Σχετικά με την λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος 2013 14:35 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Α. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Β. Εσωτερικών

Γ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων                                              

 

Θέμα:  Σχετικά με την λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.), 323 ανά την Ελλάδα, λειτουργούν από το 2000 προσφέροντας σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, με καλή υγεία αλλά και με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, σημαντικές υπηρεσίες στην εξωσχολική απασχόληση και την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Πιο συγκεκριμένα, λειτουργούν για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, και στοχεύουν στην ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας, στην υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, άθλησης, κοινωνικής συνείδησης και ψυχαγωγίας καθώς και στην εξυπηρέτηση των γονέων. Ο θεσμός αυτός λειτουργεί μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», το οποίο υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) ενεργώντας ως Δικαιούχος των πράξεων.

Τον τελευταίο ωστόσο χρόνο συντελείται υποβάθμιση του ρόλου και της σημασία των Κ.Δ.Α.Π. δεδομένου ότι μειώθηκε κατά 50% το ποσό της επιδότησης ανά παιδί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συρρικνώθηκε κατά 40% ο αριθμός των εξυπηρετούμενων παιδιών. Υπήρξαν επίσης δήμοι στους οποίους ή δεν ικανοποιήθηκε καμία αίτηση ή ικανόποιηθηκαν ελάχιστες, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό ως προς τα κριτήρια κατανομής.

Με δεδομένη την πρωτοφανή οικονομική κρίση, την ραγδαία αύξηση της ανεργίας που έχει επηρεάσει μεγάλο μέρος των ελληνικών οικογενειών, το μαρασμό του θεσμού των ολοήμερων σχολείων (εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων στον χώρο της παιδείας) αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για μία σύγχρονη κοινωνική δομή, μια δράση που στοχεύει στην διευκόλυνση των γονέων, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και εκπαιδετυικό περιβάλλον για τα παιδιά με καλή υγεία αλλά και με αναπηρία, 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

 

Η Βουλευτής που ερωτά

                                                     

ΑΣΗΜΙΝΑ  ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ