Ποια θα είναι η αξιοποίηση του επενδυτικού πακέτου των 300 δις ευρώ (εξαγγελία του κ. Ζαν Κλωντ Γιούνκερ);

Τρίτη, 18 Νοέμβριος 2014 11:57 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. Υπουργούς:

Α. Οικονομικών

Β. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Θέμα:  Ποια θα είναι η αξιοποίηση του επενδυτικού πακέτου των 300 δις ευρώ (εξαγγελία του κ. Ζαν Κλωντ Γιούνκερ);

Στις 15 Ιουλίου 2014, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλωντ Γιούνκερ εξήγγειλε δέσμη μέτρων 300 δις ευρώ, προκειμένου οι πόροι αυτοί να κατευθυνθούν σε τομείς και επενδύσεις, προοριζόμενοι να τονώσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση των οικονομιών της Ε.Ε, ιδιαίτερα αυτών που πλήττονται περισσότερο, όπως είναι η οικονομία της χώρας μας. Το επενδυτικό αυτό πακέτο θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωκοινοβούλιο και τις εθνικές κυβερνήσεις προτού τεθεί σε εφαρμογή.

Στόχος του προέδρου της ΕΕ είναι το ποσό αυτό να διατεθεί μέσα σε διάστημα τριών ετών με κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί και η χώρα μας θα πρέπει να έχει έτοιμες προτάσεις προς τα που θα κατευθυνθούν οι πόροι αυτοί και με ποιον τρόπο.

Ήδη έχουν γίνει κάποιες προτάσεις από τον ΣΕΒ, θα πρέπει όμως η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να καταλήξει, μετά από διαβούλευση με όλους τους οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς, σ' ένα σαφές σχέδιο αξιοποίησης των πόρων που αναλογούν στη χώρα μας.

Με δεδομένη την ανάγκη που έχει η χώρα μας για ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

  1. Υπάρχουν σχέδια από την Κυβέρνηση για την αξιοποίηση του επενδυτικού πακέτου; Και ποια είναι αυτά; Υπάρχουν προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα;
  2. Με ποιους μηχανισμούς θα διοχετευθούν τα εν λόγω επενδυτικά κεφάλαια στην πραγματική οικονομία της χώρας μας; Θα υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (conditionalities) για τη συμμετοχή μας στο εν λόγω πακέτο;
  3. Ποια θα ήταν η «καλύτερη δυνατή χρήση της ευελιξίας που διαθέτουν οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» για τη χώρα μας, με 27% περίπου ανεργία και συσσωρευμένη ύφεση που ξεπερνά το 25% του ΑΕΠ;

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη