Παραμένουν και εντείνονται τα προβλήματα από τη διέλευση φορτηγών βαρέως τύπου με τοξικά απόβλητα από το Δήμο Βόλβης

Πέμπτη, 21 Αύγουστος 2014 14:29 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:   

1.    Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

2.    Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

 

Θέμα:  Παραμένουν και εντείνονται τα προβλήματα από τη διέλευση φορτηγών βαρέως τύπου με τοξικά απόβλητα από το Δήμο Βόλβης 

Επανερχόμεθα και πάλι στο εντεινόμενο πρόβλημα της διέλευσης φορτηγών βαρέως τύπου που μεταφέρουν τοξικά υλικά από τα μεταλλουργία χρυσού στη Βόρεια Χαλκιδική, το οποίο δημιουργεί μείζον θέμα στο Δήμο Βόλβης και στην ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται ότι πρόκειται για επικίνδυνα υλικά, όπως είναι τα συμπυκνώματα αρσενοπυρίτη, τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας SEVEZO για τα βιομηχανικά απόβλητα και την επιμόλυνση πληθυσμού και μεγάλης έκτασης γης.

Ήδη, όπως καταγγέλλουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν σημειωθεί τρία τουλάχιστον σοβαρά ατυχήματα, τα οποία θα ήταν σοβαρότερα αν είχε σημειωθεί ανάφλεξη του υλικού κοντά σε κατοικημένη περιοχή, και μάλιστα σε περιοχές οικολογικά ευαίσθητες που προστατεύονται από τις Συνθήκες NATURA και RAMSAR. Τόσο ο αριθμός των διερχομένων φορτηγών όσο και η επικινδυνότητα των φορτίων αποτελούν ζήτημα προς άμεση επίλυση δεδομένου  ότι το πρόβλημα καθίσταται σοβαρότερο ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω των τουριστών.

Η πολιτεία οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα προς επίλυση του προβλήματος, διασφάλιση  της υγείας και ασφάλειας των πολιτών καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος, δεδομένων:

Σε συνέχεια των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Πως προτίθενται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και με ποιο χρονοδιάγραμμα; (Γιατί είναι γνωστό ότι εδώ και ένα χρόνο είχαμε θέσει το πρόβλημα, μετά και τις έντονες αντιδράσεις του Δημάρχου Βόλβης)

2) Εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συμβιβάσουν την (αμφισβητούμενη περιβαλλοντικά) δραστηριότητα των ορυχείων ώστε αυτή, στο συνολό της, να καταστεί ασφαλής για τους πολίτες και για το περιβάλλον;  Προβλέπεται η συμμετοχή των τοπικών παραγόντων στη διαδικασία διαμόρφωσης και ελέγχου των σχετικών αποφάσεων;

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη