Ομιλία επί του Σχεδίου Νόμου "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις" (Γ ΜΕΡΟΣ)

Πέμπτη, 16 Μάιος 2013 15:37 Ομιλίες
Εκτύπωση

Το πρώτο Κεφάλαιο που αφορά τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων θα επιφέρει πράγματι, με τις διατάξεις του, μια ουσιαστική οικονομία και διαφάνεια και πάταξη της γραφειοκρατίας σε όλο αυτό το σύστημα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έγιναν διορθώσεις στις διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου, παράλληλα, όμως, πρέπει να τονίσουμε, κύριε Υπουργέ, τη μεγάλη ανάγκη για να υπάρχουν στοχευμένες, εκτός από τις νομοθετικές, συνοδευτικές δράσεις που θα υποστηρίξουν τους φορείς κατά τη μετάβασή τους στις πλήρως ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση ορισμένων πρακτικών προβλημάτων. Τα είπαμε πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα το Υπουργείο έχει μια τεράστια ευθύνη γι’ αυτό το θέμα. Είναι ένα δύσκολο θέμα που πρέπει να προχωρήσει γρήγορα -και ο ΣΥΡΙΖΑ το θέλει και θέλει να γίνει γρήγορα και χωρίς «παραθυράκια» για όλα τα θέματα. Επομένως, πρέπει να οργανώσουμε τη διοίκηση, ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει αυτό το σύστημα.

Κάνατε τις σχετικές διορθώσεις στο άρθρο 6Α που προσθέσατε στην τροπολογία ούτως ώστε να διευκρινίζεται ότι εδώ, αυτά τα μητρώα αξιολογητών, προμηθευτών κ.λπ. ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία. Δηλαδή, στην ουσία, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αξιολογητών είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι προβλέπει ο νόμος, έτσι πρέπει να είναι.

Τροχάδην θα αναφερθώ για τα θέματα των λαϊκών αγορών. Επιμένουμε και εμείς -και δεν μας πείσατε με την τοποθέτησή σας, κύριε Υπουργέ- ότι η περιφέρεια, ο περιφερειάρχης θα πρέπει να ορίζει το διοικητικό συμβούλιο.

Δεν διευκρινίζεται ακριβώς στα άρθρα 44 και 45 για τις νομίμως υφιστάμενες μεταποιητικές δραστηριότητες, λόγω αλλαγής χρήσης γης, ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται επικαιροποιημένοι και εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι.

Όσον αφορά τις μεγάλες τροπολογίες που καταθέσατε, η τροπολογία 519/59, στις παραγράφους 1 ως 4 προβλέπει σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν τη μείωση των διαδικασιών για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε κτηριακά έργα. Συμφωνούμε με αυτές τις ρυθμίσεις.

Στις παραγράφους 5 ως 11 περιέχονται ρυθμίσεις που αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες και τις ΕΠΕ. Έχουμε μια διαφωνία με την παράγραφο 8, που αφορά στην κατάργηση του ελάχιστου κεφαλαίου. Θέλαμε να προβλέπεται ένα ελάχιστο. Κάνατε αυτή τη διόρθωση; Νομίζω ότι την έχετε κάνει για το ελάχιστο κεφάλαιο. Διότι δεν μπορεί να καταργηθεί εντελώς, δηλαδή να μην υπάρχει υποχρέωση ελάχιστου κεφαλαίου. Αυτό έρχεται και σε αντίθεση με άλλη νομοθέτηση.

Όσον αφορά τα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και ΕΣΠΑ, με όλες αυτές τις ρυθμίσεις για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ συμφωνούμε.

Συνεχίζω με την υπ’ αριθμόν 521 τροπολογία, με τις διατάξεις που αφορούν θέματα του Υπουργείου Υποδομών.

Με την πρώτη παράγραφο μεταβιβάζεται στο Δημόσιο η κυριότητα των παροδίων εκτάσεων του ΠΑΘΕ κ.λπ. Καταλαβαίνουμε τη σκοπιμότητα αυτής της παραγράφου.

Δεν καταλαβαίνω, όμως, στην παράγραφο 2, με την οποία ανατίθεται η αρμοδιότητα επιβολής διοδίων επί του τμήματος του ΠΑΘΕ από τον Αξιό έως τον Μεθοριακό Σταθμό και καθορίζονται ειδικότερα προς ρύθμιση θέματα και μάλιστα άμεσα, για ποιο λόγο να μπουν διόδια πριν από την παραχώρηση. Είναι ήδη επιβαρημένος ο ΠΑΘΕ με διόδια.

Είχατε βγάλει από το αρχικό σας κείμενο το θέμα της μεταβίβασης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού στο ΤΑΙΠΕΔ. Είναι λογικό ότι το δημόσιο εκεί πήρε τη μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτοί οι κάθετοι άξονες θα παραμείνουν στο δημόσιο και δεν θα έχουν διόδια. Εγώ, τουλάχιστον, έτσι το είχα καταλάβει και έτσι πρέπει να τηρηθεί.

Στο άρθρο για τη διαιτησία σας είπα και στην πρωτολογία μου ότι για να το εισάγουμε στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ώστε να περιορίσουμε το χρόνο, διότι πράγματι λιμνάζουν πολλές υποθέσεις στο Εφετείο για την επίλυση των διαφορών, υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Όμως, αυτή η ρύθμιση είναι μία τομή και θέλει μεγάλη προσοχή, κύριε Υπουργέ, στην εφαρμογή της. Είναι σωστό ότι πρέπει ο Υπουργός να αποφασίσει να δώσει αυτή τη δυνατότητα για την επίλυση των διαφορών μέχρι τη διαιτησία, αλλά θα πρέπει και εσείς να παρακολουθήσετε την όλη διαδικασία και αν υπάρξουν προβλήματα, να πάμε στο κλασικό σύστημα της διαιτησίας. Επιτέλους, κάποτε και τα δικαστήρια θα πρέπει να επισπεύσουν την έκδοση αυτών των αποφάσεων.

Όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τις μειώσεις των δεικτών βιωσιμότητας κ.λπ., συμφωνούμε.

Επειδή έγιναν αποδεκτές αρκετές τροπολογίες, τουλάχιστον ας βάλουμε τη βάση σήμερα και να λύσουμε αυτό το θέμα του ΙΓΜΕ. Πρέπει να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Πρέπει να το έχουμε ως μία προϋπόθεση, ούτως ώστε την άλλη φορά πλέον να το λύσουμε. Νομίζω ότι θεσμικά το έχουμε λύσει. Μένει το οικονομικό θέμα, που πρέπει να το κλείσουμε και αυτό. Σας παρακαλώ πολύ για αυτόν τον ιστορικό φορέα, που είναι απαραίτητο να λειτουργήσει, κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ των Υποδομών και το γνωρίζετε καλά, ας μην το κλείσουμε σήμερα, αύριο. Πρέπει σε αυτό εδώ το θέμα να δεσμευθείτε με μία δήλωσή σας, που να αποτελέσει τη βάση επίλυσης σε επόμενο νομοσχέδιο.

Ευχαριστώ.