Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Σχετικά με το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στην οδό Φράγκων της Θεσσαλονίκης που δεν λειτούργησε ποτέ

Σχετικά με το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στην οδό Φράγκων της Θεσσαλονίκης που δεν λειτούργησε ποτέ

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε.

Προς: α) τον Υπουργό Υγείας, β) τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και  γ) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στην οδό Φράγκων της Θεσσαλονίκης που δεν λειτούργησε ποτέ

Με την υπ' αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ. 12406/6-2-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκε η σύσταση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, ως αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου 'O ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ', το οποίο επρόκειτο να στεγαστεί σε κτίριο επί της οδού Φράγκων, όπου μέχρι το Δεκέμβριο του 1999 λειτουργούσε το Β' συγκρότημα του εν λόγω Νοσοκομείου.

Το έργο «Μελέτη -ανακατασκευή και εξοπλισμός Κέντρου Υγείας αστικής  περιοχής του Α' Διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης (κτίριο επί της οδού Φράγκων)» είχε ανατεθεί με Υπουργική Απόφαση στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε ως φορέα επίβλεψης και υλοποίησης, με προϋπολογισμό 4.200.000 € από τους πόρους τον Γ' ΚΠΣ και ανάδοχο την ιδιωτική εταιρεία INSOSpA.

Ωστόσο, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1232/1286/30-8-2010 απάντηση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε σχετική ερώτηση «η εργολαβία που είχε ξεκινήσει με την από 6/5/2003 σύμβαση λύθηκε σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ στις 21/11/2008, καθώς οι εργασίες είχαν διακοπεί για μακρό χρονικό διάστημα λόγω πρόσθετων εργασιών που αφορούσαν σε ενισχύσεις του φέροντα, οργανισμού, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στη Μελέτη Δημοπράτησης, καθώς θα έπρεπε να γίνουν καθαιρέσεις εσωτερικά τον κτιρίου, διαδικασία που δεν ήταν δυνατόν να γίνει κατά τη φάση της εκπόνησης της Μελέτης Δημοπράτησης».

Μετά και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου, στον ανάδοχο έχει καταβληθεί για εκτελεσθείσες εργασίες το συνολικό ποσό των 202.155,28 ευρώ συμπ. ΦΠΑ.

Η αίτηση της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε για εκ νέου χρηματοδότηση του έργου απερρίφθη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω έλλειψης πληρότητας στοιχείων. Καθώς ποτέ δεν υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος για τη χρηματοδότηση από τη ΔΕΠΑΝΟΜ το έργο έμεινε εκτός προγραμματισμού στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013, παρόλο που στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης υπήρχε ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν σε υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με προϋπολογισμό 17,5 εκ. ευρώ. Εν τέλει, με την υπ’ αρ. Υ3α/ΓΠ 84639/06-09-2010 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, το κτίριο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία δομής παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σε όλο το διάστημα που το κτίριο παρέμεινε αχρησιμοποίητο, το Δημόσιο κατέβαλε ενοίκιο στην ιδιοκτήτρια του κτιρίου, Ιερά Μονή των Αδελφών ταυ Ελέους τον Αγ. Βικεντίου του Απ. Παύλου,  μέχρι και το Φεβρουάριο του 2009, οπότε το Ελεγκτικό Συνέδριο επέστρεψε αθεώρητα τα σχετικά εντάλματα πληρωμής.

Συγκεκριμένα, για ενοίκια έχουν καταβληθεί: για τα έτη 2000 ως 2002 το ποσό των 204.893,34 ευρώ ήτοι περίπου 5.691,48 ευρώ το μήνα κατά μ.ο., για τα έτη 2003 ως και τον Αύγουστο του 2005 το ενοίκιο καταβαλλόταν από τις Α’ και Β’ ΠΕΣΥΠ ενώ από το Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2009, καταβλήθηκε το ποσό των 488.194,58 ευρώ ήτοι 11.907,18 ευρώ το μήνα κατά μ.ο.. Προκύπτει, λοιπόν, ότι σε διάστημα 9 χρόνων το μίσθωμα σχεδόν διπλασιάστηκε παρόλο που το κτίριο παρέμενε αχρησιμοποίητο.

Από τα παραπάνω, προκύπτει σημαντική απώλεια χρημάτων για το ελληνικό Δημόσιο τόσο από την πληρωμή του αναδόχου για έργο που ουδέποτε ολοκληρώθηκε όσο και από την καταβολή μισθωμάτων για κτίριο που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1. Ποια είναι η συνολική επιβάρυνση του δημοσίου από την μη ολοκλήρωση του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στην οδό Φράγκων (εργολαβικά, ενοίκια κλπ.);

2. Έχουν αναζητηθεί και αποδοθεί ευθύνες για τυχόν ζημία του Δημοσίου από τα ανωτέρω;

Και παρακαλούμε για την κατάθεση των κάτωθι εγγράφων: α) του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ της Ιεράς Μονής των Αδελφών τον Ελέους τον Αγ. Βικεντίου του Αποστόλου Παύλου και του Δημοσίου για τη μίσθωση του κτιρίου και τις τροποποιήσεις αυτού και β) αντίγραφο της σύμβασης έργου μεταξύ της ΔΕΠΑΝΟΜ και της αναδόχου εταιρείας που ανέλαβε την κατασκευή του έργου.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

 

Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης

 

Ξηροτύρη – Αικατερινάρη Ασημίνα – Α’ Θεσσαλονίκης