Προϋπολογισμός χωρίς εθνικό σχέδιο, με μη βιώσιμο χρέος 175%, πως μπορεί να επιτύχει 2,9% ανάπτυξη, 22% ανεργία και παράλληλα να ανακουφίσει την κοινωνία

Δευτέρα, 06 Οκτώβριος 2014 18:50
Εκτύπωση

Η κυβέρνηση παρουσίασε το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2015, το οποίο διακρίνεται από διαπιστώσεις και προβλέψεις επικοινωνιακού χαρακτήρα, ενώ στην ουσία λόγω της συντηρητικής της πολιτικής και της έλλειψης σχεδίου δεν προβλέπει ούτε καν τα άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών και τη διάσωση της πραγματικής οικονομίας. Αποκορύφωμα η αυθαίρετη πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,9% το 2015, όταν κανένα στοιχείο ελληνικών και διεθνών οργανισμών δεν προσεγγίζει ούτε το 1/3 αυτού και όταν συνεχίζει να περικόπτει χρηματοδοτικούς πόρους για την ανάπτυξη.

Καταρχήν η πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,9% του ΑΕΠ ξεπερνά όλα τα επίσημα στοιχεία και σχεδόν τη φαντασία, όταν διαπιστώνεται από τους ίδιους τους πίνακες του προσχεδίου ότι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη δεν θα ξεπερνά το 1,5% το 2015. Άλλωστε η κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 0,6 % για το 2014 ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι αν συνεχιστεί η έως τώρα τάση αποκλιμάκωσης της ύφεσης μέχρι το τέλος του έτους, το ΑΕΠ το 2014 θα παρουσιάσει αύξηση περί το 0,5%. Εν τούτοις ο ΟΟΣΑ αναμένει περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ. Από την άλλη πλευρά, η χώρα εξακολουθεί να μην έχει κανένα σχέδιο ανάπτυξης και ανασυγκρότησης πλην του μνημονίου που οδηγεί σε λιτότητα και συνεχή ύφεση. Το παράλογο είναι ότι για ακόμη μία φορά περικόπτει και μάλιστα κατά 400 εκ. € το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που έχει μεγάλο πολλαπλασιαστικό συντελεστή, ενισχύει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του προϋπολογισμού και δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα και για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Όσον αφορά την μείωση της ανεργίας στο 22,5%, η ΕΕ και το ΔΝΤ προβλέπουν μείωση στο 24,4%, ενώ ο ΟΟΣΑ είναι ακόμη πιο επιφυλακτικός. Και ενώ στο ίδιο το προσχέδιο εκτιμάται ως μεγάλο πρόβλημα για την ανάκαμψη της χώρας (και άρα για το 2,9% της ανάπτυξης) η υψηλή ανεργία και η διάρθρωσή της, ιδιαίτερα το ποσοστό στους νέους, ούτε εθνικό σχέδιο υπάρχει αλλά ούτε και πρόσθετο με στοχευμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις για την ανάσχεση της.

Γνωρίζουν να υπάρχει χώρα στον κόσμο όπως η Ελλάδα η οποία υπέστη την πιο βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή που να κατάφερε το θαύμα από 5 χρόνια βαθιάς ύφεσης να φτάσει στο 2,9% ανάπτυξης, έχοντας μάλιστα τη δαμόκλεια σπάθη του μη βιώσιμου χρέους (175% του ΑΕΠ) και να μειώσει την ανεργία κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα χρόνο.

Ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 5.423 εκ. € πέρα από το ότι θα έχει υφεσιακές επιπτώσεις στην οικονομία, στηρίζεται και πάλι στη μη πληρωμή υποχρεώσεων του Δημοσίου, στη μείωση του ΠΔΕ, στη μείωση των απαραίτητων δημοσίων δαπανών και στην υπερφορολόγηση (παρά τα ψίχουλα των φοροελαφρύνσεων), ενώ δεν πατάσσει τη φοροδιαφυγή. Όπως φαίνεται και από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οκταμήνου του 2014 τα τακτικά έσοδα είναι μειωμένα κατά 132 εκ. € σε σχέση με το στόχο και άρα το πρωτογενές πλεόνασμα προέρχεται από τα μη τακτικά έσοδα και κυρίως από την συγκράτηση των δαπανών για κοινωνική μέριμνα και προστασία κατά 460 εκ. €. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα υπάρξει αύξηση των πρωτογενών πλεονασμάτων με περαιτέρω μείωση των κρατικών δαπανών και αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς κοινωνική έκρηξη.

Όσον αφορά τα άμεσα μέτρα ανακούφισης των πολιτών, δεν υπάρχουν παρά μόνο κάποια ψίχουλα φοροελαφρύνσεων. Όταν μάλιστα οι πάντες διαπιστώνουν και η κυβέρνηση στο προσχέδιο, ότι αυτή η προσαρμογή δημιούργησε τεράστιο κοινωνικό κόστος με το υψηλό επίπεδο ακραίας φτώχειας και τη μεγάλη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Αντίθετα δε με όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται σε Πρόγραμμα προσαρμογής, η χώρα βραδυπορεί δραματικά στην αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής με ανύπαρκτο κάθε δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Η κυβέρνηση παραμένει έκθετη και ανάλγητη προς τους πολίτες για τη μη απόδοση πόρων από το πρωτογενές πλεόνασμα που προέρχεται από τις θυσίες του.