Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Πρόοδος υλοποίησης ΕΣΠΑ και στοιχεία για την επικείμενη αναθεώρησή του

Πρόοδος υλοποίησης ΕΣΠΑ και στοιχεία για την επικείμενη αναθεώρησή του

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργo Ανaπτυξης και Ανταγωνιστικoτητας

Θeμα: Πρoοδος υλοποiησης ΕΣΠΑ και στοιχεiα για την επικεiμενη αναθεωρηση του

Το 2013 αποτελεί πολύ κρίσιμο έτος για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ και κατ' επέκταση για την ανάκαμψη της οικονομίας η οποία βαδίζει στον έκτο χρόνο της ύφεσης. Υπάρχει μία σειρά εκκρεμοτήτων οι οποίες θα πρέπει να διευθετηθούν έτσι ώστε να αξιοποιηθεί το σύνολο των πόρων που είναι διαθέσιμοι από το τρέχον ΕΣΠΑ και να διοχετευτούν εκεί που τους έχει πραγματικά ανάγκη η ελληνική οικονομία δημιουργώντας συνθήκες ανάσχεσης της ύφεσης και μείωσης της ανεργίας.

Πιο συγκεκριμένα το 2013 αποτελεί το τελευταίο έτος της τρέχουσας περιόδου κατά το οποίο εκκρεμεί η τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος. Σύμφωνα με τους στόχους που έχει κατά καιρούς θέσει το Υπουργείο, η αναθεώρηση αυτή περιλαμβάνει ξεκαθάρισμα των στάσιμων ή ανενεργών έργων, μεταφορά κονδυλίων από επιχειρησιακά προγράμματα με χαμηλή απορρόφηση σε άλλα με υψηλή ζήτηση, αναζήτηση πόρων για την κάλυψη προγραμμάτων κατά της ανεργίας και γενικά κοινωνικής προστασίας, αναζήτηση 2,2 δις € για την επανεκκίνηση των πέντε οδικών αξόνων της χώρας κ.α. Ειδικά για την επανεκκίνηση των οδικών αξόνων, πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το Υπουργείο εξασφάλισε 1,2 δις € χωρίς να αναφέρονται τα προγράμματα από τα οποία θα μεταφερθούν οι πόροι, ενώ από την συνάντηση του Υπουργείου με την ΕΕ προκύπτει ότι το χρηματοδοτικό κενό για τους αυτοκινητοδρόμους ανέρχεται στα 2,2 δις €.

Παράλληλα, υπάρχουν προγράμματα στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη τα οποία καθυστερούν σημαντικά, ιδιαίτερα αυτά στα οποία εμπλέκεται το τραπεζικό σύστημα, και για τα οποία υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις λόγω αδυναμίας των επιχειρήσεων να βρουν τους απαραίτητους πόρους για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Αυτό επιβεβαιώθηκε προσφάτως με την νέα παράταση ολοκλήρωσης δύο τέτοιων προγραμμάτων κατά έξι μήνες.

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας, προωθούνται προγράμματα απασχόλησης ανέργων μέσω ΟΑΕΔ σε Δήμους, ενεργοποιώντας πολιτικές που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν και δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εξάλλου είναι γνωστό ότι οι ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση εφαρμόστηκαν σ' ένα πλαίσιο ενίσχυσης της προσφοράς εργασίας και κοινωνικής διαχείρισης της ανεργίας, λειτουργώντας ως υποκατάστατο στις πολιτικές προστασίας των ανέργων. Λόγω αυτής της εμπειρίας από την διαχείριση τέτοιου είδους προγραμμάτων την τελευταία εικοσαετία, καταδεικνύεται η ανάγκη τα νέα προγράμματα κατά της ανεργίας να υπακούουν σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό  με ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση, οι δράσεις να μην είναι αποσπασματικές, και να αφορούν κατά προτεραιότητα ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

Τέλος, πέραν της ανάγκης σωστής διαχείρισης των 10 περίπου δις € που απομένουν από το τρέχον ΕΣΠΑ, θα πρέπει σύντομα να σχεδιαστεί και η επόμενη προγραμματική περίοδος η οποία ξεκινά το 2014, όχι πια θέτοντας τους βασικούς στόχους όπως έγινε στα μέσα περίπου του έτους με τα αναπτυξιακά συνέδρια σε όλη τη χώρα, αλλά σε επίπεδο επεξεργασίας των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τελευταία αναθεώρηση του τρέχοντος ΕΣΠΑ;

2. Από ποια προγράμματα και ποιες δράσεις θα περικοπεί το 1,2 δις € για να μεταφερθούν στους οδικούς άξονες για την επανεκκίνησή τους; Από που θα προκύψει το επιπλέον 1 δις € που χρειάζεται για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που έχει προκύψει για τους οδικούς άξονες, που στο σύνολό του ανέρχεται στα 2,2 δις €;

3. Έχει ολοκληρωθεί το ξεσκαρτάρισμα των έργων που έχει ανακοινωθεί από τις αρχές του έτους; Σε τι ύψος ανέρχεται ο προϋπολογισμός τους;

4. Έχει εκπονηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία εθνικό σχέδιο για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας και ποιοι είναι οι στόχοι αυτού; Έχουν σχεδιαστεί οι επιμέρους δράσεις ώστε αυτές να στοχεύουν στην ουσιαστική ενίσχυση των ανέργων και στην αξιοποίηση με το καλύτερο δυνατό τρόπο των διαθέσιμων πόρων;

5. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της επόμενης περιόδου έχει ξεκινήσει και σε πιο στάδιο βρίσκεται. Έχει γίνει η αρχική κατανομή των πόρων στα επιχειρησιακά και τα περιφερειακά προγράμματα;

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη