Τοποθέτηση επί του Σχεδίου Νόμου "Ρυθμίσεις θεμάτων Εφοδιαστικής" (B' Μέρος)

Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2014 19:52
Εκτύπωση

Τα άρθρα 1 και 2 του σχεδίου νόμου για την Εφοδιαστική αναφέρονται στο πεδίο της εφαρμογής του νόμου και στους διάφορους ορισμούς. Εντοπίζονται κάποια προβλήματα στους ορισμούς σε σχέση με το αν έχουν πλήρη ταύτιση με ευρωπαϊκούς και διεθνείς ορισμούς και θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες διορθώσεις σε σχέση και με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο άρθρο 3 ρυθμίζεται η χωρίς προηγούμενη διοικητική άδεια ή άλλο διοικητικό περιορισμό άσκηση μίας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, ανεξάρτητα του αν αυτές οι δραστηριότητες ασκούνται για την εξυπηρέτηση εμπορικών ή βιοτεχνικών ή βιομηχανικών δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης ή για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ή και για τους δύο σκοπούς. Παραδείγματος χάρη, κάποιος που διαχειρίζεται μία αποθήκη μπορεί να κάνει και μεταφορικό έργο.

Υπάρχει μία ασφαλιστική δικλείδα που αναφέρεται και στο νόμο και στην αιτιολογική έκθεση, ότι η ελεύθερη άσκηση δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής τελεί υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων και ενωσιακής προέλευσης διατάξεων που αφορούν ιδίως την αδειοδότηση των ταχυμεταφορών, των σιδηροδρομικών μεταφορών, των αεροπορικών μεταφορών, οι οποίες εξαιρούνται απ’ αυτές εδώ τις δραστηριότητες. Παρ’ όλα αυτά, η δυνατότητα που δίνεται σε μία εταιρεία για ταυτόχρονη άσκηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων, από τη μία μεριά, όπως γράφει και η αιτιολογική έκθεση, θα μπορούσε κανείς να πει ότι συμβάλλει στην εξυγίανση της όλης κατάστασης, αλλά από την άλλη είναι βάσιμες οι ανησυχίες μας για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεταφοράς της μιας κύριας δραστηριότητας που έχουν οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα ανταγωνιστούν τελικά με μεταφορικές επιχειρήσεις με επενδύσεις και σε μεταφορικά μέσα, αλλά και σε αποθήκες για την εξυπηρέτηση εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Κινδυνεύουν δηλαδή τελικά με τον ανταγωνισμό να χάσουν και αυτή τη μοναδική δραστηριότητα που έχουν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Και επειδή δεν έγιναν κάποιες βελτιώσεις, ενώ είχαμε συζητήσει ότι θα βρεθούν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, σε αυτό το άρθρο θα ψηφίσουμε «παρών».

Στα άρθρα 4 και 5 προωθείται η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τη ρύθμιση κανόνων που αφορούν τη μεταφορά και τη διανομή αγαθών και για τα θέματα της καταγραφής των περιβαλλοντολογικών  επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, η γνωστή Πράσινη Εφοδιαστική. Αυτή η θεσμοθέτηση κανόνων για την αστική μεταφορά, τη διανομή των προϊόντων εντός του αστικού ιστού κ.λπ., είναι πάρα πολύ καλή, είναι πάρα πολύ σωστή και γίνεται και σε σχέση με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες που δίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα παραπάνω δηλαδή θεσμοθετούνται σε ένα ευρύ ευρωπαϊκό πλαίσιο και είναι πολύ σημαντικά. Γιατί, όμως, παραπέμπονται στην έκδοση προεδρικών διαταγμάτων; Και μέχρι τότε τι; Θα λειτουργούν μεταβατικά σε ένα άναρχο για την πόλη και το περιβάλλον καθεστώς;

Θα ψηφίσουμε, όμως, τα άρθρα 4 και 5. Εγώ είμαι υπέρ των προεδρικών διαταγμάτων και όχι των υπουργικών αποφάσεων, αλλά καλύτερα θα ήταν αυτές οι διατάξεις να είναι στο νόμο, ούτως ώστε να λειτουργήσει αυτός ο νόμος στα πολύ ουσιαστικά αυτά θέματα.

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 μετονομάζεται υφιστάμενη Επιτροπή για τον καθορισμό της εθνικής στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα που λειτουργεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και γίνεται ευρύτερη. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι η Επιτροπή αυτή είναι πολύ μεγάλη. Γενικά δεν πρέπει κάθε φορά να παραπέμπουμε όλα τα θέματα σε επιτροπές και συμβούλια. Τις περισσότερες φορές στον ελληνικό χώρο δεν λειτουργούν.

Παρόλα αυτά, η συμμετοχή των ιδιωτών -πέντε μέλη- είναι πάρα πολύ μεγάλη και από την άλλη πλευρά –και αυτό σας το τονίζει και η Επιστημονική Υπηρεσία και εμείς σας το είπαμε στην Επιτροπή- δεν αναφέρονται τα προσόντα, δεν διευκρινίζονται τα κριτήρια δηλαδή, με τα οποία θα επιλέγονται οι εκπρόσωποι σε αυτή την Επιτροπή.

Έχουμε βασικές διαφωνίες στα άρθρα 8 και 9.

Στο άρθρο 8 έχουμε επιφυλάξεις, γιατί υπάρχει μια απλούστευση όλων αυτών των διατάξεων. Δηλαδή τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής μπορούν να συμπίπτουν με τα βιομηχανικά κέντρα κοκ. Από την άλλη πλευρά και για τις υποκατηγορίες Α2 και Α1 και για την υποκατηγορία Β όλες αυτές οι αδειοδοτήσεις θα γίνονται με βάση υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου.

Ε, τώρα εντάξει, είναι δυνατόν να φθάσουμε σε αυτό το ιδανικό περιβάλλον στην Ελλάδα ότι επειδή θα κάνει υπεύθυνη δήλωση που θα τηρήσει όλα αυτά τα πράγματα και χωρίς να έχετε τη δυνατότητα εποπτικού και ουσιαστικού ελέγχου από τον κρατικό μηχανισμό –αυτό είναι δεδομένο- να μπορούν να τηρούνται όλες αυτές τις υποχρεώσεις; Δεν συμφωνούμε σε αυτό. Όχι υπεύθυνες δηλώσεις, αλλά κανονικές διαδικασίες.

Στο άρθρο 9 έχουμε σημαντικές διαφωνίες, κύριε Πρόεδρε, και το επισημαίνει και η Επιστημονική Υπηρεσία αυτό το θέμα. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται τα κέντρα αποθήκευσης κλπ και εντός σχεδίου δόμησης και εκτός σχεδίου δόμησης. Η εντός σχεδίου δόμηση έχει τους περιορισμούς της και τους κανόνες της. Η εκτός σχεδίου δόμηση δεν υπάρχει και αν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση, είναι κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες υπόκεινται σε άλλα πράγματα, σε κριτήρια περιβαλλοντολογικά, γεωγραφικές θέσεις κ.λπ. Δεν είναι δυνατόν να πάτε εκεί τέτοιες εγκαταστάσεις. Δεν γίνεται αυτό και εμείς διαφωνούμε. Σε εκτός σχεδίου δόμησης τέτοιες δραστηριότητες δεν επιτρέπονται, δεν νοούνται και το Συμβούλιο της Επικρατείας πολλές φορές για τέτοιου τύπου δραστηριότητες έχει βγάλει αρνητικές αποφάσεις, γιατί δεν συνάδουν και με τις διατάξεις και με το Σύνταγμα. Δεν θα συμφωνήσουμε, λοιπόν, με αυτό το άρθρο.

Με το άρθρο 10 θα συμφωνήσουμε.

Με το άρθρο 11 δεν θα συμφωνήσουμε.

Άρθρο 13: Είναι πολλές οι επιχειρήσεις οι οποίες πράγματι αυτή τη στιγμή λειτουργούν άναρχα μέχρι και παράνομα.

Τα δύο χρόνια που τους δίνετε να λειτουργήσουν πάλι με το ίδιο καθεστώς και επεκτείνετε την αδειοδότηση δεν ξέρω εάν μπορούν να τους βοηθήσουν ή αν θα βοηθήσουν γενικά το όλο σύστημα να εξυγιανθεί. Έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις και σε αυτό.

Τα άρθρα 14 και 15 για το Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας θα τα ψηφίσουμε. Δεν θα συμφωνούσαμε, βέβαια, να ενταχθούν στις στρατηγικές επενδύσεις με fasttrack διαδικασίες. Να γίνουν κανονικά όλες αυτές οι διαδικασίες.

Σας ευχαριστώ.