Ερώτηση για το διαμετακομιστικό εμπόριο

Πέμπτη, 18 Δεκέμβριος 2014 14:13
Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάγκη καλύτερης εκμετάλλευσης του διαμετακομιστικού εμπορίου μέσω ανάπτυξης δραστηριοτήτων  ανα-συναρμολόγησης και μεταποίησης των διερχομένων φορτίων καθώς και βελτίωσης υποδομών

Η βουλευτής ΔΗΜ.ΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη Αικατερινάρη κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων σχετικά με την καλύτερη εκμετάλλευση του διαμετακομιστικού εμπορίου.

Η βουλευτής αναφέρεται σε μελέτη της InfoBankHellastat, καθώς και σε στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ανα-συναρμολόγησης και μεταποίησης των διερχομένων φορτίων, προκειμένου να επωφεληθεί από την άνοδο που αναμένεται να έχουν οι ασιατικές οικονομίες, οι οποίες θα συνεχίσουν να αναζητούν πύλες εισόδου των προϊόντων τους στην Ευρώπη. Επίσης, η βουλευτής αναφέρεται στη περίπτωση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών διαθέτει σημαντικότατα συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων, τα οποία συνδέονται με τη θέση του, ενώ έχει και όλες τις προϋποθέσεις να καταστεί εθνικό κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου. Όμως, κρίσιμο μέγεθος παραμένει ο χρόνος αναπτυξιακής κίνησης και βελτίωσης των υποδομών για την αξιοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, έναντι ανταγωνιστικών λιμανιών γειτονικών χωρών που διεκδικούν μερίδια της συγκεκριμένης δραστηριότητας transit.

Η βουλευτής ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθενται να προβούν προκειμένου να αναπτυχθούν δραστηριότητες ανα-συναρμολόγησης και μεταποίησης των διερχομένων φορτίων, ώστε να αποβεί αποτελεσματικότερο και οικονομικά επωφελέστερο το διαμετακομιστικό εμπόριο καθώς και σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθενται να προβούν για τη βελτίωση των υποδομών του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ώστε να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, θέμα που αφορά αποκλειστικά και μόνο την εθνική στρατηγική της χώρας για την ανάπτυξη των λιμένων.  

Για το πλήρες κείμενο της ερώτησης, πατήστε εδώ.