Σχετικά με την επιλογή και αξιολόγηση των συντονιστών Διευθυντών κλινικών δημοσίων νοσοκομείων

Τρίτη, 12 Φεβρουάριος 2013 19:00 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

                                                   ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

Θέμα:  Σχετικά με την επιλογή και αξιολόγηση των συντονιστών Διευθυντών κλινικών δημοσίων νοσοκομείων 

Στα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος κλάδος Υγείας στη χώρα μας έρχεται να προστεθεί άλλο ένα: η απουσία νομοθετημένου οργάνου που θα επιλέγει και θα αξιολογεί βάσει νόμου τους συντονιστές Διευθυντές κλινικών στα δημόσια νοσοκομεία.

Ειδικότερα, τα δύο τελευταία χρόνια παρατηρείται απουσία προκηρύξεων και η κάλυψη των θέσεων των Διευθυντών γίνεται με εντολές αναθέσεων από τον Διοικητή του εκάστοτε νοσοκομείου. Η τοποθέτηση όμως με εντολές κατ’ ανάθεση Διευθυντών αντιστρατεύεται ευθέως την επιστημονική δεοντολογία και αξιοκρατία, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των κλινικών δεδομένης της έντασης που δημιουργείται από την αμφισβήτηση του συνόλου των ιατρών απέναντι στα πρόσωπα των διορισμένων Διευθυντών.

Κι ενώ το νομικό πλαίσιο για την αξιοκρατική επιλογή και αξιολόγηση των Διευθυντών υπάρχει, δεν εφαρμόζεται. Ήδη από το 1997 και με την ψήφιση του ν. 2519, προβλέπονταν Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.) και θεσπίζονταν με την υπουργική απόφαση αριθ. ΔΥ 13α/οικ. 39832/4.12.1997 (ΦΕΚ 1088 Β’/9.12.1997) κριτήρια για την κατάληψη θέσης Διευθυντή, όπως η κλινική εμπειρία, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο, η προϋπηρεσία και η ανταπόκριση στο ιατρικό λειτούργημα. Τα ίδια κριτήρια έχουν ισχύ μέχρι και σήμερα και αναφέρονται και στο ν. 2889/2001 για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του Ε.Σ.Υ., βάσει του οποίου (άρθρο 11 παρ.11) συνιστώνται στο Υπουργείο Υγείας, για κάθε ειδικότητα, Συμβούλια Επιλογής και Συμβούλια Αξιολόγησης Διευθυντών ιατρών Ε.Σ.Υ. ενώ περιγράφεται διεξοδικά η τυπική διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται τόσο κατά την επιλογή όσο και κατά την αξιολόγηση των Διευθυντών.

Δεδομένου ότι:

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Οι ερωτώντες βουλευτές                                                     

ΑΣΗΜΙΝΑ  ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ