Ουραγός στην κοινωνική δικαιοσύνη μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύεται η Ελλάδα

Πέμπτη, 02 Οκτώβριος 2014 11:37 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Θέμα:  Ουραγός στην κοινωνική δικαιοσύνη μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύεται η Ελλάδα

Σύμφωνα με συγκριτική έρευνα του γερμανικού Ιδρύματος Bertelsmann, η χώρα μας αποδεικνύεται ουραγός στη διασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα του ισχυρού think tank της Γερμανίας, όπου θα διενεργείται στο εξής σε ετήσια βάση, βασίστηκε σε επίσημα στατιστικά στοιχεία με τις επιδόσεις των χωρών, στη βάση 35 κριτηρίων, στα ακόλουθα 6 πεδία: α) της αποτροπής της φτώχειας, β) της πρόσβασης στην εκπαίδευση, γ) της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και δ) την υγεία, ε) στη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών και στ) την κοινωνική συνοχή με την αντιμετώπιση των διακρίσεων.

Παρότι λοιπόν στη σχετική μελέτη υπογραμμίζεται ότι η οικονομία δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, το επίπεδο της κοινωνικής δικαιοσύνης στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τον «ευρωπαϊκό δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης» που ανέπτυξαν οι ερευνητές, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση της κατάταξης στο σύνολο των κρατών-μελών. Στην κορυφή βρίσκεται η Σουηδία, ενώ ακολουθούν η Φιλανδία, η Δανία και η Ολλανδία. Η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, η Γερμανία, κατάφερε να αυξήσει τον βαθμό της κοινωνικής δικαιοσύνης –κυρίως εξαιτίας της θετικής εξέλιξης που σημειώνεται στη γερμανική αγορά εργασίας- και να καταλάβει την έβδομη θέση της κατάταξης, παρότι  σε πολλά από τα επιμέρους εξεταζόμενα πεδία βρίσκεται στις μεσαίες θέσεις.

Ειδικότερα, η χώρα μας παρουσιάζει σχετικά ικανοποιητικές επιδόσεις στον τομέα της πρόσβασης στην εκπαίδευση καθώς και στο προσδόκιμο υγιούς ζωής. Η υψηλή ανεργία ωστόσο είναι αυτή που καθορίζει τον χαμηλό βαθμό κοινωνικής δικαιοσύνης

που καταγράφει ο δείκτης. Και ακριβώς ο παράγοντας αυτός, που βαθαίνει το κοινωνικό ρήγμα και διαλύει την κοινωνική συνοχή, έχει επηρεασθεί έντονα από την οικονομική κρίση. Διαπιστώνεται δε ότι στις χώρες της κρίσης πλήττονται περισσότερο οι νέοι από την κοινωνική αδικία. Γεγονός που επιβεβαιώνεται για τη χώρα μας καθώς, βάσει των στοιχείων της Eurostat για τα ποσοστά-ρεκόρ που εξακολουθεί να καταγράφει η ανεργία στην Ελλάδα, στα 1,3 εκατομμύρια ανέργων ο ένας στους δύο νέους κάτω των 25 ετών είναι χωρίς δουλειά.

Δεδομένου ότι:

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Έχουν συνειδητοποιήσει τα στοιχεία μιας ακόμη έγκυρης συγκριτικής μελέτης για το μέγεθος της κοινωνικής αδικίας και της ανεργίας στην χώρα μας; Και σε ποιες συντονισμένες ενέργειες θα προβούν, ώστε με σταθερά βήματα να επιλύεται το μεγάλο αυτό πρόβλημα;
  2. Εξετάζονται ειδικότερα τρόποι ενίσχυσης της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, που βιώνουν εντονότερα την κοινωνική αδικία και τον αποκλεισμό;

 

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη