Ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων από την εφαρμογή του ΠΔ 112/2012

Τετάρτη, 01 Οκτώβριος 2014 17:14
Εκτύπωση

Οι βουλευτές ΔΗΜ.ΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη και Δημήτρης Αναγνωστάκης κατέθεσαν ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργεί στα μέλη του Συλλόγου Εγκαταστατών Υδραυλικών η εφαρμογή του Π.Δ 112/2012. Οι βουλευτές επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι η μη έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του Π.Δ οδηγεί σε διφορούμενες και αντικρουόμενες ερμηνείες από ορισμένες Δ/νσεις Ανάπτυξης  της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, γεγονός το οποίο δεν συνάδει με την αρχή ασφάλειας δικαίου αλλά ούτε και με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, δημιουργώντας επιπρόσθετα προβλήματα σε μια επαγγελματική κατηγορία που πλήττεται υπέρμετρα  από τη κατάρρευση της οικοδομικής  δραστηριότητας. Οι βουλευτές ερωτούν τους κκ Υπουργούς εάν προτίθενται να προβούν στην έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, ποια είναι η λογική με την οποία αυξάνεται το κόστος των διοικητικών εργασιών αναλόγως του χρόνου καθυστέρησης θεώρησης της άδειας και οδηγούν σε πολλαπλασιασμό του παράβολου-προστίμου και εάν εξετάζεται η περίπτωση μειωσής του και αποπληρωμής του με δόσεις, καθώς και εάν θα προβλεφθεί η αναγκαία μεταβατική περίοδος για την αντιστοίχηση-αντικατάσταση των υφισταμένων αδειών.

Για να διαβάσετε την ερώτηση, πατήστε εδώ.