Ερώτηση για την έναρξη λειτουργίας Τμήματος Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τετάρτη, 17 Δεκέμβριος 2014 12:16
Εκτύπωση

Κατατέθηκε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την ίδρυση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προπτυχιακού Τμήματος Τουριστικών Σπουδών.

Στην ερώτηση γίνεται αναφορά στην κοινή δήλωση των Κοσμητόρων του ιδρύματος οι οποίοι, σε αντίθεση με το Υπουργείο, τονίζουν ότι δεν έχουν ούτε πόρους ούτε χώρους για τη λειτουργία του νέου τμήματος, ενώ παράλληλα προσθέτουν ότι ο μειωμένος προϋπολογισμός καθιστά οριακή ακόμη και τη λειτουργία των υφισταμένων σχολών. Επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι ναι μεν κρίνεται αναγκαία η δημιουργία Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, και μάλιστα στη βάση διεθνών ακαδημαϊκών προδιαγραφών, αλλά, παράλληλα, το Πανεπιστήμιο οφείλει να συνεχίσει την οργάνωση των σπουδών του με γνώμονα τις αρχές αριστείας. Επίσης, υπογραμμίζονται οι απαιτήσεις σχεδιασμού ενός προγράμματος  σπουδών, καθώς και οι δυσκολίες και ο χρόνος που απαιτείται για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού.

Τέλος, ερωτάται ο Υπουργός για το πώς εξηγείται η διάψευση των Κοσμητόρων του Πανεπιστημίου Κρήτης και αν εν τέλει υπάρχει ή όχι η απαραίτητη υποδομή και οι ανθρώπινοι πόροι που θα επέτρεπαν τη λειτουργία του τμήματος τουρισμού. Επίσης, ερωτάται κατά πόσο υπήρξε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς για το σχεδιασμό του νέου τμήματος.  

Για το πλήρες κείμενο της ερώτησης, πατήστε εδώ.