Άλυτος γρίφος παραμένει η παροχή ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δευτέρα, 17 Νοέμβριος 2014 10:17
Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η βουλευτής ΔΗΜΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη κατέθεσε επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότηταςσχετικά με τον άλυτο γρίφο της παροχής ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η βουλευτής επισημαίνει ότι η έλλειψη ρευστότητας έχει υπονομεύσει και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως το Ταμείο Εγγυήσεων, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το ΕΤΕΑΝ και το JEREMIE.

Η βουλευτής αναφέρει ότι μέχρι σήμερα έχει απορροφηθεί μόλις το 35% των πόρων, επισημαίνοντας ως κύριες αιτίες την αδυναμία των τραπεζών να παράσχουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων με τη μορφή δανείου, αλλά και την αναποτελεσματικότητα στη λειτουργία των ενδιάμεσων φορέων. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλά επενδυτικά σχέδια να εγκαταλείπονται.

Τέλος, η βουλευτής τονίζει την άμεση ανάγκη επίλυσης τους ζητήματος και ερωτά αν θα αναλάβει το Υπουργείο τις απαραίτητες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η συνδρομή των Τραπεζών στην ενίσχυση της ρευστότητας των ΜμΕ και σε τι ενέργειες θα προβεί ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας των πόρων που έχουν δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση των εργαλείων σχεδιασμένων για τη στήριξη των ΜμΕ.

Για το πλήρες κείμενο της ερώτησης, που θα συζητηθεί την Πέμπτη 20/11/2014, πατήστε εδώ.