Σχετικά με τους τελευταίους απολυμένους από το εργοστάσιο της πρώην Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων στη Θεσσαλονίκη

Τετάρτη, 02 Ιανουάριος 2013 11:32 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τον Υπουργο Εργασιας, Κοινωνικης Ασφαλισης και Προνοιας

 

Θέμα: Σχετικά με τους τελευταίους απολυμένους από το εργοστάσιο της πρώην Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων στη Θεσσαλονίκη 

Με το κλείσιμο του εργοστασίου λιπασμάτων το 2006-2007 στη Θεσσαλονίκη και την απόλυση της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων, η Ελληνική Βουλή αναγνώρισε τα προβλήματα που θα επέφερε η απόλυση στους εργαζομένους και για αυτό το λόγο προστέθηκε στο Ν.3526/9.02.2007 το άρθρο 23 που αφορούσε τη ρύθμιση θεμάτων της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε. Θεσσαλονίκης, το οποίο μεταξύ των άλλων προέβλεπε την εξαετή ειδική επιδότηση των ανέργων με 1500 ευρώ τον μήνα και επί πλέον την συνέχιση της ασφαλιστικής τους κάλυψης (στην αντίστοιχη κλάση) με δαπάνες του κράτους.

Από το 2007 και σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 23 και με την αποδοχή του εργοδότη (αρχικά Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων και αργότερα Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ΑΒΕΕ ELFESA), πέντε εργαζόμενοι συνέχισαν να εργάζονται (μέχρι το 2011 και το 2012) για την «ασφαλή κράτηση». Δηλαδή, για να διασφαλιστεί η προστασία του κοινού, η δημόσια υγεία και το περιβάλλον, οι εργαζόμενοι έπρεπε να συγκεντρώσουν και να απομακρύνουν/εξουδετερώσουν με ασφάλεια διάφορες χημικές ουσίες που έμειναν εγκλωβισμένες στο εργοστάσιο (ραδιενεργά-τοξικά-όξινα κ.λ.π). Τόσο το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όσο και ο ΟΑΕΔ ενημερώθηκαν με σχετικά έγγραφα για αυτό το γεγονός (Αρ. Πρωτ. 1142/12.07.2007, 12679/344/14.05.2010 και Α31223/17.05.2010).

Ωστόσο με την ψήφιση του N.4093 /12.11.2012 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016) καταργείται από τις 31.12.2012 το άρθρο 23 του Ν.3526/09.02.2007 πλην των παραγράφων 10 και 11. Μέχρι το τέλος του έτους η μεγάλη πλειοψηφία των απολυμένων (γύρω στους 300) του εργοστασίου Θεσσαλονίκης θα έχει επιδοτηθεί για περίοδο 63 έως 69 μηνών συνολικά, σε αντίθεση με τους τέσσερις τελευταίους απολυμένους (ο πέμπτος συνταξιοδοτήθηκε), οι οποίοι μένουν εκτεθειμένοι. Η επιδότηση για αυτούς θα έχει διάρκεια μεταξύ 7 και 21 μηνών.

 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τους τέσσερις τελευταίους απολυμένους, έτσι ώστε να μην αδικηθούν αυτοί κατάφωρα, σε σχέση και με τους λοιπούς συναδέλφους τους, μετά την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3526/09.02.2007 (άρθρο 23);

 

Η βουλευτής που ερωτά 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη