Πώληση πληροφοριών του «Τειρεσία»

Δευτέρα, 13 Οκτώβριος 2014 10:55 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς

- Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

- Οικονομικών

 

Θέμα:  Πώληση πληροφοριών του «Τειρεσία» 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το σενάριο που διαμορφώνεται στην αγορά είναι ότι τα Επιμελητήρια αλλά και εργοδοτικές ή επαγγελματικές οργανώσεις θα αναλάβουν να καταβάλουν στην Τειρεσίας ΑΕ τη συνδρομή που ζητά για την παροχή πληροφοριών και στην συνέχεια οι Ενώσεις αυτές θα μπορούν να προσφέρουν στα εγγεγραμμένα μέλη τους πληροφορίες για το κατά πόσο ο επιχειρηματίας με τον οποίο πρόκειται να συναλλαχθούν είναι αξιόπιστος ή όχι.

Μπορεί η σχεδιαζόμενη ενέργεια να φαίνεται ότι αποτελεί μια χρήσιμη υπηρεσία, υπάρχουν όμως πολλές επιφυλάξεις όχι μόνο για τη νομιμότητά της, ακόμη και αν η πώληση επιχειρηματικών στοιχείων δεν εντάσσεται στα προσωπικά δεδομένα, αλλά και για τη χρηστικότητά της καθώς και για την, εντέλει, χρησιμότητά της.

Επειδή:

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

  1. Υπάρχει έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την υπόψη σχεδιαζόμενη ενέργεια;
  2. Θα υπάρξει υποχρέωση προηγούμενης ποιοτικής επεξεργασίας των επιχειρηματικών δεδομένων που θα παρέχονται στις επαγγελματικές οργανώσεις ή/και σε μεμονωμένους;
  3. Πως προτίθεσθε να αντιμετωπίσετε άλλα επιχειρηματικά ρίσκα που αποθαρρύνουν Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες, όπως η συνεχιζόμενη ύφεση και η εξαιρετικά περιορισμένη ζήτηση όπως και το ασταθές φορολογικό σύστημα; 

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη