Ερώτηση για την τοποθέτηση εκπαιδευτικού στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δράμας

Παρασκευή, 28 Νοέμβριος 2014 16:27
Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναγκαία η τοποθέτηση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δράμας

Η βουλευτής ΔΗΜΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, με ερώτησή της προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών, αναφέρεται στην έλλειψη εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που παρεμποδίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού ίδρυσης του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Δράμας. Ειδικότερα, η βουλευτής επισημαίνει ότι, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2014-2015, το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δράμας αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στην κάλυψη μόνιμων θέσεων εξειδικευμένων επιστημόνων,τα οποία επιλύθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση.  Εκκρεμεί ωστόσο η έλλειψη εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των μαθητών να τύχουν υποστήριξης στις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καθώς οι εκπαιδευτικοί της Προσχολικής Αγωγής και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να επιφορτίζονται με επιπλέον έργο. Με δεδομένο ότι το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. χρειάζεται μόνιμο, έμπειρο και επαρκή αριθμό προσωπικού και ότι η υπολειτουργία του θα έχει αρνητικές συνέπειες στην πρόοδο και την εξέλιξη των μαθητών, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί αν προτίθενται καλύψουν άμεσα το κενό στην προβλεπόμενη από το νόμο οργανική θέση των ειδικών επιστημόνων και εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί απρόσκοπτα το εκπαιδευτικό έργο στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δράμας.

Για να διαβάσετε την ερώτηση, πατήστε εδώ.