Ερώτηση για την αναμόρφωση του ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών

Τρίτη, 02 Δεκέμβριος 2014 11:38
Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναμόρφωση του ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών

Η βουλευτής ΔΗΜ.ΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την ανάγκη αναμόρφωσης του κ.ν 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών. Η βουλευτής επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι ο νόμος υπήρξε ένα σπουδαίο και μακρόπνοο νομοθέτημα της εποχής και παρά τις  βελτιώσεις που επήλθαν με τους ν.3604/2007 και 3697/2008 καθώς και με το ν.3746/2009, οι βασικές διατάξεις του ν.2190 παραμένουν αμετάβλητες, ενώ οι συνεχείς και αποσπασματικές τροποποιήσεις και αναμορφώσεις δημιουργούν πολλά προβλήματα. Η βουλευτής τονίζει ότι οι παγκόσμιες και ευρωπαϊκές εξελίξεις στο εταιρικό δίκαιο υπαγορεύουν την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και αναμόρφωση του εν λόγω νόμου, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί τόσο στις δυναμικές ανάγκες των συντελεστών της αγοράς, όσο και στις ανάγκες, προκλήσεις, απειλές και ευκαιρίες της ελληνικής οικονομίας και ερωτά τον Υπουργό εάν εξακολουθεί να υφίσταται η Επιτροπή για την αναμόρφωση του ν.2190 και αν ναι ποιο είναι το έργο που έχει παράξει έως τώρα καθώς και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης σχετικού νομοσχεδίου.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ερώτησης, πατήστε εδώ.