Τρόπος Διαχείρισης και Αξιοποίησης του ποσοστού που απέκτησε το ΤΧΣ σε μεγάλο αριθμό εισηγμένων εταιρειών

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2013 14:55 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα:  «Τρόπος Διαχείρισης και Αξιοποίησης του ποσοστού που απέκτησε το ΤΧΣ σε μεγάλο αριθμό εισηγμένων εταιρειών» 

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, στην οποία διαδραμάτισε ενεργό ρόλο, απέκτησε ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο ενός μεγάλου αριθμού εισηγμένων εταιρειών. Στις εταιρείες αυτές οι τράπεζες είτε ήταν βασικοί μέτοχοι όπως η περίπτωση της Ιονικής Ξενοδοχειακής, θυγατρική της AlphaBank, είτε απέκτησαν ποσοστό, κεφαλαιοποιώντας δάνεια και χρέη τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αλλαντοβιομηχανία Π.Γ. Νίκας, η εταιρεία Πληροφορικής ByteComputers, η εταιρεία ακινήτων LamdaDevelopment, η Quality & Reliability, SpaceHellas, η κατασκευαστική ΑΕΓΕΚ, οι εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας ΔΙΑΣ και Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες, η εκδοτική εταιρεία Καθημερινή και η βιομηχανία Μαϊλλης, τομείς της οικονομίας που τα τελευταία χρόνια πέρασαν δύσκολες στιγμές και επιβαρύνθηκαν με ζημίες, υψηλό δανεισμό, κλπ. Εν συντομία, το ΤΧΣ συμμετέχει πλέον στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Αγορά και επενδυτές προσδοκούν και από τις δυο πλευρές, τράπεζες και ΤΧΣ, να υπηρετήσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και με απόλυτη διαφάνεια το κοινό τους στόχο,  δηλαδή, τη περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας του τραπεζικού συστήματος προς το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου καθώς επίσης την ενίσχυση της ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις και την χρηματοδότηση τους με ανταγωνιστικά χαμηλότερα επιτόκια.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποιόν ακριβώς ρόλο θα έχει το Ταμείο στο τρόπο διαχείρισης των δανειακών χαρτοφυλακίων των ελληνικών τραπεζών; Θα επιλέξει να είναι συν-αδιαμορφωτής των εξελίξεων ή απλά θα ακολουθήσει τη ‘γραμμή’ που θα χαράξουν οι διοικήσεις των τραπεζών;

 

Οι βουλευτές που ερωτούν

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη

Δημήτρης Αναγνωστάκης

Νίκος Τσούκαλης