Λειτουργία Υδατοδρομίων

Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2014 13:23 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. Υπουργους:

 

Θέμα: Λειτουργία Υδατοδρομίων

Σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4146 (Α’ 90) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», σας υποβάλλαμε την Ερώτηση υπ’ αριθ. 10634/16-5-2013 με την οποία αναγνωρίζαμε τα οφέλη από την υλοποίηση των υδατοδρομίων, επισημαίναμε ότι βασική προϋπόθεση για την  άμεση υλοποίηση ήταν η έγκαιρη επίλυση όλων των θεμάτων συναρμοδιότητας, στελέχωσης, προστασίας περιβάλλοντος και ενάλιων αρχαιοτήτων και ρωτούσαμε για τον προγραμματισμό των συναρμόδιων υπουργείων για τα επόμενα βήματα (έκδοση διαφόρων ΚΥΑ, συγκρότηση επιτροπών, θέματα ασφάλειας κ.λπ.).

Οι απαντήσεις που λάβαμε, εντός του πρώτου 15νθημέρου του Ιουνίου ήταν ότι η Δ/νση Πολιτικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων ήταν σε διαδικασία ενοποίησης με τη Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών και θα στελεχωνόταν αναλόγως, ότι προωθείται σχέδιο ΚΥΑ στην ιεραρχία του Υπουργείου για υπογραφή, ότι τα θέματα που τίθενται αντιμετωπίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και ότι για τις προστατευόμενες περιοχές και τους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους επιλαμβανόταν το ΥΠΕΚΑ. Το τελευταίο δε μας απάντησε ότι επιδιώκεται η επέκταση και ενίσχυση της υπηρεσίας των υδροπλάνων και η δημιουργία αυτόνομων περιφερειακών δικτύων αερομεταφορών με υδροπλάνα και ότι για την υλοποίηση των υδατοδρομίων θα τηρηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το δε Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου  στις 13/6/2013 μας απάντησε ότι δεν είχε περιέλθει στην αρμόδια Δ/νση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος φάκελος για σχετική γνωμοδότηση κατ’ εφαρμογή του νόμου και ότι οι συναρμόδιες υπηρεσίες, εξαιτίας της ευρύτητας των επιδράσεων που θα έχει η λειτουργία των υδατοδρομίων στις θαλάσσιες περιοχές της χώρας θα εξετάσουν οριζόντια οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν (προδιαγραφών σωστικών μέσων, κανονισμοί αποφυγής συγκρούσεων, διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων, ναυτικής και θαλάσσιας δραστηριότητας, ύπαρξης αγκυροβολίων, καιρικών συνθηκών κλπ.

Τέλος, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μας είχε ενημερώσει ότι και για τα υδατοδρόμια θα τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία που αποβλέπει στην προστασία ενάλιων αρχαιοτήτων.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά, τα υδατοδρόμια δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία. Υπάρχουν βέβαια εξαγγελίες για άμεση έκδοση αδειών λειτουργίας υδατοδρομίων και για δρομολόγηση των πρώτων πτήσεων στις αρχές καλοκαιριού. Όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν όπως η αναπροσαρμογή των χρεώσεων των υπηρεσιών υδατοδρομίων, η τροποποίηση από την ΥΠΑ του εγχειριδίου ασφαλείας προκειμένου να είναι συμβατό με το αντίστοιχο των λιμένων, η επίσπευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που θα προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής κλπ.

Είναι δε ιδιαίτερα σημαντικό να τονισθεί η σημασία της άμεσης έναρξης λειτουργίας των υδατοδρομίων για περιοχές όπως η Βεγορίτιδα και άλλες που έχουν ήδη έτοιμο φάκελο για αδειοδότηση, περιοχές ακριτικές και με δυσκολίες διασύνδεσης με την υπόλοιπη χώρα. 

Δεδομένου ότι:    

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1) Ποιος είναι ο ακριβής κατάλογος των εκκρεμοτήτων και ποιο το χρονοδιάγραμμα διευθέτησης αυτών με δεδομένο το έντονο ενδιαφέρον των κατοίκων πολλών περιοχών ιδιαίτερα των ακριτικών και με δυσκολία διασύνδεσης με την υπόλοιπη χώρα για λειτουργία υδατοδρομίου στην περιοχή τους;

2) Πως είναι δυνατόν να επίκειται η έκδοση των πρώτων αδειών για τη λειτουργία των υδατοδρομίων όταν δεν έχει ακόμη επιλυθεί μία σειρά εκκρεμοτήτων και όταν ο κάθε φάκελος αδειοδότησης θα πρέπει να ελεγχθεί για μια σειρά παραμέτρων;

 

Οι βουλευτές που ερωτούν

Ασημίνα Ξηροτύρη Αικατερινάρη

Θωμάς Ψύρρας

Νίκη Φούντα