Τοποθέτηση επί της Τροπολογίας για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Σάββατο, 25 Οκτώβριος 2014 10:13 Ομιλίες
Εκτύπωση

Όσον αφορά το κυρίως νομοσχέδιο που συζητήσαμε και τα θέματα της εφαρμογής της Οδηγίας, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης την εφαρμογή της διακίνησης και της ανοιχτότητας των δεδομένων πρέπει να την παρακολουθήσει. Εμείς θα παρακολουθήσουμε και τις υπουργικές αποφάσεις που θα ενσωματώνουν θέματα που θέσαμε κι εμείς με τροπολογίες. Θέλω να ευχαριστήσω, διότι προσεγγίσατε αυτά τα θέματα που θέσαμε με μεγάλη προσοχή.

Όσον αφορά το μεγάλο θέμα των οργανισμών, πράγματι παρουσιάστηκε μια μεγάλη, αδικαιολόγητη ακαταστασία: Τα πρώτα προεδρικά διατάγματα, τροπολογίες σε αυτά, ξανά τροπολογίες κ.ο.κ. Τελικά, εμείς οι Βουλευτές δεν έχουμε διαμορφώσει μια πλήρη εικόνα για τον κάθε οργανισμό του Υπουργείου.

Θα ήθελα να πω στον κύριο Υπουργό, στον κ. Μητσοτάκη, ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται έχει γίνει πολλές φορές και στο παρελθόν. Οι οργανισμοί υπήρχαν, αλλά βέβαια, δεν εφαρμόζονταν. Σήμερα ξεκίνησαν με ένα πρόγραμμα, αλλά έγιναν πάρα πολλές αλλαγές. Τουλάχιστον, από εδώ και πέρα να το παρακολουθήσει το Υπουργείο για να είναι οργανωμένη και συντεταγμένη η διαδικασία, διότι πράγματι οι υπηρεσίες για να λειτουργήσουν, αλλά κυρίως για να αισθάνονται ασφαλείς οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τον οργανισμό τους. Για αυτό έχει και τη λέξη «οργανισμός». Είναι σαν τον οργανισμό του σώματος.

Προχωράω, λοιπόν, στην τροπολογία που μας απασχολεί ιδιαίτερα σήμερα, που αφορά τη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Εγώ έκανα και από την αρχή το σχόλιο ότι η τροπολογία κατατέθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, που σημαίνει ότι υπήρξε περαιτέρω αύξηση του χρέους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και πολλές επιχειρήσεις έφτασαν πλέον να μην μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της ρύθμισης. Παρουσιάζει θετικά σημεία και αποτελεί βελτίωση των υφιστάμενων ρυθμίσεων. Παρ’ όλα αυτά, δεν επαρκεί, δεν δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα της εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, ούτε στο βραχνά των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν φαίνεται να επιλύει, λοιπόν, ουσιαστικά και οριστικά τα υπάρχοντα προβλήματα.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο μεταξύ αυτών των προβλημάτων; Είναι ότι η δυνατότητα πληρωμής είναι συνάρτηση του διαθέσιμου εισοδήματος, το οποίο συνεχώς βαίνει μειούμενο. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Δεν συνδέεται το ποσό και ο τρόπος της δόσης με τη δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Δεν έχουμε, δηλαδή, αυτό που έχουν όλα τα κράτη όταν ρυθμίζουν είτε ληξιπρόθεσμες οφειλές, είτε «κόκκινα» δάνεια. Δεν έχουμε, δηλαδή, την επαφή με τον οφειλέτη. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι ανάγκες έχει, προκειμένου να ζήσει και παράλληλα, να εκπληρώσει και τις υποχρεώσεις του; Μην μου λέτε τώρα ότι αν βάζαμε επιτροπές, θα αργούσαμε κ.λπ.. Εάν υπήρχε εδώ πιο έντονος ο κοινωνικός χαρακτήρας αυτής της ρύθμισης, θα είχατε βρει τον τρόπο για να μπορέσετε να διορθώσετε αυτά τα πράγματα. Αν υπολογίσει κανείς ότι οι περισσότεροι πολίτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τη ρύθμιση με τράπεζες, παράλληλα με πάγια έξοδά του και αν σ’ όλα αυτά προσθέσουμε το γεγονός ότι, εκτός από τη δόση της ρύθμισης, θα πρέπει να καταβάλλεται και η τρέχουσα μηναία υποχρέωση της επόμενης χρονιάς, μαζί με τον ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς, καταλαβαίνετε ότι θα βρεθούν και πάλι σε πολύ σύντομο διάστημα οι πολίτες σε μεγάλα προβλήματα.

Άρα, θα πρέπει για να είναι βιώσιμη όλη η κατάσταση να λαμβάνεται υπ’ όψιν η φοροδοτική ικανότητα του πολίτη, να μη μειωθούν περαιτέρω τα εισοδήματά του, να μειωθεί, δηλαδή και η φορολογία (η υπεροφορολόγηση), να μειωθεί περαιτέρω το επιτόκιο, ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση της δόσης της ρύθμισης και της τρέχουσας δόσης.

Όλα αυτά, βέβαια -το έχουμε πει τόσες φορές σ’ αυτήν την Αίθουσα- προϋποθέτουν την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανάπτυξη. Όσο η ύφεση συνεχίζεται, τόσο είναι αδύνατη και ανέφικτη οποιαδήποτε εξυπηρέτηση του ιδιωτικού χρέους.

Από την άλλη πλευρά, δεν έγινε διαβούλευση, κύριε Υπουργέ, με τους αρμόδιους φορείς και παρατηρείται έτσι έλλειψη των απαιτούμενων διαβαθμίσεων στα ποσά των οφειλών, καθώς και μεγαλύτερη επιβάρυνση των πιο ευάλωτων ομάδων, που, κατά τεκμήριο, δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτός που κατά κανόνα έχει μεγαλύτερη ανάγκη για περισσότερες δόσεις, είναι αυτός που δεν έχει. Αυτός που θα πάει, όμως, στη ρύθμισή σας για τις περισσότερες δόσεις, είναι αυτός ο οποίος θα έχει τη μικρότερη μείωση των τόκων και των προσαυξήσεων. Αυτό δεν μπορέσατε να το λύσετε. Μαθηματικά λύνεται το θέμα.

Άρα, είσαστε υποχρεωμένος να το λύσετε με τα στοιχεία που έχετε κ.λπ., διότι αυτός που θα πάει σε μεγαλύτερες δόσεις, είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτός, όμως, τι έχει; Έχει μικρή μείωση των προσαυξήσεων και μικρή μείωση του επιτοκίου. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δείτε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το δούμε με άλλα στοιχεία.

Πρέπει να το κοιτάξετε, κύριε Μαυραγάνη, στο Υπουργείο, ώστε να υπάρξει μία τροπολογία πάνω σ’ αυτό το θέμα.

Όσον αφορά, βέβαια, το θέμα της μείωσης της ειδικής εισφοράς κατά 30%, σωστά είπε η συνάδελφος ότι είναι ένα νέο μέτρο, εφόσον το αφήνετε για δύο χρόνια ακόμη, έστω και μειούμενο. Τελικά, στα δύο αυτά χρόνια θα υπάρξουν γύρω στο 1,5 δις ευρώ εισπράξεις απ’ αυτήν την ειδική εισφορά.

Δηλαδή τελικά καλείται πράγματι ο λαός με την αλληλεγγύη του να μπορέσει να λύσει τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα.

Όσον αφορά τώρα το θέμα της ρύθμισης, που είναι σημαντική για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ισχύουν τα ίδια που σας είπα πριν, ότι και σε αυτήν την περίπτωση δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η ικανότητα ανταπόκρισης του οφειλέτη, ώστε στη μειωμένη δόση να υπάρχει κάποια διαβάθμιση ή συνάρτηση με τα εισοδήματά του.

Ο συνάδελφος ο κ. Κυρίτσης σάς είπε την πρόταση που έχουμε αναπτύξει και με επερώτησή μας, για το πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα των εισφορών, διότι δεν μπορεί να βρεθεί μία τέτοια λύση, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρηματίες και κυρίως αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πια στο τέλος, αντιμετωπίζουν δηλαδή προβλήματα επιβίωσης, να πληρώνουν τη δόση, να πληρώνουν τις τρέχουσες εισφορές και τα κόκκινα δάνεια που έχουν από τα θέματα των ακινήτων τους κ.ο.κ.

Πρέπει, λοιπόν, αυτά εδώ να τα αντιμετωπίσετε και να βελτιώσετε, για να έχει όντως κοινωνικό χαρακτήρα η ρύθμιση και να μπορούν κατά κύριο λόγο οι ευάλωτες ομάδες, οι ευπαθείς ομάδες και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να ευνοηθούν ουσιαστικά από αυτήν.

Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμη όσον αφορά τα θέματα των ρυθμίσεων των δανείων από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

Εδώ και πόσο καιρό έχουμε πει ότι έπρεπε να γίνει αυτή η ρύθμιση; Και πάλι αυτή εδώ η ρύθμιση έχει ατέλειες. Εμείς έχουμε προτάσεις –δεν επαρκεί ο χρόνος να τις αναπτύξω- για να μπορέσουμε αυτές τις λύσεις, όπως σας είπα, να τις συμπληρώσουμε και να τις κάνουμε καλύτερες, γιατί πράγματι είναι μεν μία ρύθμιση, όπως είπαμε, που έχει θετικά στοιχεία, αλλά αυτήν την περίοδο, με αυτήν τη βίαιη προσαρμογή που έχει γίνει στη χώρα και η οποία επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση των φτωχότερων τάξεων, μεγάλωσε ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες και έπληξε υπέρμετρα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτή τη ρύθμιση δεν την διαπερνά αυτό το πνεύμα της κοινωνικής προσαρμογής. Αυτό πρέπει να το δούμε.

Εμείς ψηφίζουμε «ΝΑΙ» σε αυτό, αλλά έχουμε ισχυρές επιφυλάξεις και θέλουμε με αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα να ανοίξουμε μια συζήτηση, γιατί θα έρθει και η ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Πρέπει να αρχίσετε ανάποδα τώρα πια, να μικραίνετε την ψαλίδα που δημιουργήσατε με τις κοινωνικές ανισότητες και τις ευάλωτες ομάδες. Όλες σας οι ρυθμίσεις πρέπει να έχουν πρώτο στόχο την ανακούφιση αυτών και μετά τα υπόλοιπα.

Ευχαριστώ.