Προς κατάργηση ο νόμος Κατσέλη;

Πέμπτη, 02 Οκτώβριος 2014 11:48
Εκτύπωση

Η βουλευτής ΔΗΜ.ΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών σχετικά με τη δρομολογούμενη, κατά τα δημοσιεύματα, κατάργηση του νόμου Κατσέλη, σε συνέχεια επέκτασης του άρθρου 99 του ν.3588/2007 του Πτωχευτικού Κώδικα και στα φυσικά πρόσωπα. Η βουλευτής επισημαίνει ότι ακόμη και αν οι προθέσεις είναι αγαθές και δεν μεθοδεύεται η υφαρπαγή και της ιδιωτικής περιουσίας, η επέκταση του άρθρου 99 θα δημιουργούσε πολύ περισσότερα προβλήματα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά παρά θα τα διευκόλυνε, και με αβέβαιο πάντα το θέμα προστασίας της πρώτης κατοικίας δεδομένου ότι οι υφιστάμενες προϋποθέσεις υπαγωγής στο άρθρο 99 πάλι θα απέκλειαν το μεγαλύτερο ποσοστό των υπερχρεωμένων. Τονίζει επιπλέον η βουλευτής ότι το φερόμενο επιχείρημα του Υπουργείου Ανάπτυξης περί αποφυγής της επιμήκυνσης του χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη δεν ισχύει, γιατί απλά ο όγκος των υποθέσεων θα κατευθυνόταν στα πολυμελή πρωτοδικεία αντί των ειρηνοδικείων. Η βουλευτής ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς εάν πράγματι έχει δρομολογηθεί η κατάργηση του νόμου Κατσέλη και η υπαγωγή των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στο άρθρο 99, εάν αυτό θα ισχύσει και για τους πολίτες που ήδη βρίσκονται εντός των φάσεων της διαδικασίας του νόμου Κατσέλη, εάν εξετάζεται  το ενδεχόμενο ουσιαστικότερης εμπλοκής στην επίλυση του προβλήματος των τραπεζών, οι οποίες συστηματικά και σημαντικά στηρίζονται από το Δημόσιο, και για ποιο λόγο δεν έχει εξετασθεί έως τώρα και το Ισλανδικό μοντέλο επίλυσης του ιδιωτικού χρέους, το οποίο προβλέπει δραστικό ‘κούρεμα’ των δανείων και ανάληψη της ζημίας από το κράτος με την αιτιολογική ανακούφισης των πολιτών και αναθέρμανσης της ζήτησης, η οποία θα τόνωνε την οικονομία.

Για να διαβάσετε την ερώτηση, πατήστε εδώ.