟΔ ΑΕ, καταρτίστηκε από το Υπουργείο χωρίς καμία απολύτως διαβούλευση με τις Ειδικές Υπηρεσίες ή τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές ή άλλο θεσμικό φορέα ή ακόμα και την ίδια την ΜΟΔ ΑΕ προσχέδιο του νέου νόμου που θέτει – όχι μόνον το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΠΑ – αλλά και αυτό της ΜΟΔ ΑΕ.

Ένα προσχέδιο νόμου που διαπνέεται από τη λογική ιδιωτικοποίησης του συστήματος διαχείρισης του νέου ΕΣΠΑ, από τη μία συγκεντρώνοντας στο ίδιο το Υπουργείο σχεδόν το σύνολο των αρμοδιοτήτων διαχείρισης πετώντας εκτός τα υπόλοιπα Υπουργεία και Περιφέρειες, και από την άλλη φαίνεται εξαιρετικά πρόθυμο να βάλει σε θέση συνδιαχειριστή ιδιώτες, ανταποκρινόμενο στις κατά καιρούς απαιτήσεις διαφόρων φορέων όπως οι τράπεζες, ο ΣΕΒ, κ.λπ.

Ένα προσχέδιο νόμου το οποίο μέσω ενός καινοφανούς αλλά εξίσου πολύπλοκου συστήματος Ειδικών Υπηρεσιών και Επιτελικών Μονάδων, με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες που στελεχώνονται από το μηδέν, απαξιώνει τη συσσωρευμένη ατομική και συλλογική εμπειρία διαχείρισης του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ. Υποβαθμίζει το ανθρώπινο δυναμικό των κοινοτικών προγραμμάτων (αυτό δηλαδή που έχει σε φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο της διαχείρισης μέσα από αντιξοότητες που πηγάζουν από το ίδιο το σύστημα), τους επανατοποθετεί χωρίς καμία λογική και μάλιστα με μισθό που θα καθορίσει η TaskForce!

Με το προσχέδιο δημιουργούνται νέες δομές (επιτελικές δομές ΕΣΠΑ) στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες χωρίς ξεκάθαρες αρμοδιότητες και χωρίς να αποσαφηνίζεται με ποιόν τρόπο αλληλεπιδρούν / συνεργάζονται με τις Διαχειριστικές Αρχές του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, οι διατάξεις που σχετίζονται με την μετάβαση από τη τρέχουσα προγραμματική περίοδο στην καινούργια περίοδο δημιουργούν πραγματικό αλαλούμ. Στο ίδιο διάστημα θα υπάρχουν οι υφιστάμενες δομές του ΕΣΠΑ που θα κλείνουν τα τρέχοντα προγράμματα, ενώ παράλληλα θα δημιουργούνται οι καινούργιες με όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης στελεχών, προκήρυξης των θέσεων των προϊσταμένων, κλπ. Και όλα αυτά την ώρα που η χώρα θα πρέπει να απορροφήσει επιτυχώς τα υπολειπόμενα 5 δις € του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και να αξιοποιήσει την ενδεχόμενη εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ.

Με δεδομένο ότι:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Επιχειρείτε πράγματι να εκχωρήσετε τη διαχείριση των δημόσιων πόρων του νέου ΕΣΠΑ στους ιδιώτες;

2. Για ποιο λόγο "στήνεται" ένα νέο σύστημα διαχείρισης εξαρχής πετώντας ουσιαστικά την συσσωρευμένη και πολύτιμη εμπειρία τόσων χρόνων σε μία μάλιστα χρονική περίοδο που η χώρα πρέπει να επιταχύνει;

3. Το τελικό σχέδιο νόμου θα τύχει ευρείας διαβούλευσης, ιδιαίτερα με την ΜΟΔ ΑΕ, αλλά και τις διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων;

Η βουλευτής που ερωτά

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ