Τοποθέτηση επί του Σχεδίου Νόμου "Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ"

Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2014 18:13 Ομιλίες
Εκτύπωση

Κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα μία σοβαρή επιλογή της Κυβέρνησης, κατά τη δική μας άποψη όμως αδικαιολόγητη και λανθασμένη επιλογή.

Το νομοσχέδιο προβλέπει λοιπόν τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, του ΑΔΜΗΕ, από τη ΔΕΗ, την πώληση από τη ΔΕΗ του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ -μέχρι τώρα 100% θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ- σε ιδιώτη επενδυτή και την απόκτηση από το ελληνικό δημόσιο ποσοστού 34%, ώστε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί συμμετοχής του δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες να παρέχει την καταστατική μειοψηφία. Για το ποσοστό του 34% το δημόσιο δεν θα καταβάλει χρήματα, αλλά θα συμψηφιστούν τα όσα οφείλει η ΔΕΗ από φόρους, τέλη για τη χρήση λιγνίτη ή άλλες απαιτήσεις του δημοσίου προς την εταιρεία.

Σύμφωνα λοιπόν με την Αιτιολογική Έκθεση, με το νομοσχέδιο εφαρμόζονται συγκεκριμένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Οδηγία 2009/72 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ενέργειας και η κατάργηση της Οδηγίας 2003/54. Κατά την Αιτιολογική Έκθεση λοιπόν, ενόψει της δημιουργίας ανοιχτής αγοράς στον τομέα της ενέργειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνεται αναγκαίος ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ. Ο αποτελεσματικός διαχωρισμός των δικτύων από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας υπαγορεύεται από την Οδηγία και στοχεύει στην εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στο δίκτυο, προϋπόθεση απαραίτητη για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.

Κύριε Υπουργέ, ακόμα κι αν είναι έτσι τα πράγματα, κανείς όμως δεν υπαγορεύει η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ να φτάσει σε αυτό το χαμηλό ποσοστό και το δημόσιο να απολέσει την πλειοψηφία και το βασικότερο, η χώρα να απολέσει τον δημόσιο έλεγχο στα δίκτυα μεταφοράς, τα οποία είναι μείζονος στρατηγικής σημασίας και ταυτίζονται με την εθνική κυριαρχία. Πραγματικά, δεν το δικαιολογήσατε αυτό το θέμα. Γιατί;

Υποχρεώνεστε από τις Οδηγίες στο διαχωρισμό, αλλά κανείς δεν σας υποχρεώνει –πράγματι- το δημόσιο να χάσει τον έλεγχο στα δίκτυα μεταφοράς, δηλαδή να απολέσει αυτό το ποσοστό και να κρατήσει μόνο το 34% και εδώ να βρισκόμαστε με νομοτεχνικές βελτιώσεις, με διασφαλίσεις, με το ένα, με το άλλο, ότι αυτό το 34% θα διασφαλίσει και το δεκαετές πρόγραμμα, θα διασφαλίζει και το ένα, θα διασφαλίζει και το άλλο και σχεδόν θα διασφαλίζει αυτά τα οποία είχε μέχρι τώρα το δημόσιο.

Δε νομίζω ότι αυτή είναι μία σωστή επιλογή και ένα σωστό νομοθέτημα. Δεν μπορεί διασφαλίσει -και δεν μπορείτε να διασφαλίσετε- το 34% όλα αυτά τα οποία προσπαθείτε και με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις να πείτε ότι θα μπορέσουν να διασφαλιστούν. Νόμο κάνετε, δεν υπάρχει συνταγματική επιταγή αυτή τη στιγμή.

Ας δούμε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά, βέβαια, τα αναφέρει λεπτομερέστατα και η Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της  Βουλής, η οποία λίγο-πολύ λέει αυτό, ότι ο διαχωρισμός ναι μεν να γίνει, αλλά από εκεί και πέρα δεν επιβάλλονται όλα τα άλλα.

Σε είκοσι δύο χώρες λοιπόν για τις οποίες έχουμε στοιχεία, οι δεκαεπτά έχουν υπό δημόσιο έλεγχο τα δίκτυα μεταφοράς. Στην Ολλανδία, στις Σκανδιναβικές χώρες, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, τα δίκτυα υπάγονται σε 100% κρατικές επιχειρήσεις. Επίσης, στις περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ουγγαρία, τα δίκτυα τελούν υπό κρατικό έλεγχο. Επίσης, στην Κεντρική Ευρώπη Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία, Βέλγιο και άλλες χώρες, τα δίκτυα ανήκουν στο κράτος. Η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία υποχρεώθηκαν τα τελευταία χρόνια να ιδιωτικοποιήσουν εν μέρει ή εν όλω τη μεταφορά ρεύματος σε στρατηγικό επενδυτή κ.λπ. Το ίδιο υποχρεώθηκε και η Ιρλανδία με το μνημόνιο κ.ο.κ. Όμως, η Κυβέρνησή της ακύρωσε αυτή την ιδιωτικοποίηση.

Ιδιωτικά δίκτυα έχει και η Μεγάλη Βρετανία, αλλά πριν ένα μήνα υπήρχε ένα δημοσίευμα σε κυριακάτικη εφημερίδα ότι η Βρετανία έχει μεγάλο προβληματισμό και εξετάζει να ακυρώσει την ιδιωτικοποίηση των δικτύων.

Επομένως, εμείς γιατί προχωράμε σε αυτό το θέμα, όταν από την άλλη πλευρά, είχαμε συμφωνήσει σε αυτό; Νομίζω σε αυτό το ζήτημα ότι τα δίκτυα της χώρας θα παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο. Αυτό το περιείχαν –νομίζω- και οι προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και βέβαια με σαφήνεια, με μεγάλη σαφήνεια διατυπωνόταν και στην προγραμματική συμφωνία της τρικομματικής Κυβέρνησης.

Θα την καταθέσω στα Πρακτικά τη συμφωνία αυτή, η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει: Διατήρηση της κυριότητας του κράτους στα δίκτυα και αξιοποίηση του θεσμού των συμβάσεων παραχώρησης για βασικές υποδομές. Θα σας πω παρακάτω πώς θα κάνετε τις βασικές υποδομές που χρειάζεστε. Την καταθέτω, λοιπόν, για τα Πρακτικά.

Εδώ ελέχθησαν κάποιες ανακρίβειες. Ο κ. Μουσουρούλης μας κατέθεσε ότι η δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου έγινε το Μάιο για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ κ.ο.κ. Βεβαίως, έγινε το Μάιο, όταν ήμασταν στην τρικομματική Κυβέρνηση.

Τότε τα μαζέψαμε άρον-άρον και ήρθαμε να κάνουμε σύσκεψη στο Υπουργείο και να σας ζητήσουμε το λόγο γιατί παραβιάζετε αυτή την τρικομματική συμφωνία την οποία είχαμε, ότι δεν θα πουλήσετε τα δίκτυα. Σε αυτή τη σύσκεψη ήρθε αιφνιδιασμένο και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και αυτό διαφωνούσε με αυτήν την πώληση.

Βέβαια, αυτή τελικά η συμφωνία οριστικοποιήθηκε με το Υπουργικό Συμβούλιο της 24ης Ιουλίου. Επανειλημμένα ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο Φώτης Κουβέλης, επαναλάμβανε εκτός από το θέμα της ΕΡΤ και πολλά άλλα ζητήματα και επισήμανε ότι η ιδιωτικοποίηση των δικτύων ήταν μια ουσιαστική παραβίαση της συμφωνίας της τρικομματικής Κυβέρνησης.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι ο ΑΔΜΗΕ με τα στοιχεία τα οποία έχει σήμερα, με τον προγραμματισμό τον οποίο έχει σήμερα, μπορεί να πραγματοποιήσει τα έργα. Και μιλήσατε και εσείς στην Επιτροπή, κύριε Παπαγεωργίου, για τον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ για τα έργα, τα οποία έχει να κάνει και τη διασύνδεση με την Κρήτη, και με τις Κυκλάδες. Και μάλιστα θέσατε και το χρονοδιάγραμμα αυτών των έργων.

Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να μπορέσει να τα κάνει; Έχει εξασφαλίσει τα περισσότερα. Υπάρχουν. Υπάρχουν αυτά που είχαμε στη συμφωνία. Υπάρχουν οι συμβάσεις παραχώρησης για να γίνουν αυτά. Και εσείς περιμένετε ότι ο ιδιώτης που θα έρθει, θα τα κάνει όλα αυτά ή ότι θα τον υποχρεώσετε να τα κάνει μέσα από τις συμβάσεις που θα κάνει το ΤΑΙΠΕΔ;

Έχετε δει τις συμβάσεις που κάνει το ΤΑΙΠΕΔ; Είδα εγώ τη σύμβαση που έχει κάνει το ΤΑΙΠΕΔ με την ΕΥΑΘ. Σε τίποτα δεν υποχρεώνει τον ιδιώτη επενδυτή να φτιάξει το δίκτυο της ύδρευσης κλπ. Είναι εντελώς ασαφείς οι συμβάσεις και οι διαγωνισμοί που κάνει το ΤΑΙΠΕΔ.

Εμείς θα είμαστε εδώ και θα ζητήσουμε τις συμβάσεις αυτές. Γιατί εμείς σας λέμε να μην προχωρήσετε στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ. Θα είμαστε εδώ, όμως, και θα κοιτάξουμε αυτές τις συμβάσεις.

Δεν νομίζω ότι θα γίνουν τέτοιες συμβάσεις που θα υποχρεώνετε, δηλαδή, τον ιδιώτη επενδυτή κάθε χρόνο να σας δίνει δεκαετές πρόγραμμα και να αναλάβει και όλες αυτές τις επενδύσεις. Τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τζάμπα ο κόπος και τελικά τζάμπα δίνουμε, πραγματικά, στοιχεία της ασφάλειας της χώρας και της εθνικής κυριαρχίας στους ιδιώτες, όταν οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το έχουν κάνει αυτό και κρατούν τα δίκτυά τους υπό δημόσιο έλεγχο.