Home Οικονομία & Ανάπτυξη (τομέας ευθύνης) Τοποθέτηση επί του Σχεδίου Νόμου για την Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003»

Τοποθέτηση επί του Σχεδίου Νόμου για την Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003»

E-mail Εκτύπωση PDF

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, συζητάμε σήμερα το Σχέδιο Νόμου με το οποίο κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 28 Ιουνίου του 2013, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης αυτών που έχουν υποχρέωση να το κάνουν από το ν.3213/2003, κι η οποία παράταση θα είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2013.

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων φυσικών προσώπων έληγε στις 30 Ιουνίου 2013 και παρατάθηκε κυρίως διότι παρατάθηκε η προθεσμία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δήλωση του «πόθεν έσχες».

Τυπικά και ουσιαστικά, λοιπόν, καλούμαστε να κυρώσουμε αυτήν την Πράξη. Με την ευκαιρία αυτή έγινε μία γενικότερη συζήτηση για τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. Θα έλεγε κανείς ότι στην προκειμένη περίπτωση ίσως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ήταν απαραίτητη. Είναι ακριβώς στο πεδίο της σκοπιμότητας των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου.

Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν έρθει στο Κοινοβούλιο δικαιολογούσαν τον επείγοντα χαρακτήρα τους από τα θέματα εφαρμογής των μνημονίων και των μεσοπρόθεσμων πλαισίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί κάθε φορά η απαραίτητη δόση. Περιείχαν, όμως, πολλές διατάξεις και ρυθμίσεις που άλλαζαν άρδην το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας, πέρα από τα επώδυνα μέτρα τα οποία περιείχαν και αυτές οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Έτσι είναι δικαιολογημένη η κάθε επιφύλαξη απέναντι σε αυτές τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου ήταν αυτή η Πράξη που έδωσε τη δυνατότητα να καταργηθεί η ΕΡΤ με Κοινή Υπουργική Απόφαση, Πράξη η οποία δεν έχει έρθει ακόμα προς κύρωση. Ήρθε κάποια στιγμή και αποσύρθηκε ξανά το σχετικό σχέδιο νόμου και δεν ξέρω τελικά πότε έχει σκοπό το Υπουργείο να φέρει προς κύρωση αυτή την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Τώρα ας μπούμε στην ουσία αυτής της υπόθεσης. Συζητούμε την παράταση μιας πολύ σημαντικής διαδικασίας που αφορά στην υποχρέωση δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης όλων των πολιτικών προσώπων από τον Πρωθυπουργό μέχρι τους Αρχηγούς των Κομμάτων, τους Υπουργούς, τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τους Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, τους Γενικούς, Ειδικούς γραμματείς, τα στελέχη της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, τους προέδρους, διευθύνοντες συμβούλους κ.λπ. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των δημόσιων επιχειρήσεων, τους προέδρους και τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης, τους προέδρους, τους διοικητές και τους υποδιοικητές των πιστωτικών ιδρυμάτων, τους λειτουργούς της δικαιοσύνης κ.λπ..

Είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα και βέβαια εμείς λέμε ότι πρέπει να επεκταθούν περαιτέρω οι δηλώσεις του «πόθεν έσχες».

Εκείνο, όμως, το οποίο είναι απαραίτητο και αποτελεί βασική προϋπόθεση είναι να γίνεται ένας ουσιαστικός έλεγχος αυτών των δηλώσεων, η αξιοποίηση όλων των μέσων και κυρίως των ηλεκτρονικών που θα συνδέουν τον έλεγχο της δήλωσης του «πόθεν έσχες» με την φορολογική δήλωση, με τις δηλώσεις μέχρι τώρα της ακίνητης περιουσίας και τα λοιπά φορολογικά στοιχεία, δηλαδή το φορολογικό προφίλ του υπόχρεου δήλωσης «πόθεν έσχες». Για όλα αυτά τα πρόσωπα, τα οποία είναι υπόχρεα μέχρι σήμερα για τη δήλωση «πόθεν έσχες», ο ελληνικός λαός έχει δει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Διότι για πολλά από αυτά τα πρόσωπα που είπα, όχι μόνο για τους πολιτικούς, αλλά και για τους άλλους λειτουργούς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα, υπάρχουν σκοτεινές δηλώσεις «πόθεν έσχες». Αποτελέσματα, όμως, αυτών των ελέγχων και η επιβολή των ανάλογων κυρώσεων δεν υπάρχουν.

Έτσι, εμείς οι Βουλευτές είμαστε πράγματι εκτεθειμένοι, ιδιαίτερα σε αυτή εδώ την κατάσταση, σε αυτή δηλαδή την ατέλεια που παρουσιάζεται στο να υπάρξει πράγματι ένας ουσιαστικός έλεγχος και ουσιαστικές κυρώσεις σε προβληματικές δηλώσεις «πόθεν έσχες». Αυτό το πράγμα και με αυτή την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου -ανέφερε αρκετά πράγματα σε σωστή κατεύθυνση ο Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας- θα πρέπει πράγματι να μας προβληματίσει και θα πρέπει να ζητήσουμε να αναβαθμιστεί και να θωρακιστεί αυτό το σύστημα του ελέγχου κυρίως των δηλώσεων «πόθεν έσχες».

Σε αυτή τη συζήτηση θα μπω σε δύο ακόμη θέματα. Πιστεύω ότι ιδιαίτερα θα μας βοηθήσει, και στα θέματα της πάταξης της φοροδιαφυγής, αλλά και στα θέματα των ελέγχων των δηλώσεων «πόθεν έσχες», η σύνταξη του Περιουσιολογίου.

Είναι μια υπόθεση, η οποία τουλάχιστον στην προηγούμενη συμφωνία της τρικομματικής κυβέρνησης υπήρχε ως υποχρέωση να την προωθήσει πολύ γρήγορα η Κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν τώρα είναι στις προτεραιότητές της, αν είναι καν υποχρέωση και πότε και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που θα αρχίσουν οι ρυθμίσεις αυτές για τη σύνταξη του Περιουσιολογίου. Βέβαια, όλα αυτά συνδέονται με το περιβόητο Κτηματολόγιο, το οποίο ακόμα «σέρνεται». Η χώρα μας αδυνατεί -και είναι από τις λίγες χώρες, όχι της Ευρωζώνης, αλλά του κόσμου γενικότερα- να έχει ένα ουσιαστικό Κτηματολόγιο, για να μπορούν από εκεί και πέρα να έχουν βάση και το Περιουσιολόγιο και οι δηλώσεις και ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας κοκ..

Σε αυτή λοιπόν τη συζήτηση θα πρέπει να αναφέρουμε και πάλι ότι υπάρχει ανάγκη για ένα ενιαίο φορολογικό νομοσχέδιο, δίκαιο και αναπτυξιακό, το οποίο θα ανακατανέμει τα βάρη και θα τα καθορίζει έτσι όπως λέει το Σύνταγμά μας, δηλαδή ο καθένας να φορολογείται με τις δυνατότητες που έχει. Αυτό το δίκαιο φορολογικό νομοσχέδιο θα αποκαταστήσει τη σχέση κράτους και πολίτη.

Διάβασα με μία σχετική έκπληξη στην Προγραμματική Συμφωνία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ ότι αυτό το ενιαίο φορολογικό νομοσχέδιο δεν είναι της στιγμής, αλλά θα γίνει μετά την κρίση -μετά την κρίση; Πότε είναι το μετά; Περίπου το 2057 τελειώνει το χρέος- και ότι τώρα θα υπάρχουν αυτές οι αποσπασματικές ρυθμίσεις που θα καθορίζουν ορισμένα και από αυτά τα πράγματα που συζητούμε σήμερα.

Και ενιαίο φορολογικό νομοσχέδιο χρειάζεται, αλλά και να ενταθούν περισσότερο και να χρησιμοποιηθούν όλα τα εργαλεία για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι μια πηγή ουσιαστικών εσόδων.

Αρκεί να πω ότι τελικά για το χρηματοδοτικό κενό η Κυβέρνηση προβλέπει από τα 2 δισεκατομμύρια που υπολογίζει ότι είναι το χρηματοδοτικό κενό το 1 δισεκατομμύριο να το πάρει από την πάταξη της φοροδιαφυγής και το άλλο να το πάρει πάλι από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ένα δισεκατομμύριο, κύριε Υπουργέ; Πόσες φορές έχουμε συζητήσει; Και μόνο αυτές οι περιβόητες λίστες, καθώς κι ένα σωρό άλλα πράγματα, μπορούν να εισφέρουν στα ταμεία -και έπρεπε να είχαν εισφέρει- στα έσοδα του κράτους πολύ περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το θέμα της πάταξης της εισφοροδιαφυγής είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο μέσα στην κρίση αν είχε λυθεί, θα ανακούφιζε πάρα πολύ τους Έλληνες πολίτες.

Με την ευκαιρία, λοιπόν, αυτής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ας αναλογιστούμε όλοι και πώς στο «πόθεν έσχες» θα είναι ουσιαστικός ο έλεγχος και πώς τελικά θα αποκαταστήσει εμάς τους πολιτικούς, τους Βουλευτές, τουλάχιστον, που συζητάμε, απέναντι στην κοινωνία. Διότι δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε στο ίδιο τσουβάλι με κάποιους οι οποίοι όντως έχουν κάποια μελανά στοιχεία στις δηλώσεις του «πόθεν έσχες».

Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει όντως να υπάρξει μια ουσιαστική πρόοδος. Έγιναν αρκετά βήματα, αλλά πρέπει πλέον να φτάσουμε σε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και για ένα σωστό φορολογικό σύστημα και για ένα σύστημα πάταξης της φοροδιαφυγής και της φοροεισφοράς. Ευχαριστώ.