Home Οικονομία & Ανάπτυξη (τομέας ευθύνης) Τοποθέτηση επί του Σχεδίου Νόμου "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις" (B' ΜΕΡΟΣ)

Τοποθέτηση επί του Σχεδίου Νόμου "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις" (B' ΜΕΡΟΣ)

E-mail Εκτύπωση PDF

Μακάρι να είχαμε τέτοια ευχέρεια, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, να συζητήσουμε και για τα θέματα του ιδιωτικού χρέους, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα «κόκκινα» δάνεια δηλαδή, το μεγάλο θέμα της αναθεώρησης του χρέους, όπως το μεγάλο θέμα αν η χώρα έχει και ποιο είναι το αναπτυξιακό της πρόγραμμα, το πρόγραμμα ανασυγκρότησης, για να το συνδέσει με τις διεκδικήσεις για την αναθεώρηση του χρέους. Αυτά ή δεν τα συζητάμε καθόλου ή ορισμένα θέματα που αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες, όπως είναι τα στεγαστικά δάνεια, τα «κόκκινα δάνεια», οι πλειστηριασμοί, όπως είναι όλα αυτά που σας είπα μέχρι τώρα, τα συζητάμε με τροπολογίες της μιας ημέρας – και ιδού βέβαια το αποτέλεσμα.
Το σχέδιο νόμου που συζητάμε σήμερα αποτελείται από οχτώ κεφάλαια, σαράντα άρθρα, παραρτήματα, που ενσωματώνουν κατά κύριο λόγο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34∕2013 και υλοποιούν περαιτέρω την απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης που ξεκίνησε με τον ν. 4093.
Είχαμε κάνει ένα σχόλιο αρχικά ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τελικά αν το παρόν νομοσχέδιο απλοποιεί τον υφιστάμενο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ή τον καταργεί, γιατί σε άλλα σημεία αναφέρεται ότι τον καταργεί και σε άλλα ότι τον απλοποιεί.
Κύριε Υπουργέ, μας απαντήσατε ότι ο Κώδικας καταργείται ρητά με την παράγραφο 1 του άρθρου 39. Όσον αφορά τις κοινές του διατάξεις, που αποκαθιστούν τον ΚΦΑΣ, δηλαδή τα κεφάλαια 2 και 3, εμείς λέμε ότι αυτά συνιστούν βελτίωση και απλούστευση έναντι του καταργούμενου ΚΦΑΣ, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση. Ενδεχομένως αυτό δεν είναι τόσο σαφές. Επιμένουμε, λοιπόν, ότι θα μπορούσε να είναι σαφέστερο στο νομοσχέδιο.
Το κεφάλαιο 1 μας βρίσκει σύμφωνους. Είναι το πεδίο εφαρμογής, οι κατηγορίες των οντοτήτων. Εδώ πραγματικά υπάρχει ένα αξιόλογο, ένα πλήρες γλωσσάριο στο παράρτημα Α΄. Είναι αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου, το οποίο ξεκαθαρίζει τους όρους και με βάση την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική καθορίζονται εκείνες οι οντότητες που εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Εδώ έγινε μια μεγάλη συζήτηση και υπήρξε μια σύγχυση κατά πόσον αυτά από κάποιες διατάξεις φαίνεται να είναι υποχρεωτικά. Τελικά, όλοι έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι υποχρεωτικά για τις επιχειρήσεις παρά μόνο για τις εισηγμένες, για άλλες επιχειρήσεις που δεν τους αφορά αυτό το νομοσχέδιο.
Στο κεφάλαιο 2 πράγματι υπάρχει μια πολύ καλή και συγκροτημένη αναφορά στα θέματα των λογιστικών αρχείων με τρόπο που, όπως λέει το άρθρο 3, να διασφαλίζεται η αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων, ώστε να είναι ευχερής η συσχέτιση συναλλαγών και γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί πραγματικά όταν το νομοσχέδιο αφήνει όλες τις πρωτοβουλίες και τις ευθύνες στους ενδιαφερόμενους, στις επιχειρήσεις δηλαδή, πρέπει από την άλλη πλευρά να υπάρξει μια τέτοια αλληλουχία τεκμηρίων συνδεδεμένη, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει και ο κρατικός έλεγχος.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 παραμένει υποχρέωση της οντότητας να παρακολουθεί ενδεχόμενη διαφοροποίηση της φορολογικής από τη λογιστική βάση.
Επανέρχομαι στη γενική παρατήρηση: Πράγματι, το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποτελεί σε μεγάλο βαθμό κείμενο αρχών που μεταθέτει την ευθύνη της ορθής λογιστικής τήρησης στους πραγματικούς ιδιοκτήτες, στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, αφού στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 ορίζεται ότι η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη για την τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχών για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών.
Αυτό είναι μια απλούστευση, ένας εκσυγχρονισμός, από την άλλη πλευρά όμως, πράγματι το κράτος, το Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ, καθιστά κάποιον υπεύθυνο για ένα ολοκληρωμένο και συστηματικό έλεγχο για την τήρηση όλου αυτού του νομοσχεδίου.
Το άρθρο 5 αναφέρεται στη διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος. Εδώ, υπήρξε μια διόρθωση σε σχέση και με μια παρατήρηση που σας είχαν κάνει οι φορείς, να περιλαμβάνονται δηλαδή όλες οι οντότητες. Κάνατε την διόρθωση «κάθε οντότητα». Άρα, νομίζω ότι διορθώνεται το θέμα ή συμπληρώνεται, τέλος πάντων.
Το Κεφάλαιο 3 αφορά τα παραστατικά πωλήσεων. Εδώ, κάναμε μια σημαντική συζήτηση. Θεωρούμε ότι είναι θετικές οι διατάξεις της. Παρόλα αυτά, δεν μας απαντήσατε. Το θέμα αυτό συνδέεται άμεσα με το θέμα της σύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, και εσείς αναδείξατε τη σημασία του ηλεκτρονικού τιμολογίου. Θα θέλαμε, λοιπόν, περισσότερο να μας πείτε το πώς θα γίνει σιγά-σιγά αυτή η αξιοποίηση, ούτως ώστε να μπορεί στις πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν το κράτος παίρνει το ΦΠΑ άμεσα και να μην υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία και αν θα το εισπράξει ή όχι.
Επομένως, στα θέματα αυτά των τιμολογίων είμαστε σύμφωνοι. Θεωρούμε όμως ότι έχετε υποχρέωση να μας δώσετε μια απάντηση για το τι θα κάνετε, ούτως ώστε το σύστημα να είναι συνδεδεμένο πλήρως και να αξιοποιούνται όλα τα συστήματα της σύγχρονης τεχνολογίας, για να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Όσον αφορά τα θέματα των επιμετρήσεων στο Κεφάλαιο 5, εδώ τα άρθρα 18 έως 23 αναφέρονται στην επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων με βάση την παραδοχή του ιστορικού κόστους. Όλη αυτή η διαδικασία της αποτίμησης, η οποία δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί, αφορά και τις περισσότερες επιχειρήσεις.
Με το άρθρο 24 δίνετε τη δυνατότητα επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων με βάση την εύλογη αξία. Υπάρχουν ορισμένες παρατηρήσεις στο σημείο αυτό και από το κείμενο της Επιστημονικής Επιτροπής. Νομίζω ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι πιο καλό αυτό το άρθρο και αυτή η ρύθμιση.
Όσον αφορά τα θέματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των απλοποιήσεων και των απαλλαγών, θα ήθελα να πω ότι είναι καλές οι απλοποιήσεις και οι απαλλαγές, αλλά καμιά φορά η προαιρετικότητα των απλοποιήσεων και των απαλλαγών μπορεί να αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών. Από την άλλη μεριά αναρωτιέται κανείς πώς αυτή η ανομοιόμορφη εφαρμογή θα επιτρέψει να κάνετε καλύτερα τον έλεγχο και θα επιτρέψει τη συγκρισιμότητα.
Έρχομαι στο θέμα των ενοποιημένων χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο Κεφάλαιο 7, το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις και διάφορες απαλλαγές, όσον αφορά την υποχρεωτική ενοποίηση σε κατηγορίες οντοτήτων. Αυτό εμείς θεωρούμε ότι δημιουργεί κάποιους κινδύνους. Θέσαμε εδώ το μεγάλο θέμα ότι όλη αυτή η σύγχυση πραγματικά μπορεί να διευκολύνει τις έκνομες δραστηριότητες ομίλων μέσω ενδοομιλικών συναλλαγών. Διότι η εμπειρία έχει δείξει ότι οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αυτές, αν δεν ελέγχονται όπως πρέπει, δεν διασφαλίζουν την αποτροπή της φοροδιαφυγής.
Και θα έλεγα ότι στην απάντηση που μας δώσατε, κύριε Υπουργέ, ότι δηλαδή σε καμία περίπτωση ο νόμος δεν αφήνει ακάλυπτα θέματα διαφάνειας και φοροδιαφυγής, αφού κατά κύριο λόγο με τις παραγράφους 25 έως 31 του άρθρου 29 του νομοσχεδίου επιβάλλεται η παροχή πληροφοριών με λεπτομέρεια για τις σχέσεις και τις αλλαγές της οντότητας με τα συνδεδεμένα της μέρη, παρατηρώ μια αντίφαση και όχι συμπληρωματικότητα του άρθρου 29 ως προς το κεφάλαιο 7. Το κεφάλαιο 7 έχει απλοποιήσεις, έχει απαλλαγές και μετά το άρθρο 29 βέβαια καθορίζει ορισμένες υποχρεώσεις για όλο το σύνολο των εμπλεκομένων με μία οντότητα. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα.
Όσον αφορά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων, τελικά οι φορείς κάπου έχουν συγκλίνει ότι είναι αρκετό το χρονικό περιθώριο το οποίο τους δίνεται. Εγώ νομίζω ότι το πρώτο στάδιο, δηλαδή μέχρι το τέλος τους έτους να έχουν τακτοποιηθεί ορισμένα πράγματα, είναι πάρα πολύ μικρό και θα μπορούσε να δοθεί μια μεγαλύτερη προθεσμία. Όμως, δεν μπορούμε να πάμε σε προτάσεις ότι μπορούν ακόμα οι μικρές επιχειρήσεις σωστά να χρησιμοποιούν πιο απλουστευμένο και το παλιό σύστημα, κλπ.. Αν συνέχεια «ξηλώνουμε» αυτόν το νόμο πριν τον κάνουμε, δηλαδή συνεχώς να έχουμε εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτού του νόμου, δεν θα έχουμε κάνει τίποτα. Και σ’ αυτό συμφωνώ μαζί σας, ότι πρέπει πραγματικά από ένα σημείο και ύστερα όλα να είναι υποχρεωτικά στην τήρησή τους.
Έγινε μεγάλο θέμα με την Επιτροπή και με το ρόλο που θα έχει. Κυρίως βλέπω κι εγώ το ρόλο της πάνω στο να ετοιμάσει όλες τις εγκυκλίους, τις υπουργικές αποφάσεις που χρειάζονται, ούτως ώστε να μην βρεθεί πάλι ιδιαίτερα ο μικρός επιχειρηματίας σε έναν κυκεώνα εγκυκλίων και ασαφειών εφαρμογής αυτούς του συστήματος, να τον βοηθήσει.
Πραγματικά ο έλεγχος, αυτή η μεγάλη υποχρέωση που έχει το κράτος να ελέγχει όλα αυτά τα πράγματα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανήκει στην Επιτροπή αυτή ή να καλύπτεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα κάνει αυτές τις συμπληρώσεις, διορθώσεις και επεξηγήσεις για να λειτουργήσει αυτός ο νόμος, γιατί θεωρούμε ότι η λυδία λίθος της εφαρμογής αυτού του νομοσχεδίου είναι πράγματι ο ελεγκτικός μηχανισμός.
Η τροπολογία 1994 για την ειδική σήμανση των τουριστικών καταλυμάτων δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Τα σήματα μέχρι τώρα τα έδινε ο ΕΟΤ, τώρα έχει ενσωματωθεί η λειτουργία σε διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού. Δεν είναι δυνατόν ο ΣΕΤΕ να δίνει τα σήματα. Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει; Πώς θα γίνει αυτό το θέμα; Δεν συμφωνούμε με αυτή την τροπολογία.
Οι άλλες δύο είναι τροπολογίες που αφορούν θέματα διοικητικά για το Υπουργείο Οικονομικών. Σχετικά με την τροπολογία 2301, για την πρώτη παράγραφο θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι τα συλλογικά όργανα που δίνουμε τη δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να τα ανασυγκροτεί σε περίπτωση που η συγκρότησή τους επηρεάζεται από το νέο οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Να μάθουμε εδώ πέρα ποια είναι αυτά τα συλλογικά όργανα και να μην είναι έτσι δοσμένη η εξουσιοδότηση.
Βέβαια, με την παράγραφο 2 για την παράταση της ημερομηνίας του ΕΝΦΙΑ συμφωνούμε.
Υπάρχει και μία άλλη υπουργική τροπολογία, που ήρθε εκπρόθεσμα, που αφορά το συμβούλιο υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης, δηλαδή να μην υπάρχει ο συνταξιούχος ως πρόεδρος του πενταμελούς αυτού οργάνου.
Νομίζω ότι η αντικατάστασή του θα πρέπει να γίνει από ένα άλλο μέλος του ΑΣΕΠ, ούτως ώστε να μην υπάρχει η πλειοψηφία, όπως φαίνεται εδώ, να είναι η πλειοψηφία υπουργική και όχι πιο αντικειμενική.