Σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2014 14:41 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. ΥπουργοΥς:

Α. ΔιοικητικΗς ΜεταρρΥθμισης και Ηλεκτρονικης Διακυβερνησης

Β. Εργασιας, Κοινωνικης Ασφαλισης και Προνοιας

 

Θέμα: Σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) 

Σε μία κρίσιμη για τη χώρα συγκυρία, κατά την οποία το ποσοστό ανεργίας έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις (27,4% το Σεπτέμβριο του 2013, βάσει των στοιχείων που προ ημερών ανακοίνωσε η Eurostat) παραμένοντας το υψηλότερο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, συνεχίζουν να υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες της οξείας οικονομικής ύφεσης, πληροφορούμαστε την ενδεχόμενη κατάργηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, προήλθε από τη συγχώνευση των εταιρειών «Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.» και «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και στελεχώνεται από 64 άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Αποστολή του είναι η παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προς το εποπτεύον Υπουργείο για τις σχεδιαζόμενες και ασκούμενες πολιτικές, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και η στήριξη δράσεων και πολιτικών του Υπουργείου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ειδικά την τρέχουσα περίοδο, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. υλοποιεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης το χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ έργο με τίτλο «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 εργαζόμενους σε περίοδο οικονομικής κρίσης», συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ. Στον εν λόγω έργο συμμετέχουν περίπου 14.000 επιχειρήσεις και 500 εργοδοτικοί φορείς και ωφελούνται πάνω από 100.000 μισθωτοί που εργάζονται σε αυτές. Πέρα όμως από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο μπορεί να συμβάλλει στην ανάσχεση της καθοδικής πορείας των μικρών επιχειρήσεων και του ποσοστού απασχόλησης σε αυτές, αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σε κρίσιμο στάδιο, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό αναμένουν είτε προκαταβολές είτε αποπληρωμές για τα έργα που έχουν αναλάβει.

Βάσει δε της επιστολής του Σωματείου Εργαζομένων, το ενδεχόμενο κλείσιμο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. «θα στερήσει άμεσα από τις επιχειρήσεις και τους κλαδικούς φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πάνω από 120 εκατ. ευρώ, που η ίδια η Κυβέρνηση έχει εγκρίνει και επείγεται να απορροφήσει αλλά και να ενισχύσει τις χειμαζόμενες από την κρίση επιχειρήσεις». 

Δεδομένου ότι:

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.Τί προβλέπεται για το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.; Αν υπάρχει σχεδιασμός για την κατάργησή του, με ποια κριτήρια αξιολογήθηκε;

2.Πώς συνάδουν οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ανεργίας με την κατάργηση ενός οργανισμού που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων;

3.Ποιο το δημοσιονομικό κέρδος που ενδέχεται να προκύψει από την κατάργηση ενός οργανισμού με 64 άτομα προσωπικό που εξυπηρετεί 14.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χιλιάδες εργαζομένους σε όλη την χώρα;

 

Οι βουλευτές που ερωτούν

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη

 

Γιώργος Κυρίτσης