Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα οι υδατοκαλλιέργειες

Χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα οι υδατοκαλλιέργειες

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

1.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

2.Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 

Θέμα:  Χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα οι υδατοκαλλιέργειες 

Η υδατοκαλλιέργεια, η οποία επίσης αναφέρεται ως ιχθυοκαλλιέργεια, είναι μία υγιής δραστηριότητα η οποία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της υπεραλίευσης και στην προστασία των πληθυσμών άγριων ψαριών.

Χωρίς αυτήν δεν θα υπάρχουν αρκετά ψάρια για κατανάλωση και θα διακυβεύεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποθεμάτων άγριων ψαριών.

Τμήμα της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής αποτελεί η δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Μια πρόσφατη σειρά κατευθυντήριων γραμμών παρουσιάζει τις κοινές προτεραιότητες και τους γενικούς στόχους του ευρωπαϊκού τομέα ιχθυοκαλλιέργειας που περιλαμβάνουν τη βελτίωση της πρόσβασης στο χώρο και το νερό, τη διατήρηση υψηλών προτύπων για την υγεία και το περιβάλλον, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

To νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας χρηματοδοτεί την έρευνα με σκοπό την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας.

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους στην Ελλάδα και συμβάλλει με πολλές θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

Ενδεικτικό της δυναμικής που μπορεί να δώσει ο κλάδος στην ελληνική οικονομία είναι το γεγονός ότι στην ΕΕ, το 68% της κατανάλωσης σε θαλάσσια προϊόντα εισάγεται, και μόνον το 10% των ποσοτήτων που καταναλώνεται προέρχεται από εκτροφή εντός της ΕΕ. Με την κατανάλωση τοπικά εκτρεφόμενων ψαριών μπορεί να μειωθούν οι εισαγωγές από τρίτες χώρες όπως η Τουρκία ή τα κράτη της Β. Αφρικής.

Περισσότερα από 80.000 άτομα απασχολούνται ήδη άμεσα στον κλάδο της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα των θαλάσσιων προϊόντων προέρχεται από ιχθυοκαλλιέργειες της ΕΕ. 

Σύμφωνα με την απάντηση που έστειλε στις 18 Νοεμβρίου 2013, η Επίτροπος για θέματα Αλιείας, κα Μ. Δαμανάκη, σε ερώτηση ευρωβουλευτή, αναφέρεται ότι το ποσοστό απορρόφησης του ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 ανέρχεται στο 27,37%, ενώ οι αντίστοιχες απορροφήσεις για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, στην Ιταλία ανέρχονται στο 41% και στην Ισπανία στο 35,91%.

Οι καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων και στην προκήρυξη της πρόσκλησης για την υποβολή ενδιαφέροντος αποδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη γραφειοκρατία των ελληνικών αρχών: διοικητικά προβλήματα, καθυστερήσεις στον χωροταξικό σχεδιασμό για τις υδατοκαλλιέργειες, γραφειοκρατία, καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των προτάσεων χρηματοδότησης.

Δεδομένου ότι:

  • Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας/υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα αποτελεί μία από τις ναυαρχίδες της εθνικής μας οικονομίας και δεύτερη εξαγωγική δύναμη.
  • Το ελληνικό ψάρι έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως προϊόν εξαιρετικής ποιότητας και υπάρχει στα ράφια των καταστημάτων ανά τον κόσμο, ο υπερδανεισμός, η έλλειψη ρευστότητας και η άστοχη τιμολογιακή πολιτική του παρελθόντος έχουν «γονατίσει» τις ιχθυοκαλλιέργειες που κινδυνεύουν να καταποντιστούν υπό το βάρος των χρεών.
  • Η ανταγωνίστρια και γείτονας Τουρκία πραγματοποιεί δυναμικές επενδύσεις, τοπικών και ξένων κεφαλαίων, σε αυτόν τον παραδοσιακά ελληνικό επιχειρηματικό χώρο, παρουσιάζοντας τα τελευταία χρόνια εντυπωσιακά αποτελέσματα, αναπτύσσεται δε ταχύτατα με την απόλυτη στήριξη του κράτους. 

Ο κλάδος έχει τέτοια δυναμική που μπορεί να συγκριθεί με την εγχώρια τουριστική βιομηχανία. Χρήζει όμως άμεσης χρηματοδότησης από τις ελληνικές τράπεζες, αλλιώς θα «σβήσει». Η αδράνεια είναι καταστροφική και η άμεση χρηματοδότηση θα δώσει το «φιλί της ζωής» σε αυτόν τον κομβικό κλάδο  για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη. 

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.Τι μέτρα θα λάβει η ελληνική κυβέρνηση, για την βελτίωση της απορρόφησης;

2.Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της άμεσης χρηματοδότησης από τις ελληνικές τράπεζες;

3.Θα αναλάβει το συντομότερο βιώσιμες πρωτοβουλίες ώστε να μη χαθεί αυτή η ευκαιρία για τη χώρα μας και να διασωθεί ο κλάδος;

  

Η βουλευτής που ερωτά 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη