Ερώτηση σχετικά με τη διαφθορά στο Εξαγωγικό Εμπόριο

Τρίτη, 04 Νοέμβριος 2014 14:39
Εκτύπωση

Η βουλευτής ΔΗΜΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη διαφθορά στο εξαγωγικό εμπόριο. Όπωςεπισημαίνει η βουλευτής, η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια με πρόσφατη Έκθεσή της υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών που εφαρμόζουν τη Συνθήκη για την καταπολέμηση της Διαφθοράς λίγο ή καθόλου. Η βουλευτήςερωτάτους Υπουργούς σε ποιους παράγοντες οφείλεται η περιορισμένη έως ανύπαρκτη εφαρμογή της Συνθήκης και πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της έλλειψης διαφάνειας στο εξαγωγικό εμπόριο, καθώς και για το αν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που να ενισχύουν ή καταρρίπτουν τη θέση της Διεθνούς Διαφάνειας για την Ελλάδα. Επίσης, η βουλευτής ερωτά τους Υπουργούς εάν εξετάζεται η περίπτωση να καταστεί η δωροδοκία στο εξωτερικό ποινικό αδίκημα, όπως απαιτεί η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Ξένων Δημόσιων Αξιωματούχων στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές. Για το πλήρες κείμενο της ερώτησης πατήστε εδώ.