Λανθασμένος υπολογισμός του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) σε πλήθος ιδιοκτητών ακινήτων

Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2014 15:50 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα:  Λανθασμένος υπολογισμός του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) σε πλήθος ιδιοκτητών ακινήτων 

Εκκρεμής παραμένει η επίλυση του θέματος σχετικά με το λανθασμένο υπολογισμό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων που ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες.

Με την παρ.5 της υποπαραγράφου Α7 του ν.4152/2013 (Α΄107) καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α). Ειδικότερα, ορίστηκε ότι για τον υπολογισμό του λαμβάνονται υπόψη το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης, και η παλαιότητα του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, όπως αυτά είχαν αποτυπωθεί από τους αρμόδιους Δήμους και καταχωρηθεί στη βάση του Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ μέχρι την 1η Μαΐου 2013. Για τη διόρθωση δε ενδεχόμενων λαθών σε κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία, δόθηκε στους ενδιαφερόμενους πολίτες η δυνατότητα μέχρι τη 15η Μαΐου 2013 να υποβάλλουν στον αρμόδιο Δήμο σχετικό αίτημα. Η διαδικασία προέβλεπε ότι στη συνέχεια οι Δήμοι θα προέβαιναν σε απευθείας ενημέρωση (μέσω αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων) του Διαχειριστή του Δικτύου της ΔΕΗ. Η μη υποβολή αιτήματος θα σήμαινε ότι οι πολίτες αποδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή.

Δεδομένου ότι:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Πού οφείλεται η καθυστέρηση της αντιμετώπισης του εν λόγω ζητήματος;

2.Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος, σε μια περίοδο που ο Έλληνας ήδη υπερφορολογημένος πολίτης στερείται της δυνατότητας απώλειας έστω και ενός ευρώ;

3.Εξετάζεται το ενδεχόμενο, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, να δοθεί στις Εφορίες η δυνατότητα διόρθωσης λανθασμένων στοιχείων όταν κρίνονται δίκαια τα αιτήματα των πολιτών; 

 

Η βουλευτής που Ερωτά 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη