Πρωτοβουλίες
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 Η κυβέρνηση σ' ένα από τα τελευταία νομοσχέδια επιχειρεί να περάσει διατάξεις τουλάχιστον πελατειακού χαρακτήρα, διατάξεις που καταστρατηγούν το Σύνταγμα αλλά και τον πολεοδομικό σχεδιασμό 20/12/2014
2 Τροπολογία για την αναστολή των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία 17/12/2014
3 Τροπολογία για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστησαν οι μικρο-ομολογιούχοι από το κούρεμα των ομολόγων με την εφαρμογή του PSΙ 05/11/2014
4 Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος και λοιπές διατάξεις» που αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με φωτοβολταϊκά πάρκα 07/01/2014
5 Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος και λοιπές διατάξεις» σχετικά με τη φορολόγηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 07/01/2013
6 Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος και λοιπές διατάξεις» που αφορά στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ατομική επιχείρηση και ελευθέριο επάγγελμα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) 04/01/2013
7 Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος και λοιπές διατάξεις» που αφορά στις οικογένειες με τέκνα 04/01/2013
8 Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος και λοιπές διατάξεις» με την οποία αντικαθίσταται η πρόβλεψη γαι αυτοτελή φορολόγηση των εισοδημάτων από μισθώσεις ακινήτων με φορολόγηση με βάση την κλίμακα του κύριου εισοδήματος 04/01/2013
9 Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος και λοιπές διατάξεις» σχετικά με τα ενοίκια 04/01/2013
10 Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος και λοιπές διατάξεις» με την οποία προβλέπεται η κλιμάκωση του συντελεστή παρακράτησης για τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, από πράξεις REPOS κ.λπ. 04/01/2013