Ομιλία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων "Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων" (Α' Μέρος)

Τετάρτη, 10 Δεκέμβριος 2014 20:20 Ομιλίες
Εκτύπωση

To πολυνομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα, το οποίο πράγματι –και άλλες φορές το έχουμε διαπιστώσει, το ίδιο διαπιστώνουμε και τώρα- έχει πολλές ετερόκλητες, αποσπασματικές διατάξεις. Δεν έχει μία ενιαία δομή, παρόλο που ορισμένα του Κεφάλαια έχουν δομή. Το Κεφάλαιο Α΄, παραδείγματος χάριν, το οποίο αφορά το θέμα της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, έχει μία δομή. Μετά, όμως, τα άλλα Κεφάλαια πραγματικά έχουν ετερόκλητες μεταξύ τους διατάξεις. Πολύ σωστά είπαν και οι άλλοι Εκπρόσωποι και η εισηγήτριά μας η Νίκη Φούντα ότι εδώ είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς επί της αρχής και της φιλοσοφίας του νομοσχεδίου.

Εγώ, όμως, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν κάποια θέματα, στα οποία υπάρχει η φιλοσοφία του νομοσχεδίου, με τα οποία εμείς δεν συμφωνούμε, όπως, παραδείγματος χάριν, τα θέματα των ρυθμίσεων της ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ, της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών.

Πώς προχωράτε αυτό το θέμα, κύριε Υπουργέ. Μέχρι πού θα φθάσατε την ιδιωτικοποίηση; Ακόμη και αυτά τα οποία εμείς λέμε ότι πρέπει να παραμείνουν στο Δημόσιο, δηλαδή οι γραμμές, το τροχαίο υλικό, η συντήρηση και τα λοιπά, σιγά- σιγά μεθοδεύετε να πάνε και αυτά προς ιδιωτικοποίηση.

Αποδυναμώνετε πλήρως τον ΟΣΕ. Μεταφέρετε στη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ σε αυτή τη φάση όλα τα θέματα της ακίνητης και κινητής περιουσίας, του τροχαίου υλικού κ.λπ. και της συντήρησης (ενώ δεν έχει τη δυνατότητα αυτή και τη γνώση), ούτως ώστε μετά διά των γνωστών παραχωρήσεων και διολισθήσεων προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ να προχωρήσει και η ιδιωτικοποίηση αυτών. Και όλα αυτά γίνονται, όταν ήδη η λειτουργία και η διαχείριση των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών έχει μεταφερθεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Υπάρχουν και δύο διαγωνισμοί σε εξέλιξη για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την ΕΕΣΣΤΥ που βρίσκονται στη β΄ φάση –και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι και τόσο επιτυχείς διαγωνισμοί.

Εμείς σε αυτό το θέμα λέμε ότι πρέπει να σταματήσετε. Ο ΟΣΕ και η ΓΑΙΑΟΣΕ που παραμένουν σε δημόσιο έλεγχο πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, την επάρκεια και κυρίως να έχουν στην κτήση τους και να συντηρούν όλη τη δημόσια περιουσία και το υλικό των Ελληνικών Σιδηροδρόμων.

Από εκεί και πέρα, στο άρθρο 68 ανοίγετε μία κερκόπορτα. Σας ρώτησε και ο Βουλευτής σας ο κ. Ταμήλος γιατί ανοίγετε αυτό το θέμα. Τώρα που πάμε να κλείσουμε το θέμα για το νερό, τη μη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, της ΕΥΑΘ κ.λπ.. και το Συμβούλιο της Επικρατείας και ολόκληρη η Ευρώπη πλέον έχει κάνει πίσω -γιατί το νερό είναι υπέρτατο δημόσιο αγαθό- εσείς προχωράτε τώρα να δώσετε επί της ουσίας την ΕΥΔΑΠ -και όχι ως ένα συμβουλευτικό ρόλο- όλη την περιφέρεια Αττικής, ένα μεγάλο αριθμό δήμων; Δηλαδή θέλετε να πάρετε τη διαχείριση του νερού από την Αυτοδιοίκηση και να την πάτε στην ΕΥΑΘ, ούτως ώστε να έχει μια μεγαλύτερη προίκα, για να επιτύχετε μία καλύτερη ιδιωτικοποίηση;

Όχι! Αυτό το άρθρο πρέπει να αποσυρθεί! Το θέμα της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ πρέπει να κλείσει, να παγώσει και να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ήδη στην Ευρώπη απέτυχε αυτή η ιδιωτικοποίηση και όλα αυτά τα θέματα έχουν επαναφέρει τη διαχείριση στην Αυτοδιοίκηση.

Θέλω να θίξω ακόμη ένα θέμα επί της αρχής και αύριο επί των άρθρων θα μιλήσω περισσότερο, κυρία Πρόεδρε. Υπάρχουν αρκετές ρυθμίσεις εδώ για θέματα των δημοσίων έργων. Υπάρχουν δύο κρίσιμα θέματα, κύριε Υπουργέ.

Το ένα κρίσιμο θέμα –που είναι πάρα πολύ σημαντικό- είναι το «εθνικό» σύστημα για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη σύνδεση των προδιαγραφών με την τιμολόγηση των υλικών για την κατασκευή των έργων.

Αυτό το σύστημα κατά κύριο λόγο το λειτούργησαν οι δημόσιες υπηρεσίες του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ. Κατά καιρούς είχε πραγματικά συζητηθεί η ανάγκη δημιουργίας ενός φορέα. Ο φορέας αυτός δημιουργήθηκε ως το Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών που είχε τέτοια θέματα, δηλαδή να επεξεργάζεται και να αναλύει προτάσεις. Το καταργήσατε με τη διοικητική μεταρρύθμιση. Τώρα λέτε ότι με υπουργική απόφαση θα συσταθεί ένα άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Όλο αυτό το εθνικό σύστημα, κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί να είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πρέπει να είναι ένας δημόσιος φορέας, ένα ΝΠΔΔ, που θα συνεργάζεται με τις δημόσιες υπηρεσίες, για να μπορεί πράγματι να ανανεώνει, να συμπληρώνει και να εκσυγχρονίζει αυτό το σύστημα τεχνικών προδιαγραφών και τιμολόγησης και παράλληλα να μπορεί να υποστηρίζει -αυτό δηλαδή που επιχειρείτε να διορθώσετε με το 2% πρόσθετο τέλος ως προς το θέμα ελέγχου της ποιότητας των έργων- κατά κύριο λόγο τις τεχνικές προδιαγραφές και τον έλεγχο της ποιότητας των έργων.

Με την αποδιοργάνωση που υπάρχει στις υπηρεσίες και ιδιαίτερα στις τεχνικές υπηρεσίες, τα θέματα του ελέγχου της ποιότητας των έργων πήγαν πολύ πίσω και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλους μας. Γιατί το να κατασκευάζονται έργα χωρίς να διασφαλίζεται η ποιότητά τους είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αύριο επί των άρθρων θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες πρόσθετες παρατηρήσεις.