Home Οικονομία & Ανάπτυξη (τομέας ευθύνης) Τοποθέτηση επί του Προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής του 2015 και του Απολογισμού του 2013

Τοποθέτηση επί του Προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής του 2015 και του Απολογισμού του 2013

E-mail Εκτύπωση PDF

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα τον Προϋπολογισμό των Δαπανών της Βουλής για το 2015 και τον Απολογισμό εξόδων για το οικονομικό έτος 2013.

Η συζήτηση, όπως είναι φυσικό, δεν μπορεί να μείνει μόνο σε ένα τυπικό, δημοσιονομικού χαρακτήρα έλεγχο και προσέγγιση των θεμάτων. Η συζήτησή μας σήμερα είναι αφορμή και για μια ουσιαστική γόνιμη συζήτηση και προβληματισμό, κυρίως γύρω από τα θέματα του ύψους και του είδους της βουλευτικής αποζημίωσης, των άλλων αποζημιώσεων και «προνομίων» των Βουλευτών, προκειμένου να επιτελέσουν το κοινοβουλευτικό τους έργο και έλεγχο, όπως επίσης και των αποζημιώσεων του πολύ αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού της Βουλής και βέβαια, των απαραίτητων δαπανών για τα μέσα, τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό με τρόπο ώστε και το έργο και η λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου μέσω όλων αυτών των συνιστωσών να γίνεται με άρτιο και υποδειγματικό τρόπο, όπως όλοι θα θέλαμε να γίνεται.

Ταυτόχρονα, όμως, μιλάμε και για έναν Προϋπολογισμό οικονομικό, προϊόν εξορθολογισμού, αφού αφορά σε μια ακόμη χρονιά βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης για τη χώρα με περικοπές πάνω από 45% στους μισθούς και τις συντάξεις, με ακόμη μεγαλύτερες περικοπές στον ιδιωτικό τομέα, την απόγνωση ενάμισι εκατομμυρίου ανέργων, την καταιγίδα της υπερφορολόγησης και την πλήρη άπνοια της ρευστότητας.

Παράλληλα, είναι αναγκαίο να αναδειχθεί σε αυτήν τη συζήτηση η πολιτική προσέγγιση που κάνει το κάθε κόμμα στα θέματα της θωράκισης των θεσμών του πολιτικού μας συστήματος και ειδικότερα, του κύρους και της αξιοπιστίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ημών των ιδίων των Βουλευτών στα μάτια των πολιτών.

Σε αυτήν τη συγκυρία, λοιπόν, συνάδελφοι, πρέπει με νηφαλιότητα να δούμε τα πράγματα, να δούμε τα δικά μας θέματα και να συζητήσουμε επί της ουσίας.

Η Δημοκρατική Αριστερά έχει την πεποίθηση ότι απαιτείται μια σειρά παρεμβάσεων και αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και μια σειρά μέτρων θωράκισης του θεσμικού μας πλαισίου, ώστε να ανακτήσει το κύρος και την αξιοπιστία του. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου, αλλά σε πολλά άλλα θέματα ουσιαστικά. Και δεν εξαρτάται αυτό μόνο από τις αποζημιώσεις και τα λοιπά οικονομικά θέματα λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Χρειάζεται η χρυσή τομή, ώστε το Κοινοβούλιο να έχει κάθε δυνατότητα ελέγχου και διαμόρφωσης πολιτικής ενάντια στις στάσεις αυτονόμησης και συγκεντροποίησης της εκτελεστικής εξουσίας.

Σε κάθε Προϋπολογισμό, όμως, όπως και σήμερα, πρέπει να συζητήσουμε και για τη μείωση του λειτουργικού κόστους της δημοκρατίας. Η διαχείριση των συγκεκριμένων δημόσιων πόρων πρέπει να διέπεται από τους κανόνες της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Ποικίλα προνόμια του πολιτικού προσωπικού, είτε θεσμικά είτε οικονομικά, πρέπει να τα επανεξετάσουμε και πολλά από αυτά να τα καταργήσουμε, ενώ η ευθύνη και η λογοδοσία των πολιτικών προσώπων πρέπει να γίνει η μέγιστη δυνατή.

Η Δημοκρατική Αριστερά για το λόγο αυτό έχει προτείνει την ψήφιση νέου νόμου, που θα ρυθμίζει τα της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και των Βουλευτών και των υποψηφίων Βουλευτών. Πρόσφατα θεσμοθετήθηκαν ρυθμίσεις για το πολιτικό χρήμα, δηλαδή τη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, δεν ήταν, όμως, πλήρεις και γενναίες.

Με τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει και θα επανακαταθέσουμε άμεσα με νέα επερώτησή μας, επιδιώκουμε ως κόμμα την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, τη διασφάλιση της αυτονομίας της πολιτικής και της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των κομμάτων και των υποψηφίων, την ενίσχυση της διαφάνειας και την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού, αλλά και τη μείωση του κόστους του πολιτικού συστήματος στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα.

Αναλυτικότερα προτείνουμε: Μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και σύνδεση του συνολικού ύψους της με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, αυστηροποίηση των απαγορεύσεων χρηματοδότησης που σχετίζονται με χρηματοδοτήσεις από επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Προτείνουμε, επίσης, την εξατομίκευση της ευθύνης για τη διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων με διορισμό από κάθε πολιτικό κόμμα ενός υπεύθυνου των οικονομικών του. Θα είναι υποχρέωση όλων των κομμάτων, είτε δικαιούνται χρηματοδότηση είτε όχι, να γνωστοποιούν τις πηγές και τη χρήση των οικονομικών τους πόρων.

Επιπλέον, προτείνουμε τη διασφάλιση του ουσιαστικού ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων, που θεωρούμε ότι δεν είναι πλήρης και των Βουλευτών από ανεξάρτητο θεσμικό όργανο με συμμετοχή ορκωτών λογιστών, χωρίς τη συμμετοχή των πολιτικών προσώπων.

Προτείνουμε την κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης όταν υπάρχει σύνταξη και από άλλον φορέα και μια σειρά άλλων μέτρων.

Μετά από αυτή την εισαγωγή, κύριοι συνάδελφοι, θα έρθω στο ειδικότερο θέμα του Προϋπολογισμού των Δαπανών της Βουλής για το 2015. Καταρχήν, όπως είπα και στην Επιτροπή για τον Προϋπολογισμό, οι δαπάνες που αφορούν στη λειτουργία του Κοινοβουλίου αναλύονται πολύ καλά και κινούνται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Παρουσιάζουν μία περαιτέρω μικρή μείωση σε σχέση με το 2014, ενώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η συνολική ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το 2009 είναι -37,01% μέχρι το 2015. Δηλαδή από 218.000.000 ευρώ Προϋπολογισμό του 2009, τα προϋπολογιζόμενα για το 2015 είναι 139.000.000 ευρώ. Σημειώνεται πράγματι μία σημαντική μείωση και μετά από ένα, όπως είπα, ικανοποιητικό εξορθολογισμό των δαπανών.

Είναι ένας σωστά δομημένος Προϋπολογισμός που ακολουθεί τα πρότυπα των προϋπολογισμών που πρέπει να έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι ΔΕΚΟ και οι άλλοι φορείς. Και εδώ θέλουμε πράγματι να επαινέσουμε και την προσπάθεια του Προέδρου της Βουλής, αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών και κυρίως των υπαλλήλων στη σύνταξη αυτού του Προϋπολογισμού.

Όμως, εμείς στεκόμαστε, όπως κάναμε και στον Προϋπολογισμό του 2014, στο να καταδείξουμε στην πράξη ότι οι Βουλευτές ζουν στη σκληρή πραγματικότητα του Έλληνα πολίτη και αγωνίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις, μειώνοντας και τις δικές τους απολαβές, για να αποκατασταθεί αυτή η αξιοπιστία και το κύρος των Βουλευτών. Αυτό δεν είναι ζήτημα μικρής σημασίας.

Οι μειώσεις που έγιναν μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα της κύριας βουλευτικής αποζημίωσης είναι μεν σημαντικές, περί το 35% ή 37%, αλλά έχουν περιθώριο να μειωθούν περισσότερο για να συμβαδίζουν με τις ποσοστιαίες τουλάχιστον μεταβολές αυτών που έχουν υποστεί οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.

Ειδικότερα, θέλουμε να συμπληρώσουμε ότι οι Βουλευτές έχουν μια ειδική, ευνοϊκή φορολόγηση σε σχέση με τους πολίτες, οι οποίοι ήδη από το 2014 έχουν γονατίσει από την υπερφορολόγηση.

Γι’ αυτό -αν μη τι άλλο- η αποζημίωση, παραδείγματος χάριν, για τα έξοδα οργάνωσης γραφείου που είναι αρκετά σημαντική και αφορολόγητη θα πρέπει να μειωθεί, να μην μοιράζεται ισόποσα, αλλά να ληφθούν υπόψη οι πρόσθετες επιβαρύνσεις των Βουλευτών της περιφέρειας. Εν πάση περιπτώσει, το συζητήσαμε αυτό και στην Επιτροπή, μπορεί να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για μια αντιμετώπιση του θέματος με τη διαδικασία των εσόδων-εξόδων. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το έμψυχο δυναμικό- δηλαδή οι συνεργάτες μας που στηρίζουν τη λειτουργία των γραφείων- είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε μέχρι πέντε συνεργάτες και το ανθρώπινο δυναμικό των γραφείων είναι κυρίως το μεγαλύτερο έξοδο που επιβαρύνει τη Βουλή και όχι εμάς.

Έχουμε θέσει επανειλημμένα το θέμα της κατάργησης της βουλευτικής αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις Επιτροπές. Βεβαίως έχει μειωθεί η αποζημίωση πάρα πολύ, αλλά για εμάς είναι θέμα αρχής. Δεν χρειάζεται για το Βουλευτή, για τη βασική του δουλειά και το βασικό του καθήκον που είναι η συμμετοχή του στις Επιτροπές, προκειμένου μετά να έρθει προετοιμασμένος στην Ολομέλεια και να διατυπώσει τις τελικές του θέσεις, να υπάρχει θέμα αποζημίωσης ή κινήτρων. Γι’ αυτό και εμείς τα δύο τελευταία χρόνια δεν παίρνουμε αυτές τις αποδοχές και τις κατανέμουμε άμεσα σε κοινωφελή ιδρύματα.

Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος του Προϋπολογισμού για τις λειτουργικές δαπάνες, όπως είπα και προηγουμένως, διαπιστώνουμε πράγματι ότι εδώ καταγράφονται σωστά τα ζητήματα. Δεν μπορούν αυτές να συμπιεστούν περισσότερο, διότι υπάρχει κίνδυνος πράγματι για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, θέλουμε να τονίσουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει έναν ουσιαστικό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Και παρόλο που μειώνονται αυτά τα έξοδα θεωρούμε ότι πρέπει να διαφυλάξει αυτό το χαρακτήρα του και δεν πρέπει να τον διακινδυνεύσουμε με περαιτέρω μειώσεις. Γιατί έτσι πράγματι συνδέεται το Κοινοβούλιο με τους Έλληνες πολίτες, τα νέα παιδιά, τους μαθητές σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις του.

Αναλυτικότερα, επί των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του 2015 σε επιμέρους κατηγορίες, θα ήθελα να πω τα εξής: Σχετικά με τις πληρωμές για υπηρεσίες –κυρίως το πρώτο μέρος, τον κωδικό 0121- τις βουλευτικές αποζημιώσεις και τα λοιπά προνόμια στους Βουλευτές: Όπως ήδη ανέφερα, η βουλευτική αποζημίωση έχει μια σταδιακή, σημαντική μείωση από το 2010, η οποία έφτασε το 2014 –όπως και το σύνολο των δαπανών της Βουλής- σε μια ποσοστιαία μεταβολή άνω του -37%.

Όπως είχαμε επισημάνει και πέρυσι και επισημαίνουμε και σήμερα, η βουλευτική αποζημίωση θα μπορούσε να συμπιεστεί ακόμα περισσότερο, ακολουθώντας τα επίπεδα των ποσοστών μεταβολής των αποδοχών των μισθωτών της χώρας.

Όσον αφορά στα θέματα των αποζημιώσεων θεωρούμε –όπως είπα- ότι δεν πρέπει να καταβάλλεται η αποζημίωση για τη συμμετοχή των Βουλευτών στις Επιτροπές. Προβλέπεται στο 1,42 εκατομμύρια ευρώ για το 2015. Δεν χρειάζονται κίνητρα για τη συμμετοχή στις Επιτροπές, αλλά είναι υποχρέωση του Βουλευτή η ουσιαστική συμμετοχή στις Επιτροπές για να επιτελέσει το κοινοβουλευτικό του έργο.

Επίσης, οι δαπάνες για τα επιδόματα οργάνωσης των γραφείων των Βουλευτών, που ανέρχονται στα 6,5 εκατομμύρια περίπου, θα μπορούσαν να συμπιεστούν μέσω ενός γενναίου εξορθολογισμού που θα λαμβάνει υπόψη κυρίως τις ανάγκες των Βουλευτών της περιφέρειας και όχι να δίδονται ισόποσα στους τριακόσιους.

Άλλωστε, όπως είπα, έχουμε και την ουσιαστική στήριξη από τους πέντε συνεργάτες και σε μία περίοδο υπερφορολόγησης των πολιτών θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα επιδόματα, εάν θέλουμε, με τη διαδικασία των εσόδων-εξόδων. Αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο –όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής στη συζήτηση στην Επιτροπή- χρειάζεται τη συζήτηση όλων των κομμάτων, προκειμένου να δούμε και κάποιες δυσκολίες που έχει, ενδεχομένως και συνταγματικές.

Στις δαπάνες των χρηματοδοτικών μισθώσεων των αυτοκινήτων, που ανέρχονται στα 3,27 εκατομμύρια ευρώ έγινε μια σημαντική μείωση της τάξεως των 530.000 ευρώ, με σχετική απόφαση του Προέδρου για τα μισθώματα.

Εμείς θεωρούμε ότι και ο αριθμός των αυτοκινήτων μπορεί να μειωθεί, ιδιαίτερα για τους Βουλευτές του κέντρου της Αθήνας, που έχουν ιδιόκτητα ένα ή δύο αυτοκίνητα.

Οι αμοιβές των υπαλλήλων –τακτικών και ορισμένου χρόνου- από το 2010 είχαν μειωθεί σημαντικά. Από πέρυσι ακολουθούν το ενιαίο μισθολόγιο. Επέρχεται έτσι περαιτέρω μείωση περίπου 750.000 ευρώ, ενώ έχουν από την άλλη πλευρά τις αναγκαίες προσαυξήσεις που ακολουθούν τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.

Υπήρξε και μια δραστική μείωση του αριθμού των υπαλλήλων της Βουλής. Θεωρώ ότι το έργο που επιτελούν αυτήν τη στιγμή πραγματικά είναι πολύ αξιόλογο και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τα βγάλουν πέρα.

Όσον αφορά την αντιμισθία των συνεργατών των Βουλευτών, πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό της τάξεως των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Αν σε αυτό προσθέσουμε εδώ και μια αντιστοιχία από τα ποσά των νυκτερινών και των εκτός έδρας κίνησης, πλησιάζουμε τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρούμε ότι και εδώ απαιτείται περαιτέρω εξορθολογισμός, ακόμη και το ενδεχόμενο της μείωσης του αριθμού των συνεργατών.

Όσον αφορά τα μισθώματα των κτηρίων, έχει γίνει πράγματι περαιτέρω μείωση των μισθωμάτων κατά 600.000 ευρώ περίπου. Περαιτέρω μείωση στα μισθώματα των κτηρίων των ιδιωτών δεν φαίνεται εφικτή. Μάλλον και εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο μεγάλο θέμα της αξιοποίησης των δημόσιων κτηρίων και για τις ανάγκες του Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά τις προμήθειες, φαίνεται ότι οι δαπάνες έχουν εξορθολογιστεί και κατανεμηθεί σωστά. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει περαιτέρω μείωση. Υπάρχει, βέβαια και η αισιόδοξη, αλλά δαπανηρή πρόβλεψη προμήθειας ενός συστήματος εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας για τον εκσυγχρονισμό της τυπογραφικής μονάδας της Βουλής.

Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως καταλαβαίνετε, για όλους αυτούς τους λόγους που προανέφερα, εμείς θα ψηφίσουμε «ΠΑΡΩΝ» στον Προϋπολογισμό των Δαπανών της Βουλής για το 2015.

Εκτιμώντας από τη μία πλευρά τη σημαντική προσπάθεια για τη μείωση και τον εξορθολογισμό των δαπανών, αλλά έχοντας από την άλλη πλευρά τις προτάσεις μας για περαιτέρω έστω και μικρές μειώσεις που έχουν ευρύτερα και θεσμικό χαρακτήρα, πιστεύουμε ότι χρειάζεται μία συντεταγμένη συζήτηση και απόφαση όλων των κομμάτων.

Όσον αφορά τον Απολογισμό Εξόδων για το οικονομικό έτος 2013, εκεί φαίνεται πράγματι ότι ο Προϋπολογισμός έχει εκτελεστεί σωστά και κατά τις δεσμεύσεις που αυτός έθετε και επεστράφησαν και 10 εκατομμύρια ευρώ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Συγκεκριμένα, το σύνολο των πιστώσεων, όπως είχαν αρχικά προϋπολογιστεί, ήταν 148,75 εκατομμύρια και οι πιστώσεις, όπως τελικά διαμορφώθηκαν και δαπανήθηκαν, ανήλθαν στα 138,33 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρξε δηλαδή και περίσσεια χρημάτων που δεν ξοδεύτηκαν.

Γίνεται, όπως είπαμε, ένας ουσιαστικός απολογισμός των δαπανών και γι’ αυτό θα εγκρίνουμε τον Απολογισμό του 2013.

Τελειώνοντας, θέλω να πω δυο κουβέντες για το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία επ’ ευκαιρία του Απολογισμού και του Προϋπολογισμού του που συζητήσαμε στην Επιτροπή.

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων από το 2003 που ιδρύθηκε με τις δραστηριότητές του επιδιώκει να καταστεί ένας δίαυλος επικοινωνίας της Βουλής των Ελλήνων με την κοινωνία μέσω της παραγωγής και της προσφοράς έργων και διοργάνωσης δράσεων υψηλού επιπέδου στο χώρο των κοινοβουλευτικών και των δημοκρατικών θεσμών. Θεωρώ ότι το έργο που έχει επιδείξει είναι πολύ σημαντικό και ότι η προσφορά του και ο ρόλος του είναι απαραίτητα.

Όμως, θέλω να τονίσω την ανάγκη να έρθει το Ίδρυμα πιο κοντά στην κοινωνία, στην περιφέρεια της χώρας με προσφορά του έργου και των μέσων του όχι μόνο εδώ, αλλά και εκεί που το έχουν ίσως περισσότερη ανάγκη για την ενίσχυση του κοινοβουλευτισμού και κυρίως της δημοκρατίας μας.

Ευχαριστώ.