Home Οικονομία & Ανάπτυξη (τομέας ευθύνης) Ομιλία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κυρώσεις Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις"

Ομιλία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κυρώσεις Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις"

E-mail Εκτύπωση PDF

Αγαπητοί συνάδελφοι, πράγματι είμαστε σε μία δύσκολη μέρα. Ήδη από το Σάββατο είμαστε σε μία δύσκολη κατάσταση να κυρώσουμε Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν πάρα πολλά θέματα, όπως συνταξιοδοτικά και οικονομικά θέματα, θέματα λειτουργίας του κράτους, θέματα κοινωνικής πολιτικής, περιβάλλοντος, ενέργειας. Και βέβαια, μαζί με όλα αυτά, καλούμαστε να κυρώσουμε την πολύ σημαντική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στην έγκριση των σχεδίων των συμβάσεων τροποποίησης της κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σ’ αυτό λοιπόν, το πολυνομοσχέδιο, το οποίο την τελευταία στιγμή πήρε τη μορφή νομοσχεδίου, κι αυτό είναι κάτι θετικό για να μπορούμε να μιλάμε και να ψηφίζουμε επί των άρθρων, υπάρχουν τρία κύρια θέματα. Όπως σας είπα, υπάρχει η κύρωση της από 12 Δεκεμβρίου Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αντιμετωπίζει το κατεπείγον θέμα της έγκρισης των σχεδίων των συμβάσεων.

Υπάρχει μια ομάδα θεμάτων που αφορούν διορθώσεις, τροποποιήσεις σε θετική, αλλά τις περισσότερες φορές σε αρνητική, κατεύθυνση των διατάξεων του νόμου 4093/2012 με κυρίαρχα τα θέματα των κοινωνικών ασφαλίσεων και τα εργασιακά, τα θέματα παιδείας, τα θέματα λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομικών και άλλα θέματα.

Η τρίτη ομάδα αφορά σημαντικά θέματα για τη λειτουργία της διοίκησης, για την επιτάχυνση, τροποποίηση και απλούστευση διαδικασιών υλοποίησης του ΕΣΠΑ κι άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων και τα συναρτώμενα με αυτή όργανα, υπηρεσίες κ.λπ., βασικά θέματα που αφορούν στην πρόοδο αποκρατικοποιήσεων κυρίως του ΟΣΕ και του ΟΔΙΕ, θέματα που αφορούν το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, την ενεργειακή πολιτικής, τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου και των ΟΤΑ.

Σ’ αυτή λοιπόν, την τρίτη σειρά των θεμάτων, για τα οποία θα αναφερθώ σύντομα στα βασικότερα στην επί της αρχής ομιλία μου και αναλυτικότερα στην ομιλία μου επί των άρθρων, θεωρούμε ότι η Κυβέρνηση και ειδικότερα τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος έπρεπε σε αυτό το πεντάμηνο, όσο δύσκολο και αν ήταν και είναι, λειτουργίας της Κυβέρνησης, να τα συζητήσουμε με την κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία, το καθένα ξεχωριστά για τα θέματα τα οποία επεξεργάζεται.

Σε αυτό το ζήτημα πράγματι θέλουμε να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει πλέον αυτόν τον πολύ σοβαρό κύκλο και τον ολοκληρώνουμε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά την έγκριση των συμβάσεων για τη δανειοδότηση της χώρας και άρα μπορούμε να μπούμε σε έναν κύκλο εξίσου δύσκολο, ο οποίος όμως χρειάζεται και επιμονή και εργασία και χρειάζεται και μεγάλη συζήτηση μέσα στο Κοινοβούλιο ούτως ώστε αυτές οι ρυθμίσεις πλέον που θα προβλέπουμε να μπορούν, όπως και η λειτουργία του κράτους και ο θεσμός της δημοκρατίας, να λειτουργούν καλύτερα. Από την άλλη πλευρά και να επανεκκινήσουμε την ανάπτυξη και να λύσουμε και άλλα σοβαρά θέματα που πράγματι ταλαιπωρούν τη χώρα, όπως θέματα διαφθοράς, διαπλοκής και πολλά άλλα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το έργο όλων μας και της τρικομματικής Κυβέρνησης αλλά και όλων των πτερύγων της Βουλής για να πετύχουμε αυτά τα θέματα.

Όσον αφορά το πρώτο θέμα, το οποίο είναι τελευταίο στο νομοσχέδιο αυτό και αφορά την Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τις εγκρίσεις των σχεδίων των συμβάσεων τροποποίησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδας: Είναι γεγονός ότι οι εν λόγω συμβάσεις, κύριοι συνάδελφοι, έχουν ήδη υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Η χώρα μας έλαβε την προβλεπόμενη σε αυτές χρηματοδότηση μέσω των ομολόγων από τον ευρωπαϊκό φορέα σταθερότητας και μέρος αυτών έχουν ήδη δοθεί στις τράπεζες, οι οποίες εξέδωσαν οικονομικές καταστάσεις και η Τράπεζα της Ελλάδας κοινοποίησε τη μελέτη της σχετικά με τις κεφαλαιακές ανάγκες του συνόλου των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Επίσης, το κράτος –και όπως έχουμε διαπιστώσει, αργήσαμε, έπρεπε να κάνουμε γρήγορα- έχει αρχίσει να τακτοποιεί τις υποχρεώσεις του, ληξιπρόθεσμα κ.λπ., αλλά και τις μεγάλες ανάγκες για την ανάπτυξη και για να διοχετεύσει ρευστότητα στην αγορά.

Έχουν εγερθεί προβλήματα και έχουμε συζητήσει αρκετές φορές σε αυτή την Αίθουσα όσον αφορά τους όρους αυτών των σχεδίων των συμβάσεων και κυρίως της παραγράφου 4, η οποία αναφέρεται στο εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία. Αναμφισβήτητα, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πού αναφέρονται οι ενστάσεις; Σε ό,τι αφορά καταρχήν την εφαρμογή του Αγγλικού Δικαίου. Σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις επιλέγεται και ο χώρος και το Δίκαιο το οποίο θα εφαρμοστεί και το οποίο δεν αφορά, ιδιαίτερα ο χώρος, ένα από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη. Πρέπει να είναι ένας ουδέτερος χώρος και γι’ αυτό εδώ ορίζεται διαφορετικός χώρος από τον κύριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.

Το μεγαλύτερο ζήτημα, όμως, για το οποίο υπάρχουν ενστάσεις αφορά την αναγκαστική εκτέλεση, δηλαδή την παράγραφο του άρθρου 4 αυτής της σύμβασης που αναφέρεται ότι θα μπορεί να υπάρχει αναγκαστική εκτέλεση, δηλαδή, να μην υπάρχει ασυλία και να μπορεί να κατασχεθεί δημόσια περιουσία. Θέλουμε να τονίσουμε, όπως και κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για τα θέματα της εθνικής κυριαρχίας, διότι η μεν διαδικασία των αιτιάσεων θα γίνει σε εκτός Ελλάδας δικαστήρια, αλλά η αναγκαστική εκτέλεση αυτών των παραβιάσεων των συμβάσεων εκτελείται στη χώρα όπου εκτελείται η σύμβαση. Άρα, συντελείται πάντα με βάση το ελληνικό δίκαιο. Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι με βάση τους νόμους του κράτους ο Έλληνας δικαστής θα αποφασίσει τι είναι κατασχετέο και τι δεν είναι και βέβαια, δεν είναι κατασχετέα θέματα περιουσίας του δημοσίου.

Η ρήτρα αυτή υπάρχει σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις και σε κάθε είδους σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, σε ιδιωτικές οικονομικές συμβάσεις για όλα τα κράτη. Αυτό συμβαίνει και εδώ. Υπάρχει σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος, του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το δημόσιο μεσολαβεί. Παραιτείται αμετάκλητα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που έχει σχέση με τα περιουσιακά του στοιχεία. Δεν αφορά την παραίτηση εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Παραίτηση εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι ανέφικτη, απραγματοποίητη και αδιανόητο να γίνει μέσα από οποιαδήποτε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Μια τέτοια παραίτηση θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να γίνει σε μια σύμβαση μεταξύ κρατών δημοσίου δικαίου.

Να αφήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα και να δούμε την ανάγκη κύρωσης, έγκρισης αυτών των σχεδίων των συμβάσεων, για τις οποίες συμβάσεις τα χρήματα ήδη έχουν έρθει στη χώρα και ήδη έχουν αρχίσει να κατευθύνονται εκεί που πρέπει.

Θα αναφερθώ τώρα στα θέματα της δεύτερης ομάδας, δηλαδή σε θέματα τα οποία είχαν τεθεί με το Μεσοπρόθεσμο, το 4093, και που επανέρχονται τώρα ως τροποποιήσεις, βελτιώσεις κ.λπ.

Κρίσιμο και σοβαρό θέμα είναι το Ζ΄ Κεφάλαιο, το οποίο αφορά ρυθμίσεις στα εργασιακά θέματα και στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Όπως γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, σε αυτά τα θέματα είχαμε τις βασικές μας αιτιάσεις. Κατά την ψήφιση του ν. 4093 επικεντρώσαμε την κριτική μας σε αυτά, δεν θεωρήσαμε ότι ήταν προαπαιτούμενα και θέματα τα οποία έπρεπε να εφαρμόσει η χώρα μας και γι’ αυτό τα καταψηφίσαμε. Η συνολική μας πρόταση ήταν «Παρών».

Επίσης, μεγάλες αιτιάσεις και ενστάσεις έχουμε για τα θέματα του Κεφαλαίου που αφορά τα θέματα παιδείας. Πραγματικά, χωρίς να θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι προαπαιτούμενα, υπάρχει μία πλήρης ανατροπή της δημόσιας εκπαίδευσης και μία διευκόλυνση και μία σταδιακή προσαρμογή της χώρας στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τώρα το τρίτο σκέλος των θεμάτων, εμείς θεωρούμε ότι μπορούσαμε με αρκετό κόπο, εργασία κ.λπ. αυτά σαν ενότητες, κατά τομείς, να τα συζητήσουμε με την κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία. Είναι τα θέματα τα οποία αφορούν τους μηχανισμούς και τις αναδιαρθρώσεις κ.λπ. του Υπουργείου Οικονομικών και των άλλων Υπουργείων και της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να ελέγξει την πορεία του Προϋπολογισμού, προκειμένου τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι ΟΤΑ κ.λπ. να ελέγξουν τον προϋπολογισμό τους. Μπορούσε να είχε γίνει μια γενικευμένη συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα και να προταθούν και καλύτερες ρυθμίσεις από αυτές που προτείνετε και με τις οποίες συμφωνούμε.

Έχουμε μία άλλη ομάδα θεμάτων που αφορούν τις αποκρατικοποιήσεις. Το θέμα της πλήρους πλέον αποκρατικοποίησης και του διαχωρισμού του τροχαίου υλικού, της σιδηροδρομικής υποδομής κ.λπ. και της δημιουργίας και άλλων εταιρειών –για την αποκρατικοποίηση του ΟΣΕ μιλάω- εκτός της ΓΑΙΑΟΣΕ, εκτός της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που υπάρχουν ήδη και άλλων που είναι απαραίτητες για να υλοποιηθεί αυτή η αποκρατικοποίηση, εμείς λέμε ότι πρέπει να υλοποιηθεί με βάση το δημόσιο συμφέρον.

Οι δημόσιες υποδομές της χώρας στους σιδηροδρόμους πρέπει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα του δημοσίου. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα για τη λειτουργία ενός φιλικού προς το περιβάλλον και προς το λαό μέσο, το οποίο πραγματικά καρκινοβατεί εδώ και τόσα χρόνια. Δεν μπορούσαμε να το συζητήσουμε κανονικά αυτό, είτε έχουμε τη μία αντίληψη είτε έχουμε την άλλη;

Είναι και το θέμα του ΟΔΙΕ για τις ιπποδρομίες. Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έπρεπε να έρθει και αυτό, με ποιον τρόπο ο παραχωρησιούχος πλέον θα κάνει τα στοιχήματα ή το ένα ή το άλλο; Και σε αυτήν την ιδιωτικοποίηση υπάρχουν σοβαρά θέματα που μπορούσαμε να τα συζητήσουμε αναλυτικά.

Από την άλλη πλευρά, για θέματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπάρχουν βασικά ζητήματα της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, των επιθεωρητών κ.λπ. Είναι θέματα που αύριο τα συζητάμε σε δεύτερη ανάγνωση σε σχετικό νομοσχέδιο στην Επιτροπή. Μπορούσαν και αυτά να είναι μαζί και να τα είχαμε συζητήσει δέκα μέρες νωρίτερα, για να μη λήξει και η προθεσμία των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.

Υπάρχουν βασικά θέματα για τη διευκόλυνση της αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ.

Είναι θέματα, όμως, που συνδέονται με την ενεργειακή πολιτική, με τη ΔΕΗ, με τις τιμές που μεταφέρονται στον καταναλωτή και τις επιβαρύνσεις. Και αυτές μπορούσαμε να τις συζητήσουμε κανονικά. Δεν είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα συζητάμε με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Είναι, επίσης, πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του ΕΣΠΑ, για το Ταμείο Εγγυοδοσίας, για τις -πράγματι σωστές που υπάρχουν εδώ- ρυθμίσεις για την απλούστευση των διαδικασιών, για την επιτάχυνση των διαδικασιών, για την τροποποίηση του ΕΣΠΑ σε θέματα που έχουμε ανάγκη, δηλαδή τόνωση της ρευστότητας της αγοράς, σε θέματα στα οποία υπάρχει απορρόφηση. Είναι κρίσιμα θέματα. Τα συζητάμε μέσω επίκαιρων ή γραπτών ερωτήσεων.

Συνολικά αυτό το θέμα του ΕΣΠΑ δεν έχει έρθει να συζητηθεί στην Επιτροπή. Δεν έχει έρθει μια ολοκληρωμένη πρόταση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρ’ όλες τις εξαγγελίες που έχει κάνει και παρόλο που αυτά που προτείνει είναι πάρα πολύ σωστά. Πρέπει, όμως, να τα κάνουμε γρήγορα και να είναι ολοκληρωμένη η πολιτική μας σε αυτά.

Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι.