Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Σχετικά με τη λειτουργία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Σχετικά με τη λειτουργία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

 Θέμα: Σχετικά με τη λειτουργία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. 

Σύμφωνα με το ν.4093/12 (υποπαρ.Θ15, περ.2), η αρμοδιότητα της Επαγγελματικής Κατάρτισης και η ευθύνη της λειτουργίας και της διαχείρισης των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. (Δ.Ι.Ε.Κ.) επρόκειτο να περιέλθει από την 30η Ιουνίου 2013 στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ως εκπαιδευτικό πλαίσιο τα Δ.Ι.Ε.Κ. θα παρέμεναν στο Υπουργείο Παιδείας (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης) αλλά ως κόστος λειτουργίας και συντήρησης την ευθύνη θα είχαν οι Περιφέρειες.

Η μεταφορά των ΙΕΚ στην ευθύνη των Περιφερειών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο χώρο εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων διότι θα πολλαπλασίαζε τα ήδη σοβαρά προβλήματα των  Δ.Ι.Ε.Κ και των σπουδαστών (ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, εργαστήρια και προσωπικό), επιφέροντας κόστος σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Μετά από τη δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας ότι στις Περιφέρειες δεν ολοκληρώθηκε η απαιτούμενη ουσιαστική προετοιμασία προκειμένου να μεταφερθούν τα ΙΕΚ εκεί, ακυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση και με το ν.4172/2013 (Κεφ.Β, αρ.82, παρ.7) προβλέφθηκε ότι τα Δ.Ι.Ε.Κ., ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, θα συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες, που θα αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μπορεί λοιπόν η μεταφορά των Δ.Ι.Ε.Κ. στις αιρετές Περιφέρειες να ματαιώθηκε, παραμένει ωστόσο ορατός ο κίνδυνος αδυναμίας λειτουργίας τους από το Σεπτέμβριο του 2013. Καταρχήν δεν αποσαφηνίζονται ορισμένα κρίσιμα ζητήματα της οργάνωσης και διαχείρισης των Δ.Ι.Ε.Κ. Η δε επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. αντιμετωπίστηκε με προχειρότητα και όχι στο πλαίσιο ενός συνολικού επανασχεδιασμού λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ.

Μετά την κατάργηση δε ειδικοτήτων σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.4172/2013, Κεφ.Β, αρ.82, παρ.1) και την εξαγγελθείσα από το βήμα της Βουλής μεταφορά τους στα Δ.Ι.Ε.Κ. καθίσταται ασαφές με ποιο τρόπο θα καταφέρουν οι μαθητές να συνεχίσουν στις καταργημένες ειδικότητες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στα υφιστάμενα μεταδευτεροβάθμια Δ.Ι.Ε.Κ. δεδομένου ότι αφενός δεν διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου αφετέρου δεν καλύπτονται από τις ελάχιστες ειδικότητες των μεταγυμνασιακών τμημάτων.

Σύμφωνα με πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού, η στελέχωση των Δ.Ι.Ε.Κ θα γίνει με κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων μέσα από την κινητικότητα. Ωστόσο είχαν προκηρυχθεί θέσεις αρκετές μέρες πριν τη θεσμοθέτηση το νέου καθεστώτος των Δ.Ι.Ε.Κ. και άρα οι αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν εκτός νομοθετικού πλαισίου. Σημαντικότατο πρόβλημα αποτελεί ακόμη η καθυστέρηση στην επιλογή διευθυντών των Δ.Ι.Ε.Κ., η θητεία των οποίων ολοκληρώνεται, μετά και την δοθείσα παράταση, στις 31 Αυγούστου 2013 και το ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν θα ανανεωθεί η θητεία τους ή αν θα προκηρυχθούν οι θέσεις.

Δεδομένου ότι:

  • Δεν έχει κατατεθεί ακόμη στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για το νέο Λύκειο, στο οποίο θα περιλαμβάνονται διατάξεις για το πλαίσιο της λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ.
  • Θα έπρεπε να προηγηθεί η δημιουργία των των επιπλέον μεταγυμνασιακών τμημάτων με τις ειδικότητες στα Δ.Ι.Ε.Κ., η κατάρτιση του προγράμματος σπουδών και οι απαιτούμενες προσλήψεις.
  • Πρέπει να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των Δ.Ι.Ε.Κ., το προσωπικό των οποίων θα πρέπει να αυξηθεί με δεδομένη και την εισροή μαθητών από τις καταργούμενες ειδικότητες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία από το Σεπτέμβριο 2013.
  • Όλες οι ανωτέρω εξελίξεις και η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. αφήνει ουσιαστικά χωρίς ανταγωνισμό τους ιδιωτικούς παρόχους αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.Ποιες ενέργειες προγραμματίζονται ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατάρτισης των ήδη φοιτούντων καταρτιζομένων αλλά και να παραχθεί στους νέους μαθητές η δυνατότητα ενημέρωσης και φοίτησής τους στα Δ.Ι.Ε.Κ;

2.Πότε προγραμματίζεται να ανακοινωθούν το πρόγραμμα και η στελέχωση των μεταγυμνασιακών τμημάτων των Δ.Ι.Ε.Κ. καθώς και οι νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα Δ.Ι.Ε.Κ.; Και με ποιο τρόπο θα καθοριστούν τα ως άνω;

3.Πώς και πότε θα γίνει η πλήρωση των θέσεων του διοικητικού προσωπικού και των διευθυντών;

 

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη