Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Κύρωση της Σύμβασης της Βουδαπέστης και του πρόσθετου Πρωτοκόλλου

Κύρωση της Σύμβασης της Βουδαπέστης και του πρόσθετου Πρωτοκόλλου

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. Υπουργούς:

Α) Εξωτερικών

Β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Γ) Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

 

Θέμα: Κύρωση της Σύμβασης της Βουδαπέστης και του πρόσθετου Πρωτοκόλλου 

Η Συνθήκη της Βουδαπέστης είναι η πρώτη Διεθνής Συνθήκη η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσω της εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών, της βελτίωσης των διερευνητικών τεχνικών και τη αύξησης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών. Η Συνθήκη υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2001 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2004. Επίσης, ένα πρόσθετο Πρωτόκολλο που υπεγράφη το 2003 και τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο του 2006 αφορά στη ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που τελείται μέσω συστημάτων  υπολογιστών.

Στη Συνθήκη της Βουδαπέστης υπάρχουν επεξηγήσεις και ρυθμίσεις για όλα τα ηλεκτρονικά εγκλήματα:

1.Για τα αδικήματα κατά της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων και των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2.Για τα αδικήματα που σχετίζονται με τους υπολογιστές όπως η απάτη με ηλεκτρονικό υπολογιστή και η πλαστογραφία.

3.Για τα αδικήματα σχετικά με το περιεχόμενο όπως το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας.

4.Για τα αδικήματα που σχετίζονται με τη καταπάτηση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Είναι γνωστό ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών έχουν καταστεί η ραχοκοκαλιά της οικονομικής μας στρατηγικής και αποτελούν πόρο κρίσιμης σημασίας από τον οποίο εξαρτώνται όλοι οι κλάδοι της οικονομίας. Αποτελούν τη βάση των πολύπλοκων συστημάτων που στηρίζουν τη λειτουργία των οικονομιών μας σε κλάδους ζωτικής σημασίας, όπως ο χρηματοπιστωτικός, η υγεία, η ενέργεια και οι μεταφορές. Παράλληλα, πολλά επιχειρηματικά μοντέλα στηρίζονται στην αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του διαδικτύου και στην απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής. Συνεπώς, ο κυβερνοχώρος πρέπει να προστατευτεί από συμβάντα κακόβουλης δραστηριότητας και καταχρήσεις και οι κυβερνήσεις πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά στην εξασφάλιση ελεύθερου και ασφαλούς κυβερνοχώρου. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διασφαλίσουν τη πρόσβαση και το άνοιγμα, να σεβαστούν και να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα διαδικτυακά και να διατηρήσουν την αξιοπιστία και την δια-λειτουργικότητα του διαδικτύου. Δεδομένου δε ότι η τεχνολογία προχωρά ταχύτερα των νομικών προβλέψεων, υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της νομικής θωράκισης της χώρας και εναρμόνισης με το διεθνές δίκαιο.

Παρ’ όλα αυτά, η χώρα μας η οποία έχει υπογράψει τόσο την εν θέματι Σύμβαση όσο και το Πρωτόκολλο δεν τα έχει φέρει μέχρι σήμερα προς κύρωση στην Βουλή. Υπογραφή αλλά μη κύρωση με νόμο σημαίνει ότι η χώρα παραβιάζει διεθνή συνθήκη και υπέχει διεθνή ευθύνη ενώπιον των οργανισμών στους οποίους είναι υπόλογη. Επιπλέον, παρεμποδίζει την υλοποίηση της απαραίτητης νομικής ρύθμισης η οποία, με τη σειρά της, στερεί τη δυνατότητα αποτελεσματικής λειτουργίας όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μηχανισμών και αρχών και, κατ’ επέκταση, αφήνει εκτεθειμένο τον έλληνα πολίτη μπροστά στο ηλεκτρονικό έγκλημα.

Σε συνέχεια των παραπάνω ερωτώνται  οι κκ. Υπουργοί:

1. Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η καθυστέρηση της κύρωσης της Σύμβασης;

2. Πότε προτίθεσθε να φέρετε προς κύρωση την εν λόγω Σύμβαση και το Πρωτόκολλο στη Βουλή;

3. Σε τι βαθμό η παρατηρούμενη ολιγωρία οφείλεται στο Πρωτόκολλο δηλαδή στη ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που τελείται μέσω διαδικτύου και την οποία προφανώς μελετά ακόμη η Κυβέρνηση φοβούμενη νομικές ή πολιτικές εμπλοκές;

 

Οι βουλευτές που ερωτούν 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη 

Ιωάννης Πανούσης