Υλοποίηση της απόφασης αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών

Τρίτη, 16 Δεκέμβριος 2014 12:24 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

Ερώτηση

προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

 

Θέμα: Υλοποίηση της απόφασης αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών

 

Τον Αύγουστο 2014, δημοσιεύθηκε το ΠΔ 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178/29.08.2014)  περί εφαρμογής του νέου οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο αναδιαρθρώθηκε η υφιστάμενη δομή του Υπουργείου.

Σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία αναδιοργάνωσης θα έπρεπε να είχε αρχίσει από τις 29 Οκτωβρίου.

Επειδή σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του ΠΔ 111/2014, το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει το νευραλγικό ρόλο διασφάλισης της χρηστής διαχείρισης «των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του»,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδιοργάνωσης και η σύσταση των νέων οργανικών μονάδων, Τμημάτων, Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων; Αν όχι για ποιο λόγο καθυστερεί η διαδικασία;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Νίκος Τσούκαλης 

Δημήτρης Αναγνωστάκης 

Ασημίνα Ξηροτύρη