Τοποθέτηση κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Επερώτησης της Δημοκρατικής Αριστεράς με θέμα την "αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού τομέα"

Δευτέρα, 10 Μάρτιος 2014 23:15 Ομιλίες
Εκτύπωση

Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επαναλάβω και εγώ ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί μία μεγάλη ελπίδα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και για την τόνωση των εξαγωγών. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα.

Αν θέλουμε η χώρα μας να ξεπεράσει την κρίση και να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται, πρέπει να δώσουμε βάρος στον πρωτογενή τομέα. Και είναι προφανές ότι η ελληνική γεωργία, οι Έλληνες αγρότες, δεν μπορούν να επιβιώσουν στο παγκόσμιο περιβάλλον -ούτε και η ευρωπαϊκή γεωργία μπορεί βέβαια- χωρίς ουσιαστική στήριξη.

Πρέπει να μειωθεί το κόστος παραγωγής του παραγόμενου προϊόντος. Πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, στα οποία η χώρα μας έχει το υψηλότερο κόστος. Πρέπει να μειωθεί το ενεργειακό κόστος και να υπάρξει αγροτικό τιμολόγιο για το πετρέλαιο.

Ταυτόχρονα, χωρίς να ζητούν και οι ίδιοι οι αγρότες προνομιακές ρυθμίσεις και φοροαπαλλαγές, πρέπει να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητά τους ως προς τον τρόπο φορολόγησης και την ασφαλιστική τους κάλυψη. Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών είχαν ως αιχμή του δόρατος τη μείωση του κόστους παραγωγής και τα φορολογικά τους ζητήματα.

Σε σχέση με το νέο νόμο φορολόγησης, που θα ισχύσει από το 2015, ως ΔΗΜΑΡ είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι συνιστά αδικία και στρέβλωση η φορολογική αντιμετώπιση φυσικών προσώπων σαν να είναι νομικά πρόσωπα.

Η φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος με το σύστημα «έσοδα μείον έξοδα» και με φορολογικό συντελεστή 13% παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή της φορολογικής ισότητας όλων των πολιτών. Επιπλέον, ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής του 13% παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή της προοδευτικής φορολόγησης. Δεν είναι το ίδιο ο μικρός αγρότης των τριάντα στρεμμάτων και ο αγρότης των οκτακοσίων στρεμμάτων.

Η εμμονή της Κυβέρνησης σε αυτό το άδικο σύστημα φορολόγησης έχει ως συνέπεια τη δημιουργία του εξής αδιεξόδου: Ή θα φορολογηθούν άδικα οι αγρότες ή θα εξαιρεθούν ουσιαστικά από τη φορολογία.

Η ολοκληρωμένη, λοιπόν, ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς και η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής γεωργίας πρέπει να αποτελέσει βασικό ζήτημα.

Αναφορικά, λοιπόν, με τη νέα ΚΑΠ χρειάζεται άμεσα μια μεγάλη εθνική συνεννόηση. Η νέα προγραμματική περίοδος αποτελεί για την Ελλάδα σημαντική ευκαιρία ώστε να καταστεί η ελληνική αγροτική οικονομία βιώσιμη, ανταγωνιστική, μοχλός εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση.

Από την άλλη πλευρά όμως, θα πρέπει να γίνεται διαχείριση των πόρων με σύνεση και με τρόπο που να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα και η εγχώρια προστιθέμενη αξία. Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο είναι ότι στη νέα ΚΑΠ θα στηρίζονται σημαντικά οι νέοι αγρότες, γιατί υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στην ηλικιακή πυραμίδα του αγροτικού πληθυσμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα ΚΑΠ δίνει μεγάλη έμφαση στα περιβαλλοντικά μέτρα, στοιχείο το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους. Ωστόσο, στη νέα ΚΑΠ εντοπίζονται μια σειρά από προβλήματα, κίνδυνοι και ελλείψεις. Απαιτείται δικαιότερη κατανομή των πόρων της ΚΑΠ βάσει κοινωνικά δίκαιων κριτηρίων, όπως το μερίδιο του αγροτικού εισοδήματος στο ΑΕΠ και το ποσοστό απασχόλησης στον αγροτικό τομέα. Τις ενισχύσεις πρέπει να τις λαμβάνουν όσοι ασχολούνται πραγματικά με τη γεωργία.

Ορθή, λοιπόν, ήταν η έννοια του ενεργού αγρότη, αλλά ο ορισμός που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαράδεκτος. Το μέτρο οροφής του ανώτατου ορίου ενισχύσεων είναι μεν σε σωστή κατεύθυνση, τα όρια όμως που τίθενται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα η κατανομή των πόρων να μην γίνεται βάσει των πραγματικά κοινωνικών κριτηρίων και να μην εξασφαλίζουν σε καμία περίπτωση κοινωνική δικαιοσύνη.

Ένα πολύ σημαντικό αλλά αρνητικό για τη χώρα μας –και πρέπει να παλέψουμε γι’ αυτό- είναι η πρόβλεψη ότι τα εξοικονομούμενα χρήματα από το μέτρο οροφής στο πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού θα παραμένουν στο εκάστοτε κράτος-μέλος. Αυτό συνιστά ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για την κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι επιτακτική ανάγκη στις τρέχουσες συνθήκες οικονομικής κρίσης να επιδιωχθεί η μεταφορά των εξοικονομούμενων πόρων μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κριτήρια σύγκλισης.

Στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, για την οποία έχουν εξασφαλιστεί ικανοποιητικοί πόροι για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Είναι περίπου οι πόροι στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Οι πόροι αυτοί θα πρέπει να αξιοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες όπως έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων της γεωργίας, προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τη γεωργία, κοινωνική ένταξη, μείωση της φτώχειας και οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Επιπλέον, δίνονται κίνητρα για τη στήριξη των νεοεισερχόμενων στον αγροτικό τομέα, για την ενίσχυση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα και την ηλικιακή ανανέωση της γεωργίας. Μικροκαλλιεργητές καθώς και παραγωγοί σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, ομάδες που έχουν και περισσότερη ανάγκη από στήριξη πρέπει να επωφεληθούν από τη στήριξη του δεύτερου πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στη χώρα μας. Προωθείται η καινοτομία, η συνεργασία, η παροχή συμβουλών και φυσικά η στροφή των παραγωγών σε ασφαλή και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα.

Πόση άραγε προετοιμασία έχουμε κάνει γι’ αυτού του τύπου αξιοποίηση των πόρων; Λυπάμαι, αλλά νομίζω ότι ακόμη είμαστε πάρα πολύ πίσω. Πόροι, όπως είπαν κι άλλοι, υπάρχουν, ίσως βέβαια όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν επίσης και κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη.

Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη ότι η χώρα μας έχει ιδιαίτερες ανάγκες -έχει και ιδιαιτερότητα ως προς τα θέματα της γεωργίας της, αλλά και ανάγκες για εξωστρέφεια, ανάγκες να έχει έναν άλλο τύπο αγροτικής ανάπτυξης- θα πρέπει, για να αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους, να έχει ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Θα πρέπει να έχει ένα εθνικό σχέδιο ώστε όντως αυτό που λέμε όλοι, ότι ο πρωτογενής τομέας θα παίζει σημαντική σημασία, να είναι ορατό. Και πρέπει να δούμε πώς θα βάλουμε σε μια σειρά όλα αυτά τα πράγματα.

Η διαμόρφωση μίας αποτελεσματικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, σε σχέση και με αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πόρους και τη νέα ΚΑΠ, είναι αναγκαία όσο ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό να λάβετε υπόψη τα λάθη και τις δυσλειτουργίες του παρελθόντος. Ανέφεραν οι συνάδελφοί μου όλα τα θέματα.

Το πρόβλημα φυσικά πρέπει να λυθεί, για να παράγονται τελικά στη χώρα μας ανταγωνιστικά, ασφαλή και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Δεν πρέπει πλέον να αδυνατούν οι αγρότες μας να υλοποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις λόγω της αδυναμίας δανεισμού για την κάλυψη των ίδιων κεφαλαίων. Αυτή η δυνατότητα, αυτή η στήριξη των αγροτών και κυρίως των μικρών και μεσαίων αγροτών, θα δώσει αυτή τη διάσταση που θέλουμε εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά στον πρωτογενή τομέα, στην ελληνική γεωργία και ουσιαστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.