Κατάσχεση ακόμη και ασφαλιστικών αποζημιώσεων

Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 14:07 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα:  Κατάσχεση ακόμη και ασφαλιστικών αποζημιώσεων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πολλές εφορίες θεωρούν ως «απαιτήσεις εις χείρας τρίτων» τα ποσά αποζημιώσεων που δικαιούνται να εισπράξουν οφειλέτες του Δημοσίου από ασφαλιστικές εταιρείες και προχωρούν σε κατασχέσεις των ποσών αυτών για να εισπράξουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, οι κατασχέσεις δε διενεργούνται ακόμη και σε περιπτώσεις που οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων-οφειλέτες του δημοσίου έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης οφειλών και πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Επιπλέον, στο ΥΠΟΙΚ υποστηρίζουν ότι οι εφορίες μπορούν να κατάσχουν έως και το 100% των πάσης φύσεως αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρείες, τονίζουν δε ότι οι κατασχέσεις αυτές επιτρέπεται να γίνονται πριν την καταβολή τους στους δικαιούχους-οφειλέτες του δημοσίου δηλαδή ενώ τα ποσά αυτά βρίσκονται ακόμη στα χέρια εκείνων που πρόκειται να τα καταβάλλουν.

Δηλαδή, σαν να μην έφτανε η εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και η ανασφάλεια που βιώνει καθημερινά ο οφειλέτης του δημοσίου για την εργασία του, όταν την έχει, και για την υγεία του, δεδομένου ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο γεγονός, τώρα δεν θα μπορεί να εισπράξει και την αποζημίωση από ασφαλιστικές εταιρείες η οποία, κατά τεκμήριο, σημαίνει ότι η υγεία ή η περιουσία του, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης αγροτικής παραγωγής, έχει υποστεί ζημία γεγονός το οποίο επιβαρύνει περαιτέρω μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση.

Σε συνέχεια των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποια είναι η αιτιολογική μιας τέτοιας πρακτικής, ιδιαίτερα σε μια τόσο αρνητική συγκυρία για τον δικαιούχο-οφειλέτη του οποίου δεν καλύπτεται επαρκώς η υγεία ενώ, παράλληλα, αντιμετωπίζει ευρείας κλίμακας φορο-επιδρομή καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις (κόκκινα δάνεια κλπ);

2) Εξετάζονται τουλάχιστον κάποια εναλλακτικά σενάρια  όπως π.χ. κατάσχεση ποσοστού της αποζημίωσης συνεκτιμώντας τη συνολική εικόνα του θύματος-δικαιούχου-οφειλέτη;

 

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη