Home Οικονομία & Ανάπτυξη (τομέας ευθύνης) Τοποθέτηση κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου Πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων & άλλες διατάξεις (Β' Μέρος)

Τοποθέτηση κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου Πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων & άλλες διατάξεις (Β' Μέρος)

E-mail Εκτύπωση PDF

Δεν θα μείνω πολύ στην Οδηγία, διότι τελικά είχε βρει αποδοχή κατά τη συζήτηση και την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μία Οδηγία που αφορά πολύ σημαντικά θέματα, όπως την αδειοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων και την εταιρική διακυβέρνηση, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς ενισχύονται οι απαιτήσεις όσον αφορά τις διευθετήσεις και τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης και εισάγονται νέοι κανόνες με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας των κινδύνων από τα διοικητικά συμβούλια. Επιπρόσθετα, αφορά τις κυρώσεις -επίσης ένα σημαντικό θέμα- σε περίπτωση που τα ιδρύματα καταστρατηγήσουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το θέμα του ότι οι εσωτερικές αξιολογήσεις αναδεικνύονται και είναι επιβεβλημένο να γίνονται όταν λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις και να μην στηρίζονται μόνο στις εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Και βέβαια –για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κυρίως γι’ αυτό έγινε όλη αυτή η Οδηγία- σε εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, μετά από την κρίση, γιατί τελικά οι τράπεζες για να διασωθούν, επειδή δεν είχαν επαρκή κεφάλαια ούτε ποιοτικά ούτε ποσοτικά, χρειάστηκαν τεράστιες εθνικές ενισχύσεις. Όπως έγινε και με το δικό μας χρηματοπιστωτικό σύστημα, με τις συνεχείς ενισχύσεις και την τελευταία μεγάλη ενίσχυση με την ανακεφαλαιοποίηση.

Χρειάστηκε, λοιπόν, να διασωθούν με μεγάλες ενισχύσεις κι έτσι η Οδηγία αυτή το σημαντικότερο θέμα που εισάγει είναι οι απαιτήσεις για τα κεφαλαιακά αποθέματα, πέντε νέα κεφαλαιακά αποθέματα. Τα οποία αποτελούνται από κεφάλαια υψηλής ποιότητος, το απόθεμα διατήρησης κεφαλαίου -ενιαίο για όλες τις τράπεζες- το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα, το απόθεμα ασφαλείας των λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων και το απόθεμα ασφαλείας σημαντικού συστημικού κινδύνου.

Είναι γεγονός ότι αυτή η ρύθμιση είναι σε θετική κατεύθυνση. Παρ’ όλα αυτά όπως και στη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως και σε μας δημιουργούνται ορισμένες ανησυχίες.

Κατ’ αρχήν, οι αυξημένες αυτές κεφαλαιακές απαιτήσεις δημιουργούν μια ανησυχία μήπως η προσαρμογή στο νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη χορήγηση πιστώσεων και συνεπώς και τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και της ανάπτυξης της χώρας.

Όπως είπα και στην ομιλία μου χθες επί της αρχής, υπάρχουν δύο σοβαρά ζητήματα στα θέματα αυτής της Οδηγίας, για τα οποία πρέπει κι εμείς να είμαστε προσεκτικοί και να την παρακολουθούμε, γιατί έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, για το οποίο έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν μέχρι πενήντα δισεκατομμύρια από τις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά κι επειδή υπάρχει τεράστιο ζήτημα με τη ρευστότητα της οικονομίας και με τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων -και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων- από το τραπεζικό σύστημα. Σύμφωνα δε και με τις δηλώσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας παραμένει -θα λέγαμε- εχθρικό απέναντι στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρ’ όλο που έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά εργαλεία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο.

Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι εύλογες οι ανησυχίες μας μήπως οι απαιτήσεις για αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες θα δημιουργήσουν δυσκολίες στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Έγιναν ορισμένες ουσιαστικές παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα για να λαμβάνονται ειδικότερα μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή για δάνεια μέχρι ενάμισι εκατομμύριο ευρώ να μην ισχύουν οι απαιτήσεις, προϋποθέσεις των κεφαλαιακών αποθεμάτων, όπως και για το ότι πολλά θέματα αυτής της Οδηγίας θα επανεξεταστούν -και σε αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί- για τις επιπτώσεις τους απέναντι στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της πραγματικής οικονομίας.

Ήθελα να συμπληρώσω και μια άλλη ανησυχία που έχει σχέση με την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος στη χώρα. Είναι εύλογη η ανησυχία ότι μόνο οι πολύ μεγάλες τράπεζες θα μπορούν να έχουν τη νέα κεφαλαιακή επάρκεια και οι μικρότερες θα εξαγοραστούν ή θα συγχωνευθούν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Να σημειώσουμε ότι στη χώρα μας διασώθηκαν και λειτουργούν μόνο τρεισήμισι τράπεζες. Τώρα διασώζεται ολόκληρη η Eurobank, αλλά ξέρουμε τα γνωστά προβλήματα. Ο αριθμός αυτός των τεσσάρων μόνο συστημικών τραπεζών είναι υπερβολικά μικρότερος από τον αριθμό των τραπεζών που λειτουργούν στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Είναι, λοιπόν, βασικά ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας και για τα οποία θα πρέπει κατά την εφαρμογή αυτής της Οδηγίας και στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου και εδώ να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Θα πάω στο Δεύτερο Μέρος, και αρχίζω από το άρθρο 167 για τις συνεταιριστικές τράπεζες. Οι ρυθμίσεις είναι θετικές. Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για τα θέματα της σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων των συνεταιριστικών τραπεζών. Εμείς, όπως σας είπα και στις προηγούμενες τοποθετήσεις μου, λέμε ότι πρέπει να διασωθούν και πρέπει να αποτελούν ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, όμως μέσα από αυτό το άρθρο πραγματικά οι ρυθμίσεις είναι αποσπασματικές και παραμένει ακόμη αυτό το εχθρικό μέχρι τώρα πλαίσιο απέναντι σε αυτόν τον θεσμό, σε έναν θεσμό που κατά κύριο λόγο στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία.

Άρα, εμείς θέλουμε μια ολοκληρωμένη νομοθετική πρωτοβουλία που να δείχνει τελικά τις προθέσεις και της Κυβέρνησης και της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, γιατί δεν τοποθετήθηκε σε αυτό το θέμα αναλυτικά για το τι πρέπει να κάνουμε με τις συνεταιριστικές τράπεζες. Επομένως, για εμάς το άρθρο αυτό παραμένει με μια προσέγγιση «Παρών», γιατί πραγματικά θέλουμε μια ολοκληρωμένη ρύθμιση.

Για το άρθρο 168, έχω αναλύσει γιατί το καταψηφίζουμε.

Έρχομαι τώρα στα θέματα των τυχερών παιγνίων που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το άρθρο 173. Και εδώ υπάρχουν αποσπασματικές ρυθμίσεις. Παρ’ όλα αυτά θα το ψηφίσουμε, αρκεί αυτή η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων να αποκτήσει κάποτε το οργανόγραμμά της κι όχι συνέχεια να το παραπέμπουμε στο μέλλον. Επίσης, να αποκτήσει και το κατάλληλο προσωπικό για να μπορεί να ασκήσει αυτές τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται σε ένα κύκλωμα το οποίο είναι τεράστιο και για το οποίο ξοδεύονται ή παίζονται πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι τα συμφέροντα γύρω από αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλα και πολλές φορές υπαγορεύουν αποσπασματικές ρυθμίσεις αποδυνάμωσης αυτού του πλαισίου, γι’ αυτό θέλουμε μια πιο οργανωμένη νομοθετική διαδικασία.

Σας έχω παρακαλέσει για το άρθρο 179, για τα θέματα των θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ και ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους να κάνετε ορισμένες διορθώσεις, διότι παραβιάζονται στοιχειώδεις αρχές δικαίου. Εάν δεν μπορείτε να το διορθώσετε, αυτή τη στιγμή να το αποσύρετε για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε διεξοδικότερα, διότι δεν μπορεί να περάσει έτσι αυτό το άρθρο. Πέρα από το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο τρόπος της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των θυγατρικών εταιρειών κ.λπ., υπάρχει και το θέμα των εργαζομένων και μάλιστα της αναδρομικής απόλυσής τους. Συγκεκριμένα, επειδή τόσο καιρό δεν τους είχατε ούτε σε κινητικότητα ούτε ήταν εργαζόμενοι, θεωρείτε τώρα ότι κάθονταν και άρα ότι δεν πρέπει να τους πληρώσετε. Με αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργείται ένα αίσθημα δικαίου του κράτους αλλά αδικίας απέναντι στους εργαζόμενους,.

Πάω επί τροχάδην στις τροπολογίες. Θα αρχίσω πρώτα με την τροπολογία 1412/230, η οποία αφορά τα θέματα της ΝΕΡΙΤ.

Τελικά, τι κάνατε με αυτό το απότομο και με τεράστια προχειρότητα κλείσιμο της Δημόσιας Τηλεόρασης; Εκδώσατε μία Κοινή Υπουργική Απόφαση και όπως λέγατε στην αρχή, για ένα διάστημα ενός έτους θα υπάρχει η εκκαθάριση και η διαχείριση από τον Ειδικό Διαχειριστή.

Τώρα και ένα μέρος του προσωπικού από την ΕΡΤ υποστηρίζει τις λειτουργίες αυτές του Ειδικού Διαχειριστή. Με μία προηγούμενη ρύθμιση, αυτός ο χρόνος από ένας έγινε δύο. Και τώρα λέτε για τέσσερα χρόνια, δηλαδή για άλλα δύο χρόνια ακόμα παράταση της λειτουργίας υπό εκκαθάριση.

Τι σημαίνει αυτό; Δύο ακόμα χρόνια παράταση κατά τα οποία θα λειτουργεί έτσι, υπό εκκαθάριση, η παλιά δημόσια τηλεόραση ως ΝΕΡΙΤ πλέον και τελικά, μετά από τέσσερα χρόνια, ενδεχομένως η Κυβέρνηση που θα είναι τότε -δεν ξέρω ποια θα είναι- να δώσει και άλλη παράταση. Τελικά, δεν θα έχουμε έναν δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα; Τι γίνεται με αυτήν την προχειρότητα; Τι γίνεται με αυτές τις διατάξεις; Είμαστε αντίθετοι σε αυτήν την Τροπολογία. Θα τα αναλύσει και ο Κοινοβουλευτικός μας Εκπρόσωπος, για να προχωρήσω λίγο παρακάτω, στο θέμα της τροπολογίας 1402/221.

Θα συμφωνήσουμε με την τροπολογία αυτή. Πράγματι, ο έλεγχος των επενδύσεων των ΤΕΑ είναι καταλυτικής σημασίας και έπρεπε αυτό να το είχατε κάνει από το 2003 που εκδόθηκε η Οδηγία. Τώρα πραγματικά δεν θα είχαμε όλες αυτές τις ζημιές που έχουν τα Ταμεία με τον τρόπο που έπαιζαν στα χρηματιστήρια. Και δεν είχαν και την επίβλεψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έρχεστε και το κάνετε τώρα. Ούτε πέρυσι το κάνατε. Πέρυσι, με το ν. 4209 είχατε βάλει το Υπουργείο Εργασίας να εποπτεύει όλη αυτή τη διαδικασία. Κο κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Εδώ έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΓΑ. Στην Τροπολογία αυτή, αναβαθμίζεται υπέρμετρα η ΠΑΣΕΓΕΣ σε βάρος των άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Θα προχωρήσω στην τροπολογία 1410/228, που αφορά θέματα των εκλογών στην Αυτοδιοίκηση και θα πω κι εγώ ότι έχουμε σημαντικές επιφυλάξεις για το θέμα της παραγράφου 5, ότι δηλαδή χωρίς κανέναν περιορισμό, χωρίς τους περιορισμούς που υπάρχουν, θα μπορούν οι υποψήφιοι στην τοπική και περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να εμφανίζονται στα Μέσα Ενημέρωσης.

Έρχομαι στα θέματα της τροπολογίας που μας ανέλυσε ο Υπουργός Υγείας για τα θέματα της υγείας. Στις περισσότερες διατάξεις συμφωνούμε. Έχουμε κάποια προβλήματα βέβαια, κάποια ερωτήματα που θα χρειάζονταν διευκρινίσεις κι ενδεχομένως αύριο να μπορούμε να τα συζητήσουμε περισσότερο.

Όμως, ήθελα να σας ρωτήσω -και αυτό ήθελα να ρωτήσω πριν και τον κύριο Υπουργό- κάτι πολύ σημαντικό. Για το θέμα των εφημεριών, για το οποίο εδώ κάνετε ρυθμίσεις στην παράγραφο 5, έχετε όμως καταθέσει μία άλλη τροπολογία σε ένα άλλο νομοσχέδιο. Εγώ δεν είμαι στην αρμόδια Επιτροπή, αλλά την έχω δει και με έχουν ενημερώσει ότι εκεί η ρύθμιση των εφημεριών έχει κάποια διαφορετικά στοιχεία και τελικά αυτές οι δύο τροπολογίες δεν παντρεύονται και μας δημιουργούν γι’ αυτό επιφυλάξεις.

Όσον αφορά τα θέματα της τροπολογίας 1413/231, πάλι καλά που το καταλάβατε. Σας έχω κάνει τόσες ερωτήσεις. Να καταντήσουν οι άνεργοι να πληρώνουν φόρους, όπως οι επιχειρηματίες και μάλιστα να πληρώνουν και προκαταβολή φόρου; Έρχεστε τώρα να το αλλάξετε. Αυτά είναι τα θέματα των αποσπασματικών ρυθμίσεων και αυτής της μανίας υπερφορολόγησης που επιβάλλετε στους Έλληνες πολίτες.

Να τονίσω και το θέμα της τροπολογίας που έχουμε καταθέσει εμείς ως ΔΗΜΑΡ, αλλά έχει κατατεθεί και από μία μεγάλη ομάδα Βουλευτών από όλα τα κόμματα και αφορά το θέμα των επιμελητηρίων, δηλαδή το να μην καταργηθεί η υποχρεωτική εγγραφή στα επιμελητήρια, γιατί αυτό πραγματικά συνεπάγεται πάρα πολλές επιπτώσεις στη λειτουργία και διατήρηση αυτού του πολύ σοβαρού θεσμού. Είναι ένας θεσμός που και στην περιφέρεια ενισχύει πάρα πολύ τα τοπικά θέματα και τις δραστηριότητες.

Ευχαριστώ.