Ερώτηση για τα προβλήματα λειτουργίας του ΑΠΘ

Τρίτη, 09 Δεκέμβριος 2014 11:58
Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δραματική η επιδείνωση των προβλημάτων λειτουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η βουλευτής ΔΗΜΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, με ερώτησή της προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών, επισημαίνει τη δυσχερέστατη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καθώς η δημόσια χρηματοδότησή του βαίνει δραματικά μειούμενη, ο αριθμός των φοιτητών του ολοένα και αυξάνεται, ενώ το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό του έχει αποδεκατιστεί.

Ειδικότερα, η βουλευτής αναφέρει ότι το επίπεδο της χρηματοδότησής του, όπως προβλέπεται στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας για το 2015 και τις πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Αναδεικνύει δε ως κρίσιμο πρόβλημα τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των φοιτητών, καθώς υπολογίζεται ότι το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα εγγραφούν συνολικά 10.705 φοιτητές, τη στιγμή που οι υποδομές του Ιδρύματος δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο και που σημειώνεται μείωση του προσωπικού, λόγω της διαθεσιμότητας, της εφεδρείας και των συνταξιοδοτήσεων.

Ερωτά τέλος τους αρμόδιους Υπουργούς α) αν προτίθενται να αυξήσουν την χρηματοδότηση του ΑΠΘ, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκών του, β) σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και γ) αν προτίθενται να επανεξετάσουν τις προτεραιότητες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αποτρέποντας την περαιτέρω υποβάθμιση της παιδείας, μιας από τις σημαντικότερες επενδύσεις που δεν θα έπρεπε να επιδέχεται εκπτώσεις.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ερώτησης, πατήστε εδώ.