Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Πως οριστικοποιείται το χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση των έργων στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας

Πως οριστικοποιείται το χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση των έργων στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Θέμα:  Πως οριστικοποιείται το χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση των έργων στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας

Ένας από τους βασικότερους στόχους της σημερινής κυβέρνησης αποτελεί η επανεκκίνηση και  η ολοκλήρωση των έργων στους τέσσερις «παγωμένους» οδικούς άξονες, προκειμένου να επιτευχθεί η επανεκκίνηση ενός πολύ σημαντικού μέρους των δημοσίων επενδύσεων και να μην απολεσθούν οι κοινοτικοί πόροι που έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν για τα έργα αυτά. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες και την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχτεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί, με αποτέλεσμα τα έργα να παραμένουν σταματημένα με ότι αυτό σημαίνει για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, αλλά και για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Μέχρι σήμερα από τις διαπραγματεύσεις του δημοσίου με τους παραχωρησιούχους σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου έχουν επιτευχτεί τα εξής:

Α. Το Δημόσιο υπέγραψε ιδιωτικά συμφωνητικά με τους παραχωρησιούχους και τους κατασκευαστές καθενός από τα τέσσερα «παγωμένα» έργα για την οριστική διευθέτηση των αποζημιώσεων, μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις τα τελευταία δύο χρόνια, και αφού στο μεταξύ είχαν εκκενωθεί τα εργοτάξια και «πάγωσαν» τα έργα. Στα συμφωνητικά καταγράφονται οι οικονομικές διεκδικήσεις των κατασκευαστών από το Δημόσιο, βάσει των συμβάσεων παραχώρησης, οι οποίες σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου ανέρχονται περίπου στα 720 εκ. €.

Β. Από τα αιτήματα αυτά αποδεκτά έγιναν τα 473 εκ. €

Γ. Το τελικό ποσό που συμφωνήθηκε ανέρχεται στα 353,3 εκ. € και θα δοθεί ανά έργο. Επίσης, προβλέπεται να δοθούν προς τους παραχωρησιούχους άμεσες προκαταβολές συνολικά 155 εκ. €, ώστε να αποσυρθούν οι πρόσθετες διεκδικήσεις.

Δ. Ως ορίζοντας ολοκλήρωσης των έργων έχει συμφωνηθεί το 2015.

Απομένει όμως για να ολοκληρωθεί η κατ' αρχήν συμφωνία να αντιμετωπισθούν διάφορα θέματα, τα κυριότερα από τα οποία είναι:

1.Η χρηματοδότηση της συμφωνίας. Οι μέχρι σήμερα προτάσεις είναι η χρηματοδότηση να καλυφθεί από το ήδη συρρικνωμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από μεταφορά πόρων από άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που δεν υλοποιούνται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Ελλοχεύει όμως ο κίνδυνος να περιοριστούν πόροι από  έργα και δραστηριότητες αναγκαία για τη χώρα, τα οποία θα εγκαταλειφθούν, με μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές συνέπειες. Επιπλέον αυτών των πόρων σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου έχουν εξασφαλιστεί και 650 εκ. € από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

2.Η τελική συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελεγκτικό Συνέδριο και ακολούθως θα προωθηθεί για κύρωση στη Βουλή. Αυτό σημαίνει περισσότερες διαπραγματεύσεις μεταξύ Δημοσίου και παραχωρησιούχων, όπως επίσης μεταξύ παραχωρησιούχων και τραπεζών για την τελική χρηματοδότηση των έργων. Με δεδομένη τη μέχρι τώρα πορεία των διαπραγματεύσεων δεν αποκλείονται περαιτέρω καθυστερήσεις.

3.Η κατάληξη των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες. Σήμερα είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με τις 43 ελληνικές και ξένες τράπεζες, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ενώ έχουν διακόψει τη χρηματοδότηση από τον Νοέμβριο του 2010.

4. Οιπερικοπές του τεχνικού αντικειμένου. Το φυσικό αντικείμενο του σχεδιασμού των έργων θα είναι κατά 20% λιγότερο. Έτσι, μένουν εκτός σχεδιασμού 153 χιλιόμετρα. Πρόκειται για τμήματα των αυτοκινητοδρόμων για τα οποία είτε εκκρεμούν δίκες στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έπειτα από προσφυγή κατοίκων, είτε δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη ο τρόπος που θα κατασκευαστούν. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ανατροπή του αρχικού σχεδιασμού και σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. Ε65) η κατασκευή δρόμων που με βάση τον αναθεωρημένο σχεδιασμό δεν εκπληρώνουν τους στόχους για τους οποίους αρχικά σχεδιάστηκαν.

 

Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο Υπουργός: 

1. Πως διαμορφώνεται το τελικό χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επανεκκίνηση των έργων, έτσι ώστε να δοθεί αφενός αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα, αφετέρου να σταματήσει η υποβάθμιση των ήδη εκτελεσμένων έργων; Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων εντός του 2015 υπάρχει κίνδυνος απώλειας πόρων προερχόμενων από τα διαρθρωτικά Ταμεία;

2. Ποιοι είναι οι όροι των αναθεωρημένων συμβάσεων; Συμβαδίζουν με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα της χώρας και είναι σε κάθε περίπτωση προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος;

3. Έχουν και από που εξασφαλιστεί οι επιπλέον πόροι για τη χρηματοδότηση των έργων; Έχει επέλθει συμφωνία για την τραπεζική χρηματοδότηση των έργων και με ποιους όρους (επιτόκια δανεισμού, εγγυήσεις κ.λπ);

  

Η βουλευτής που ερωτά 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη