Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Λαθρεμπόριο τσιγάρων

Λαθρεμπόριο τσιγάρων

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. Υπουργούς:

Α. Οικονομικών

Β. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Γ. Υγείας

 

Θέμα: Λαθρεμπόριο τσιγάρων 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της στατιστικής υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ), το 2012 το 18.8% των τσιγάρων του εμπορίου ήταν προϊόντα λαθρεμπορίου, ενώ το 2013 εκτιμάται πως το αντίστοιχο ποσοστό θα ξεπεράσει το 20%.

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα που περιορίζει το προς κατανάλωση εισόδημα, τα τεράστια κέρδη για τους λαθρεμπόρους, οι ανεπαρκείς πόροι για τις διωκτικές αρχές αλλά και η ελλιπής ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του παράνομου εμπορίου τσιγάρων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την έξαρση του φαινομένου.

Μερικές από τις συνέπειες του παράνομου εμπορίου τσιγάρων είναι τα μειωμένα κρατικά έσοδα, η απώλεια θέσεων εργασίας και εσόδων για τη νόμιμη αλυσίδα (καπνοπαραγωγοί, βιομηχανία, χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο), η χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων και δραστηριοτήτων, ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τα κυκλώματα του παράνομου εμπορίου εις βάρος των νόμιμων επιχειρήσεων καπνικών προϊόντων, η υπονόμευση των στόχων δημόσιας υγείας κ.λπ.

Εν συντομία, το παράνομο εμπόριο τσιγάρων υπονομεύει την ανάπτυξη της χώρας και τροφοδοτεί την παραοικονομία, σε μια περίοδο δε που έχουν επιβληθεί δρακόντειες μειώσεις δαπανών η απώλεια εσόδων είναι τουλάχιστον απαράδεκτη. 

Οι διεξοδικοί έλεγχοι από τις ελληνικές ελεγκτικές αρχές κατά τα έτη 2010 και 2011 με μια σειρά από κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων παράνομων τσιγάρων αλλά και η αλλαγή της νομοθεσίας με αυστηρότερες ποινές, που πράγματι υλοποιήθηκαν κατά τα τελευταία έτη, δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει ουσιαστικά το εν θέματι τοπίο. Οι δε λαθρέμποροι έχουν αναπτύξει υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας και βελτιωμένα συστήματα παραγωγής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων.   

Θεωρούμε ότι στην καταπολέμηση του φαινομένου θα συνέβαλε ουσιαστικά η εκπόνηση ενός ενιαίου σχεδίου δράσης κατά του παράνομου εμπορίου τσιγάρων και ο συντονισμός όλων των συναρμόδιων υπουργείων. Για να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, να πραγματοποιηθούν ενδελεχείς έλεγχοι και να εφαρμοστεί αυστηρότερη νομοθεσία εκ μέρους των φορολογικών και τελωνειακών αρχών. Επίσης, θα πρέπει να επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές σε αυτούς που επιδίδονται σε λαθρεμπόριο – ενέργειες άλλωστε που συνάδουν με τις σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, θα πρέπει να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για τους κινδύνους  όχι μόνο του καπνίσματος αλλά και του καπνίσματος λαθραίων τσιγάρων, τα οποία δεν υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο και, όπως έχουν δείξει εργαστηριακές έρευνες, περιέχουν εξαιρετικά επικίνδυνα για την υγεία στοιχεία. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, καταλυτικής σημασίας θα ήταν η διοργάνωση σεμιναρίων και προς τις διωκτικές αρχές δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι λαθρέμποροι  έχουν αναπτύξει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην αντιγραφή των νόμιμων σημάτων και των φορολογικών ετικετών. Η οργάνωση αυτών των σεμιναρίων, όπως και η ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των διωκτικών αρχών, δεν θα πρέπει να επαφίεται μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία – περίπτωση Παπαστράτου. 

 

Σε συνέχεια των παραπάνω ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.Ποιος είναι ο σχεδιασμός και τα μέτρα κατά του παράνομου εμπορίου τσιγάρων; Υπάρχειμιας συντονισμός μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων;

2.Θα εξετάσετε το ενδεχόμενο θέσπισης αυστηρότερων διατάξεων ώστε οι ποινές και τα πρόστιμα να λειτουργούν αποτρεπτικά;

3.Θα προχωρήσει το θέμας της ψηφιακής σήμανσης (codentify) σε αντικατάσταση των σημερινών φορολογικών ταινιών;

4.Θα ενταθούν οι έλεγχοι των διωκτικών αρχών και να θα υλοποιηθεί η καταστροφή κατασχεμένων τσιγάρων πρώτων υλών και μηχανημάτων ώστε να αποκλείεται η εκ νέου διαθεσή τους στο παράνομο εμπόριο;

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη