Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης και των τραπεζών στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων μέσω του αναπτυξιακού νόμου

Ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης και των τραπεζών στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων μέσω του αναπτυξιακού νόμου

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό:

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης και των τραπεζών στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων μέσω του αναπτυξιακού νόμου.

 

Από τις πρόσφατες εξαγγελίες σας για τις αλλαγές στον επενδυτικό νόμο, απλούστευση των διαδικασιών κ.λ.π. φαίνεται η πρόθεση του Υπουργείου να ανατεθεί στις τράπεζες ο έλεγχος και η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που θα κατατίθενται για υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο.

Το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε και στην πρόσφατη συνάντηση του Υπουργού με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Τα επιχειρήματα που επικαλείται το Υπουργείο για μια τέτοια ρύθμιση είναι η μείωση / εξάλειψη της διαφθοράς, η ταχύτερη εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου και η διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων.

Όπως είναι γνωστό, μέχρι σήμερα η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου και από τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.

Η μέχρι σήμερα ενασχόληση των τραπεζών με την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων αφορούσε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ και αξιολόγηση της δανειοδότησής τους. Η εμπειρία, μας δείχνει ότι υπήρξαν και από τις δύο πλευρές (δημοσίου και τραπεζών) φαινόμενα διαφθοράς και αδιαφάνειας, αλλά και λανθασμένης αξιολόγησης. Είναι αρκετά πρόσφατο το παράδειγμα επίορκων υπαλλήλων του ΥΠΑΝ που ζητούσαν χρήματα από τους υποψήφιους επενδυτές για να προωθήσουν τους φακέλους τους. Από την άλλη πλευρά οι τράπεζες έχουν και αυτές αξιολογήσει πολλές επενδύσεις δίνοντας δάνεια, τα οποία στη συνέχεια δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν, γεγονός που δείχνει ότι κύριο μέλημα των τραπεζών ήταν να πουλήσουν ένα προϊόν τους και όχι η πραγματική αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Η ανάληψη μιας τέτοιας ευθύνης από τις τράπεζες ουσιαστικά σημαίνει την ανάληψη διαχείρισης δημόσιων πόρων από ιδιωτικές εταιρείες. Θα οδηγήσει στην απαξίωση του ρόλου των υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιαίτερα των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, ενός θεσμού που πολύ πρόσφατα δημιούργησε το ελληνικό κράτος, με κύριο σκοπό την συμβολή στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας με τις βασικές αρχές της εγγύτητας, της διαφάνειας και του δημοκρατικού προγραμματισμού.

Πιστεύουμε ότι με τον εξορθολογισμό των σχετικών υπηρεσιών (κεντρικών και περιφερειακών), την αξιολόγηση του προσωπικού τους και τους συστηματικούς εσωτερικούς ελέγχους μπορεί να εξαλειφθούν τα φαινόμενα της διαφθοράς, να αξιοποιηθεί η εμπειρία της διοίκησης και να επιτευχθεί έτσι ταχύτητα και οικονομία για το δημόσιο.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.Εξυπηρετεί πράγματι το δημόσιο συμφέρον, αλλά και τους επενδυτές μια τέτοια αλλαγή και με ποιον τρόπο;

2.Εξετάζει εναλλακτικά το Υπουργείο τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών, την ενίσχυση με αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού και την υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει ταχύτερα στις υποχρεώσεις της τόσο για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο, όσο και των συγχρηματοδοτούμενων ενισχύσεων;

3.Στην περίπτωση που εκχωρηθεί η αξιολόγηση στις τράπεζες, έχει αποφασιστεί ποιος θα ασκεί τον κεντρικό έλεγχο των υπαγωγών στον αναπτυξιακό νόμο; Θα υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε και τα εκεί φαινόμενα διαπλοκής να εκλείψουν και να μην καταλήξουμε τελικά να απαιτούν από τους υποψήφιους επενδυτές να δανειοδοτηθούν από τις ίδιες;

 

Η Βουλευτής που ερωτά

 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ