Home Οικονομία & Ανάπτυξη (τομέας ευθύνης) Τοποθέτηση επί των συμβάσεων για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

Τοποθέτηση επί των συμβάσεων για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

E-mail Εκτύπωση PDF

Σήμερα συζητάμε τέσσερις Συμβάσεις που έρχονται προς κύρωση από τη Βουλή, από τις οποίες οι τρεις αφορούν στη θαλάσσια περιοχή του Κατάκολου και του Πατραϊκού κόλπου και στη χερσαία των Ιωαννίνων και αφορούν την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Η τέταρτη αποτελεί την τροποποίηση -τώρα ήρθε και μία νέα τροποποίηση- της ενεργούς Σύμβασης εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Θρακικό πέλαγος, δηλαδή στον Πρίνο.

Αυτές οι συμβάσεις θα αποτελέσουν και τον «μπούσουλα» για τους μεγάλους αντίστοιχα διαγωνισμούς που θα προκηρύξει το ΥΠΕΚΑ το Σεπτέμβριο, αφού έπονται περίπου είκοσι οικόπεδα στην Κρήτη, στο Ιόνιο και αλλού.

Κύριε Υπουργέ, όπως σας είπα και στην Επιτροπή, τίθεται ένα θέμα με τη μορφή των συμβάσεων παραχώρησης. Εδώ έχουμε τη λεγόμενη σύμβαση μίσθωσης όπου ο ανάδοχος, δηλαδή ο μισθωτής, είναι ο κύριος του κοιτάσματος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και όχι το δημόσιο. Υπάρχει η δυνατότητα και θα λέγαμε ότι θα μπορούσαν να έχουν τη μορφή –σας το είπε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ- της σύμβασης διανομής της παραγωγής στην οποία η κυριότητα των υδρογονανθράκων παραμένει στο κράτος και ο μισθωτής λειτουργεί ως ένας εργολάβος κάτω από τις εντολές του δημοσίου. Αλλά και ως σύμβαση παραχώρησης, αφού έτσι είναι η διεθνής πρακτική, εγώ το έχω πει και παλαιότερα, όταν και άλλες συμβάσεις παραχώρησης έρχονταν προς κύρωση στη Βουλή, όταν έρχονται υπογεγραμμένες και ελεγμένες και από το Ελεγκτικό Συνέδριο: δεν έχει νόημα πια να μπαίνουμε σ’ αυτή τη διαδικασία στη Βουλή. Στη Βουλή πρέπει οι συμβάσεις αυτές να μας απασχολήσουν από νωρίς, επί της αρχής και επί των βασικών θεμάτων αυτών των συμβάσεων.

Ποια είναι τα βασικά θέματα; Καταρχήν επί της αρχής, αν θα είναι σύμβαση μίσθωσης ή σύμβαση παραχώρησης, αλλά και επί των βασικών οικονομικών θεμάτων, ο προσανατολισμός για το μίσθωμα, δηλαδή ο προσανατολισμός για τη φορολόγηση, όπως και για τα μεγάλα θέματα της επίβλεψης όλων αυτών των συμβάσεων. Εδώ τώρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα ως Βουλευτές.

Θεωρώ ότι τεχνικά οι συμβάσεις είναι πάρα πολύ καλές, αλλά έχουν τρία-τέσσερα πολύ μεγάλα προβλήματα. Έστω, όμως, μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία, θεωρώ ότι πρέπει να καταγράψετε τις παρατηρήσεις μας για να τις λάβετε υπόψη στις υπόλοιπες συμβάσεις, για να μη μας έλθουν πάλι με τα ίδια προβλήματα υπογεγραμμένες και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τις διορθώσουμε.

Έχω θέσει ένα πολύ σημαντικό θέμα γενικά με τις συμβάσεις παραχώρησης. Είναι το θέμα ότι το δημόσιο δεν ασκεί την ουσιαστική επίβλεψη και τον έλεγχο. Στις συγκεκριμένες δε συμβάσεις θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα κενά σε σχέση ακόμα και με τις συμβάσεις παραχώρησης των οδικών αξόνων.

Πρέπει πράγματι να παραδεχθούμε, κύριοι συνάδελφοι, ότι ο Υπουργός κ. Μανιάτης και η ειδική επιστημονική ομάδα του που αποτέλεσε και τον «κορμό» της ΕΔΕΥ, της ειδικής αυτής υπηρεσίας, έχουν κάνει πολύ σημαντική δουλειά και σε πολύ μικρό σχετικά χρόνο. Εγώ θα ήθελα ο ρόλος αυτής της υπηρεσίας, αυτής της ομάδας της εποπτείας και της παρακολούθησης, να ενσωματώνεται καλύτερα σ’ αυτές τις συμβάσεις, δηλαδή να είναι ένα είδος προϊσταμένης αρχής, όπως συμβαίνει και στις συμβάσεις παραχώρησης των οδικών αξόνων ή και πολύ περισσότερο στις συμβάσεις γενικότερα του δημόσιου τομέα, να είναι δηλαδή μία προϊσταμένη αρχή η οποία πραγματικά θα υπεισέρχεται στα θέματα της εποπτείας, της παρακολούθησης και του ελέγχου της εκτέλεσης αυτών των συμβάσεων.

Όπως στις άλλες συμβάσεις παραχώρησης υπάρχει ο ανεξάρτητος μηχανικός, καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει αυτή η εξαμελής Επιτροπή που είναι πενήντα-πενήντα, τα μέλη από το δημόσιο και τον παραχωρησιούχο.

Εδώ πρέπει να μας διευκρινίσετε κάτι γι’ αυτά τα μέλη του δημοσίου. Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να είναι από την «καρδιά» του δημοσίου, είτε από την αντίστοιχη διεύθυνση του Υπουργείου σας, είτε από την ΕΔΕΥ και τα άλλα τρία μέλη να είναι από τον ανάδοχο. Επομένως, εδώ λέμε ότι οι συμβάσεις από δω και πέρα θα πρέπει να ενισχύσουν το θέμα της εποπτείας ως προϊσταμένης αρχής της εκτέλεσης αυτών των συμβάσεων.

Η υπηρεσία αυτή είχε προβλήματα με τη σύνθεσή της και ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί και βέβαια είναι πολύ λίγο το προσωπικό, όμως αυτή η υπηρεσία, η ΕΔΕΥ ΑΕ, και η αντίστοιχη διεύθυνση του Υπουργείου πρέπει ταχύτατα να στελεχωθούν και να εξειδικευθεί ο ρόλος τους. Σ’ αυτές τις πρώτες συμβάσεις πρέπει να είναι καθοριστικός ο ρόλος τους, όπως ήταν μέχρι τώρα.

Αυτές συμμετείχαν στον προγραμματισμό της έρευνας, συμμετείχαν στη σύνταξη αυτών των συμβάσεων και σιγά σιγά πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία και περισσότερες αρμοδιότητες μέσα από τον έλεγχο εκτέλεσης αυτών των συμβάσεων.

Περνάω στο μεγάλο θέμα του μισθώματος που καλείται να καταβάλει ο μισθωτής στο δημόσιο. Υπάρχει πρόβλημα στο θέμα του μισθώματος. Από τη διεθνή πρακτική έχω καταλάβει ότι τα μισθώματα στις άλλες χώρες είναι πολύ υψηλότερα και εδώ αυτό που προβλέπεται είναι από τα χαμηλότερα διεθνώς. Το μίσθωμα στις εν λόγω συμβάσεις υπολογίζεται ως ποσοστό των παραχθέντων και διασωθέντων υδρογονανθράκων και παραπροϊόντων, συνδεδεμένων με ένα συντελεστή που είναι γνωστός ως «συντελεστές R». Ο συντελεστής αυτός είναι το πηλίκο των ακαθάριστων εισροών, δηλαδή εσόδων, προς τις σωρευτικές συνολικές εκροές, δηλαδή τα έξοδα. 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο παρονομαστής, δηλαδή όσο μεγαλύτερα είναι τα έξοδα τόσο μικρότερο είναι το «R». Το δημόσιο δυστυχώς έχει δεχθεί μια κλιμάκωση του μισθώματος που κάθε άλλο παρά μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτουργεί υπέρ του δημοσίου. Εάν τα έξοδα είναι διπλάσια ή είναι ακόμα μεγαλύτερα από τα έσοδα, το μίσθωμα θα είναι πάρα πολύ μικρό. Θα πάει στην πρώτη κατηγορία, στο 2%. Εάν τα έξοδα είναι μικρότερα από το διπλάσιο των εσόδων ή ίσα με τα έσοδα, το μίσθωμα θα είναι μόλις στο 5% κ.ο.κ. Και όταν ο λόγος των εσόδων προς τα έξοδα είναι μεγαλύτερος από ένα και μικρότερος του ενάμισι θα πάμε στο 8%. Στις άλλες χώρες κατά μέσο όρο τα μισθώματα είναι 12% έως 15%.

Εμείς αυτό ποτέ δεν θα το απολαύσουμε στην εθνική μας οικονομία, κύριε Υπουργέ. Και εδώ και στην Επιτροπή δεν μας απαντήσετε. Πρέπει να μας απαντήσετε και πρέπει από εδώ και πέρα να διορθώσετε τις συμβάσεις. Δεν ξέρω αν άνοιξε η όρεξη στους ενδιαφερόμενους ιδιώτες, και περιμένουν το ίδιο χαμηλό μίσθωμα και στις άλλες είκοσι, αλλά εμείς εδώ θα πρέπει να το συμφωνήσουμε, κύριοι συνάδελφοι. Το μίσθωμα είναι πάρα πολύ μικρό και πρέπει να αλλάξει. Νομίζω ότι αυτά τα ερωτήματα τα έθεσε στην Επιτροπή και ο εισηγητής από τη Νέα Δημοκρατία.

Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Θα πάμε στο πρόβλημα που συνδέεται με τα οικονομικά θέματα της σύμβασης, το πρόβλημα της φορολόγησης, δηλαδή η φορολόγηση επί των οικονομικών εσόδων και μάλιστα με ένα μακρύ και λεπτομερή κατάλογο εξόδων. Τα πάντα! Ευτυχώς το κοίταξα πάρα πολύ καλά και δεν αφαιρεί και τα πρόστιμα ως έξοδα. Αυτό το είδα στη σύμβαση των Ιωαννίνων. Δεν ξέρω αν συμβαίνει το ίδιο και στις άλλες συμβάσεις, γιατί θα μπορεί κανείς ακόμη και τα περιβαλλοντικά πρόστιμα να τα αφαιρεί ως έξοδα. Δεν συμβαίνει αυτό, αλλά κάλλιο να το βλέπει κανείς παρά να το προλαβαίνει μετά.

Τι προβλέπεται όσον αφορά τη φορολόγηση; Για το δημόσιο προβλέπεται 20% και 5% στις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή 25% στο σύνολο. Είναι πάρα πολύ μικρή η φορολόγηση. Σε παλιότερες συμβάσεις, στις αρχικές, αυτό ξεπερνούσε το 40%. Τι συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα; Οι μικροί επιχειρηματίες από το πρώτο ευρώ και χωρίς να συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά τα έξοδα, φορολογούνται με 26% και οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες, όπως αυτοί εδώ που είναι ακόμα μεγαλύτεροι, με 33% συντελεστή.

Εδώ για παράδειγμα, η «ENEGEANOIL», η οποία έχει και άλλες δραστηριότητες και είναι μία από τις εταιρείες που κατεξοχήν και στις τρεις συμβάσεις συμμετέχει, θα έχει 25% σε αυτήν τη δραστηριότητα και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες στον ελληνικό χώρο θα έχει πάνω από 33%. Ε, γιατί να μην προστρέξει και να δείξει ενδιαφέρον; Δεν είναι ότι εμείς τα κάναμε έτσι για να υπάρξει ενδιαφέρον. Η φορολόγηση αυτή είναι πολύ μικρότερη από τη φορολόγηση που υφίστανται οι Έλληνες επιχειρηματίες. Πάρα πολύ μικρή!

Θα πρέπει αυτό το θέμα να το δούμε, καθώς και τον καταμερισμό του 5% στις τοπικές κοινωνίες. Θα έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά θέματα και με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και εάν δεν γίνει σωστά αυτή η διαχείριση, θα υπάρξουν και άλλες επιπτώσεις και στη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων και στις άλλες θαλάσσιες και παραλιακές περιοχές, επιπτώσεις στον τουρισμό στη γεωργική γη κ.ο.κ.

Επομένως, αυτό δεν είναι ένα μικρό μπόνους 5% στις τοπικές κοινωνίες. Είναι ένα ουσιαστικό ανταποδοτικό τέλος, το οποίο θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο.

Τώρα, θέλω να μιλήσω ως προς τα θέματα της διάρκειας της εκμετάλλευσης και όλης αυτής της ευκολίας που δίνετε στο μισθωτή, οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή να φεύγει από το Σύμβαση πάρα πολύ εύκολα. Ενώ αντίθετα το δημόσιο μένει εκεί δεσμευμένο με όλους αυτούς τους όρους της σύμβασης.

Η εκμετάλλευση, λοιπόν, ορίζεται σε δεκαπέντε χρόνια, αλλά μπορεί να πάρει μια παράταση δεκαετίας. Αν βάλουμε όλες τις παρατάσεις που δίνονται μπορεί αυτή η παραχώρηση να φτάσει στα πενήντα χρόνια. Άρα, συζητάμε για πολύ σοβαρές συμβάσεις αυτή τη στιγμή, οι οποίες θα επηρεάζουν για πενήντα χρόνια την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας.

Σε αυτό το διάστημα το ελληνικό δημόσιο δεν θα μπορεί να αλλάζει πολλά ενώ ο μισθωτής θα μπορεί να αλλάζει και να βγαίνει όποτε θέλει αν δεν πάει καλά. Κυρίως ο μισθωτής με τέτοιους όρους, οτιδήποτε κι αν έχει διαθέσει, όταν βρει ένα κοίτασμα αρκετά καλό, θα βγάλει τα εκατονταπλάσια από το Χρηματιστήριο. Έτσι παίζουν αυτές οι εταιρείες. Βάζουν πολύ λίγα στην έρευνα και προσδοκούν πάρα πολλά από τον αέρα του χρηματιστηρίου.

Η χώρα μας όμως πρέπει να διαφυλάξει αυτά τα θέματα και θα πρέπει σ’ αυτό να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη μεγάλη ευκολία από την πρώτη φάση: αν δεν ολοκληρώσει τα 9 εκατομμύρια ευρώ της πρώτης διερευνητικής φάσης μπορεί να φύγει. Αν κάνει την πρώτη γεώτρηση και διαθέσει τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να αποχωρήσει. Το ελληνικό δημόσιο όμως έχει κάνει ένα σωρό έξοδα. Τα συνολικά 33 εκατομμύρια δεν είναι μεγάλο ποσό για τον ιδιώτη, ενώ το δημόσιο έχει ξοδέψει για τους διαγωνισμούς, έχει κάνει την έρευνα, έχει απασχολήσει τις υπηρεσίες του κλπ. Ούτε παράβολο να παίρνατε. Μπαινοβγαίνει τόσο εύκολα χωρίς να έχει και επιπτώσεις από ποινικές ρήτρες. Έχει μόνο επιπτώσεις να ολοκληρώνει το ελάχιστο της κάθε φάσης που σας είπα. Είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με τα έξοδα που κάνει το δημόσιο.

Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα είναι το πλεονέκτημα ότι στη χώρα μας πράγματι, όπως και στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται, με την εν λόγω διαδικασία δημιουργείται ένας νέος τομέας της ελληνικής οικονομίας. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Υπουργέ.

Όσον αφορά βέβαια στην ενίσχυση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, το λέμε. Ας το λέμε ως ευχή, όραμα για να μπορούμε να δούμε πολλά άλλα πράγματα που συνδέονται μ’ αυτό και που συνδέονται βέβαια κατά κύριο λόγο με το πώς εμείς θα κάνουμε αυτή την περιβόητη εθνική μας ενεργειακή πολιτική. Τα έχουμε πει. Χαμογελάτε. Είναι τα θέματα ΑΠΕ, τα θέματα του ενεργειακού μείγματος, της διαμόρφωσης των τιμών, ούτως ώστε να μπορέσουν και οι Έλληνες πολίτες και οι ελληνικές βιομηχανίες να έχουν όφελος απ’ όλη αυτή την ορθολογική χρήση. Παράλληλα να έχει όφελος και να προστατεύεται και το περιβάλλον σ’ όλη αυτή τη διαδικασία.

Ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι το θέμα της δημιουργίας θέσεων εργασίας και προσωπικού. Κατ’ αρχήν βλέπω μια ελληνική εταιρεία σε όλες σχεδόν τις συμβάσεις. Δεν ξέρω πως θα τα βγάλει πέρα αλλά υπάρχει, όπως είπα, το Χρηματιστήριο που τροφοδοτεί αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι μια ελληνική εταιρεία η οποία υπεισέρχεται στη μια σύμβαση κατά 80%, στην άλλην, στον Πρίνο, καθ’ ολοκληρία, στην άλλη σύμβαση κατά 60% ως κοινοπραξία. Αυτή έχει προσωπικό. Έτσι λειτούργησε ο Πρίνος. Ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού είναι γερασμένο, ένα άλλο έχει φύγει για αναζήτηση δουλειάς κάπου αλλού. Υπάρχει εκεί όμως μια καλή μαγιά. Αλλά κυρίως υπάρχει πολύ επιστημονικό δυναμικό στη χώρα.

Τα ελληνικά πανεπιστήμια και πολυτεχνεία έχουν προσανατολισμό και μαθήματα στην έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Χρειάζονται περισσότερα και κυρίως μαθήματα εξειδίκευσης ώστε οι νέοι επιστήμονες να μπουν πραγματικά αμέσως σ’ αυτή την ερευνητική και παραγωγική διαδικασία. Άρα, εδώ πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα πολύ μεγάλο όπλο και πλεονέκτημα για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε επιστημονικό δυναμικό που απεγνωσμένα φεύγει στο εξωτερικό.

Συνεπώς, χρειάζεται να οργανώσουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, το θέμα της εκπαίδευσης, της μετεκπαίδευσης και της αξιοποίησης αυτού του δυναμικού και από πλευράς Δημοσίου και των υποχρεώσεών του. Ένα ΤΕΙ υπάρχει αντίστοιχο με αυτά στην Καβάλα. Όπως σας είπα, οι ανώτατες σχολές έχουν τα θεωρητικά τους μαθήματα.

Μας είπατε ορισμένα θετικά πράγματα στην Επιτροπή, αλλά θα ήθελα να δεσμευθείτε για περισσότερα. Το Δημόσιο, λοιπόν, πρέπει να οργανώσει πάρα πολύ καλά αυτό το σύστημα της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. Και βέβαια θα πρέπει οι δεσμεύσεις για το μισθωτή να είναι ακόμη περισσότερες. Οι πενήντα και εκατό χιλιάδες είναι πάρα πολύ μικρά ποσά ως υποχρεώσεις για την εκπαίδευση στο προσωπικό. Πρέπει και στις συμβάσεις αυτές οι υποχρεώσεις του αναδόχου, όσον αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού, να είναι πολύ μεγαλύτερες.

Τέλος, όσον αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος και τον τρόπο, όπως είπα και πριν, εποπτείας από το Δημόσιο και της τήρησης των όρων ασφαλείας. Το περιβάλλον και η ασφάλεια είναι πολύ μεγάλα θέματα γι’ αυτού του είδους τις εξορύξεις που γίνονται σε μεγάλα βάθη και σε πολύ μεγαλύτερα, και κυρίως στα Ιωάννινα που αφορούν χερσαία περιοχή. Όλες οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις εκφράζουν την ανησυχία για τους τεράστιους κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον και τις ανθρώπινες κοινωνίες. Υπάρχει ο απόηχος της μεγαλύτερης οικολογικής κρίσης στην ιστορία των ΗΠΑ στον κόλπο του Μεξικού. Ακόμη και η Επιτροπή του Λευκού Οίκου πήρε καταδικαστικές αποφάσεις όχι μόνο για την BP, αλλά και για το σύνολο της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Μας εξηγήσατε στην Επιτροπή ότι θα υπάρχουν και πρόσθετες περιβαλλοντολογικές μελέτες με την πρόοδο της Σύμβασης -της κάθε σύμβασης- και τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται. Πρέπει να επιβληθεί να υπάρχουν πρόσφατες περιβαλλοντολογικές μελέτες.

Πέρα όμως απ’ αυτό το θέμα των μελετών, εγώ επιμένω ότι το πλαίσιο του ελέγχου δεν είναι επαρκές. Φαίνεται να είναι «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει» ο ίδιος ο μισθωτής. Τον ίδιο το μισθωτή, βεβαίως, τον αφορά η ασφάλεια της παραγωγής που θα κάνει. Το περιβάλλον, γενικότερα, σε αυτήν την όλη διαδικασία αφορά το Δημόσιο κι εδώ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρός ο έλεγχος.

Για όλα αυτά, λοιπόν, εμείς θα προσεγγίσουμε με ΠΑΡΩΝ αυτές τις συμβάσεις και θα τονίσω και πάλι, επιγραμματικά, τις πολύ σοβαρές ενστάσεις για να μπορέσετε να τις λάβετε υπ’ όψιν στις επόμενες συμβάσεις: Εμείς θέλουμε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία έρευνας κι εκμετάλλευσης. Εκτιμούμε τις προσπάθειες που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Θέλουμε, όμως, να μπει με τακτικό χρονοδιάγραμμα όλη αυτή η διαδικασία και να αντιμετωπιστούν τα θέματα του ιδιαίτερα χαμηλού μισθώματος και του συντελεστή φορολόγησης, των ελλείψεων για την ουσιαστική επίβλεψη και παρακολούθηση για τις αναγκαίες συμπληρωματικές διατάξεις για την ασφάλεια την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, για την ανάγκη μεγαλύτερων ανταποδοτικών τελών στις τοπικές κοινωνίες και στην εκπαίδευση.

Θέλω δύο λεπτά για να αναφερθώ επιγραμματικά στις τροπολογίες. Είχαμε τέσσερις τροπολογίες πριν από δυο μέρες σε συμβάσεις και άλλες τέσσερις ήρθαν χθες το βράδυ. Εντάξει, το είπα και πριν ότι δεν μπορεί να πάει έτσι άλλο αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία.

Η πρώτη τροπολογία αφορά μια τροποποίηση-διόρθωση λάθους του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Να κάνω ένα σχόλιο, μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε: Το Υπουργείο που καταργεί κατά λάθος την υπηρεσία του, έχει αναλάβει τη διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους. Αναγκαστικά λέμε ναι.

Η άλλη τροπολογία αφορά την τριμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έως δέκα χιλιάδες και την απαλλαγή και των άλλων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από τα φτωχά νοικοκυριά. Θεωρούμε ότι είναι θετική αυτή η παρέμβαση.

Όσον αφορά το θέμα των ΑΠΕ, δεν έχω χρόνο να το αναλύσω. Ορισμένες διατάξεις των άρθρων είναι σε θετική κατεύθυνση, κάποιες άλλες είναι ασαφείς, κάποιες άλλες φαίνονται φωτογραφικές. Θα ψηφίσουμε και σε αυτήν την τροπολογία «ΠΑΡΩΝ».

Όσον αφορά την τροπολογία για τα καταδυτικά πάρκα, εν πάση περιπτώσει εμείς δεν θα την ψηφίσουμε αυτήν την τροπολογία. Υπάρχουν ασάφειες για την ασφάλεια, για την προστασία του περιβάλλοντος. Τόση βιασύνη ήταν να έρθουν τώρα τα καταδυτικά πάρκα να το συζητάμε σε μια τροπολογία; Δεν συμφωνούμε με την τροπολογία.

Η τροπολογία βέβαια αναφορικά με τη δεύτερη τροποποίηση της σύμβασης για την άδεια εκμετάλλευσης στη Νότια Καβάλα είναι ένα πρόβλημα που έρχεται εδώ τώρα ως νέα τροποποίηση. Λέμε παρών. Με άλλη τροπολογία, λύνονται εδώ κάποια θέματα της ΛΑΡΚΟ κ.ο.κ. Θα πούμε ένα «ναι» σε αυτήν την τροπολογία.

Όσον αφορά την τροπολογία της πολεοδομικής νομοθεσίας και κάποια διάφορα ειδικά θέματα, εμείς δεν είχαμε ψηφίσει και εκείνο το νόμο και δεν ψηφίζουμε και αυτήν την τροποποίηση. Τα θέματα της ειδικής ορνιθολογικής μελέτης –απαγόρευση, διαχείριση, κλπ.- μάλλον φαίνεται να είναι σε θετική κατεύθυνση αλλά χρειάζεται περισσότερη συζήτηση, θα ψηφίσουμε παρών.

Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ψηφίσουμε μια βουλευτική τροπολογία που ήρθε χθες το βράδυ για τα θέματα των αγροτικών συνεταιρισμών.