Σχετικά με τη στήριξη των νεφροπαθών

Τετάρτη, 02 Ιανουάριος 2013 11:28 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργους:

Α) Οικονομικων

Β) ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ     

 

Θέμα: Σχετικά με τη στήριξη των νεφροπαθών

Οι νεφροπαθείς, όπως άλλωστε και όλα τα άτομα με αναπηρία, αποτελούν μια ευάλωτη και ευπαθή κοινωνική ομάδα που χρειάζεται τη μέριμνα της Πολιτείας για την ασφαλή διαβιωσή της. Η Κυβέρνηση με το Μεσοπρόθεσμο Πλαισίο Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2013-2016 πρόσφερε στην ομάδα αυτή ένα δίχτυ προστασίας, εξαιρώντας αιμοκαθαρόμενους νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους, με αναπηρία άνω του 67%, από τις περικοπές κύριων και επικουρικών συντάξεων, την κατάργηση δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας που προβλέπονται από 1/1/2013.

Μέσω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 229/19.11.2012), ανατρέπεται το σύνολο σχεδόν των διατάξεων του Μεσοπρόθεσμου που αφορούσαν στην προστασία των ατόμων με βαριά αναπηρία, χρόνιες παθήσεις καθώς και μελών των οικογενειών τους. Ειδικότερα, με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου ΙΑ 5 του Ν. 4093/2012, με αποτέλεσμα η εξαίρεση των μειώσεων των συντάξεων να αφορά μόνο όσους λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα του Ν. 4024/2011, αφήνοντας τους υπολοίπους εκτός της ευνοικής ρύθμισης. Το ίδιο ισχύει και για τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.

Δεδομένου ότι:

  1. Οι νεφροπαθείς καλούνται να αντιμετωπίσουν το πρόσθετο οικονομικό κόστος που πηγάζει από την ίδια τους την αναπηρία. Καταβάλλουν πλέον συμμετοχή 25% για πανάκριβα φάρμακα, απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους.
  2. Παρά τη σημαντική μείωση του αριθμού των αναπήρων, μέσω της προαναφερθείσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, διατηρείται η μείωση της τάξης του 20% σε συντάξεις άνω των 3000 ευρώ, η οποία προστέθηκε για την δημοσιονομική αναπλήρωση των απωλειών που επέφερε η αρχική εξαίρεση των μειώσεων των συντάξεων των αναπήρων.
  3. Η εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που άρει τροπολογία του Μεσοπρόθεσμου θίγει την νομοθετική βούληση της Βουλής που ψήφισε τον Ν. 4093/2012.
  4. Η Πολιτεία οφείλει να ασκεί κοινωνική μέριμνα και να διασφαλίζει την ασφαλή διαβίωση των ΑμΕΑ. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1.Προτίθεστε να επανεξετάσετε προστατευτικές ρυθμίσεις για τις συντάξεις των νεφροπαθών καθώς και την επαναφορά δώρων εορτών και αδείας;

2.Προτίθεστε να εξετάσετε τις προτεινόμενες φορολογικές εξαιρέσεις και προτάσεις που κατατίθενται στα Υπουργεία από τα συλλογικά όργανα των Νεφροπαθών και των Ατόμων με Αναπηρία γενικότερα;

 

Η βουλευτής που ερωτά 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη