Δελτίο Τύπου σχετικά με την τροπολογία για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Παρασκευή, 24 Οκτώβριος 2014 11:57
Εκτύπωση

Η βουλευτής Ασημίνα Ξηροτύρη επισημαίνει ότι η τροπολογία για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεμων οφειλών κατατέθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, που σημαίνει περαιτέρω αύξηση του χρέους των νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παρουσιάζει μεν αρκετά θετικά σημεία και αποτελεί βελτίωση των υφισταμένων ρυθμίσεων, παρόλα αυτά δεν επαρκεί,δεν δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα της εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, ούτε στον βραχνά των ασφαλιστικών ταμείων.Δεν φαίνεται να επιλύει ουσιαστικά και οριστικά τα υπάρχοντα προβλήματα. Μεταξύ αυτών, το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα είναι, ότι η δυνατότητα πληρωμής είναι συνάρτηση του διαθέσιμου εισοδήματος και αυτό βαίνει μειούμενο.Αφού με τις εν λόγω ρυθμίσεις δεν συνδέεται το ποσό της δόσης με τη δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Αν δε, υπολογίσει κανείς ότι οι περισσότεροι πολίτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και ρύθμιση με τράπεζες, παράλληλα με πάγια, αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το γεγονός ότι, εκτός από τη δόση της ρύθμισης, θα πρέπει να καταβάλλεται και η τρέχουσα μηνιαία υποχρέωση της επόμενης χρονιάς, μαζί με τον ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς, καταλαβαίνει κανείς ότι πάλι θα βρεθούμε σε αδιέξοδο, λόγω νέας συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μοιραία φτάνει κανείς στο συμπέρασμα ότι για να είναι βιώσιμη η όλη κατάσταση θα πρέπει:

α) να λαμβάνεται υπόψη η φοροδοτική ικανότητα του πολίτη,

β) να μην μειωθούν περαιτέρω τα εισοδήματά του, να μειωθεί δηλαδή η φορολογία,

γ) να μειωθεί περαιτέρω το επιτόκιο, ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση της δόσης της ρύθμισης και της τρέχουσας δόσης.

Και όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανάπτυξη – όσο η ύφεση συνεχίζεται τόσο είναι αδύνατη και ανέφικτη οποιαδήποτε εξυπηρέτηση του ιδιωτικού χρέους.

Χωρίς διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, παρατηρείται έλλειψη των απαιτούμενων διαβαθμίσεων, στα ποσά οφειλών, καθώς και μεγαλύτερη επιβάρυνση των πιο ευάλωτων ομάδων που, κατά τεκμήριο, δεν μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ ή σε λιγότερες δόσεις ώστε να έχουν ουσιαστικές περικοπές προσαυξήσεων.

Επίσης, αν και μειωμένη κατά 30%, συνεχίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για δύο ακόμη χρόνια. Χρηματοδοτούμε δηλαδή το πλεόνασμα με την στοιχειώδη κοινωνική αλληλεγγύη που υπάρχει;

Όσον αφορά τη θέσπιση μεταβατικού πλαισίου ρύθμισης οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης πλην του ΝΑΤ, για ληξιπρόθεσμες οφειλές και σε αυτήν την περίπτωση δεν φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα ανταπόκρισης του οφειλέτη, έστω στη μειωμένη δόση, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια διαβάθμιση ή συνάρτηση με τα εισοδήματά του. Επιπλέον ακόμη και αν μπορεί να ανταποκριθεί, την επόμενη χρονιά θα πρέπει να ανταποκριθεί και στη δόση της ρύθμισης και στην τρέχουσα δόση, οπότε, θα αρχίσουν πάλι να συσσωρεύονται οφειλές. Για αυτό και θα έπρεπε η αντιμετώπιση να είναι ολιστική, υπό την έννοια μιας ενιαίας και εξατομικευμένης ρύθμισης που να επιτρέπει και στον οφειλέτη να ζήσει.