Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Σχετικά με τις πρωτοβουλίες για την προώθηση προηγμένων ευρυζωνικών υποδομών στη χώρα και το μέλλον του έργου της «Οπτικής Ίνας στο Σπίτι»

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες για την προώθηση προηγμένων ευρυζωνικών υποδομών στη χώρα και το μέλλον του έργου της «Οπτικής Ίνας στο Σπίτι»

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Θέμα: Σχετικά με τις πρωτοβουλίες για την προώθηση προηγμένων ευρυζωνικών υποδομών στη χώρα και το μέλλον του έργου της «Οπτικής Ίνας στο Σπίτι»

Κύριε Υπουργέ, 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επένδυση σε έργα ευρυζωνικών υποδομών και, γενικότερα, η βέλτιστη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, καθώς και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων πολιτών. 

Ειδικότερα, μέσω της ανάπτυξης προηγμένων ευρυζωνικών υποδομών: 

Εγκαθιδρύεται ένας νέος παραγωγικός κύκλος σε όλη την οικονομία, αφού προκύπτουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, καθώς και προϋποθέσεις καλύτερης προβολής και εμπορίας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Αυξάνεται η παραγωγικότητα, ελαττώνεται το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και επιτυγχάνεται ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Παρέχεται στους πολίτες ευκολότερη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες (ηλεκτρονική διακυβέρνηση), καλύτερες και ασφαλέστερες μεταφορές, καθαρότερο περιβάλλον, αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας (τηλεϊατρική), νέες εκπαιδευτικές δυνατότητες (τηλε-εκπαίδευση), κτλ.

Βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της χώρας και δημιουργείται ένα φιλικότερο και ελκυστικότερο περιβάλλον για τις επενδύσεις.

Προάγεται η Περιφερειακή Ανάπτυξη, αφού ακόμη και οι πιο απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές αποκτούν δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών δράσεων «από απόσταση» (τηλε-εργασία, ηλεκτρονικό εμπόριο, κτλ.). 

Είναι γεγονός ότι η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζοντας την συμβολή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια, καθώς και την ανάγκη για άμεση κάλυψη του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα σε διάφορες περιοχές της χώρας για την άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, προχώρησε τα τελευταία χρόνια στην ανάληψη σειράς πρωτοβουλιών για την δημιουργία προηγμένων ευρυζωνικών υποδομών και ενός πιο βελτιωμένου θεσμικού πλαισίου, το οποίο υποβοηθά τις επενδύσεις για την κινητή ευρυζωνικότητα. 

Στο σύνολο των δράσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο αυτό συμπεριλήφθηκαν και τρία έργα ιδιαιτέρως κομβικά για την μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή: 

η αξιοποίηση των υφιστάμενων μητροπολιτικών δακτυλίων οπτικών ινών (MANs),

RuralBroadband) και

FTTH). 

Μολονότι τα δύο πρώτα έργα έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται, αν και με σημαντικές καθυστερήσεις, η κατάσταση δεν είναι ακόμη τελείως ξεκάθαρη σε ότι αφορά το έργο της Οπτικής Ίνας στο Σπίτι (Fiber-to-the-Home). 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στην σχετική αγορά και, ειδικότερα, την εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, αλλά και το γεγονός ότι το γενικότερο αρνητικό οικονομικό κλίμα έχει επιδεινώσει σημαντικά τις προοπτικές υλοποίησης και βιωσιμότητας του συγκεκριμένου έργου με βάση τους αρχικούς σχεδιασμούς του, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1Ποιες είναι οι ακριβείς προθέσεις του Υπουργείου σχετικά με τον χειρισμό του έργου της Οπτικής Ίνας στο Σπίτι;

2Πόσα κεραιοσυστήματα κινητής τηλεφωνίας έχουν αδειοδοτηθεί κατ’ εφαρμογήν του πρόσφατου νόμου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες;

3Ποιες άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες προγραμματίζονται για την προώθηση προηγμένων ευρυζωνικών υποδομών και καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών στη χώρα μας, προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας και όλων των Ελλήνων πολιτών;

 

 

Οι ερωτώσες βουλευτές 

Νίκη Φούντα 

Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη