Λειτουργικά προβλήματα στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2014 15:57 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

 

Θέμα: Λειτουργικά προβλήματα στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 

Σημαντικά λειτουργικά προβλήματα παρατηρούνται στους Σταθμούς και τα Κλιμάκια της Πυροσβεστικής ανά την επικράτεια.       

Ειδικότερα, σε επιστολή(12.12.13) της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου επισημαίνονται προβλήματα, που σχετίζονται, τόσο με την έλλειψη του πετρελαίου κίνησης, όσο και με την έλλειψη του πετρελαίου θέρμανσης.

Οι ελλείψεις αυτές υποβαθμίζουν την επιχειρησιακή ικανότητα της Πυροσβεστικής, εφόσον περιορίζονται οι δυνατότητες κίνησης των οχημάτων. Επιπλέον, οι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής είναι αναγκασμένοι να εργάζονται σε περιβάλλον ψύχους, εφόσον οι περισσότερες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου βρίσκονται σε ορεινά σημεία όπου χειμώνας έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

Τις ελλείψεις σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της χώρας (Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία) επισημαίνει σε επιστολή της (24.12.13) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Πυροσβεστικού Σώματος. 

Δεδομένου ότι το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο είναι κατεξοχήν μηχανοκίνητο, απαιτείται να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να είναι πλήρως λειτουργικό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά την αντιπυρική περίοδο, 

Δεδομένου ότι η έλλειψη πετρελαίου σε συνδυασμό με την κακή κτιριακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται, λόγω παλαιότητας, πολλές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση υπηρεσίας των υπαλλήλων στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς και τα Κλιμάκια, ενώ παράλληλα ελλοχεύει σε καθημερινή βάση και ο κίνδυνος επιβάρυνσης της υγείας τους,

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1.Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ή έχει ήδη προβεί, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της έλλειψης του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης στην Περιφέρεια Ηπείρου;

3.Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής τροφοδοσία σε καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων, αλλά και οι επαρκείς ποσότητες πετρελαίου για τη θέρμανση των Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων σε πανελλαδικό επίπεδο;

Ποια είναι τα προϋπολογισθέντα κονδύλια για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς και τα Κλιμάκια ανά την επικράτεια για το έτος 2014;

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Πανούσης Γιάννης

 

Ξηροτύρη - Αικατερινάρη Ασημίνα

 

Μάρκου Κατερίνα

 

Φούντα Νίκη