H αναπτυξιακή στρατηγική για τα λιμάνια της χώρας, πρέπει να ασκείται και να διεκπεραιώνεται από τις οργανικές τους μονάδες

Τρίτη, 02 Απρίλιος 2013 22:39
Εκτύπωση

τόνισε η Ασημίνα Ξηροτύρη στη συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου αναφορικά με την Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στο σχολιασμό επί των άρθρων του νομοσχεδίου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο άρθρο 39 και αναφέρθηκε στην ανάγκη σύστασης σε κάθε λιμένα ή δίκτυο λιμένων ενός Φορέα Διοίκησης που θα έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης γαιών και υποδομών του λιμένα καθώς και το αποκλειστικό δικαίωμα παραχώρησης εμπορικών δραστηριοτήτων. Η ομιλία της επί των άρθρων έχει ως εξής:

Με το πρώτο άρθρο ορίζεται ο σκοπός και η αποστολή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι αρμοδιότητες του, καθώς και η βασική διάρθρωση. Με την τρίτη παράγραφο, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, και ορθά, ανατίθεται ο εθνικός συντονισμός για την παρακολούθηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, προβλέπεται ότι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου υπάγονται πέραν των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του και το λιμενικό σώμα, δύο γενικές γραμματείες. Η υφιστάμενη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και η Γενική Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η οποία ιδρύεται επί του παρόντος νόμου και προέρχεται από την τροποποίηση της γενικής γραμματείας λιμένων και λιμενικής πολιτικής. Με την Γενική Γραμματεία Λιμενικής Πολιτικής, κατά την αιτιολογική έκθεση, επιχειρείται η αναβάθμιση των λειτουργιών του Υπουργείου, που στοχεύουν στην προώθηση των ναυτιλιακών επενδύσεων και τη στροφή των προσπαθειών προς την ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας. 

Η μέχρι σήμερα, όμως, Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής είχε βασικές αρμοδιότητες και είχε και τις σχετικές διευθύνσεις και οργανικές μονάδες για να τις ασκήσουν. Στο παρόν νομοσχέδιο δεν αναφέρονται, όπως θα έπρεπε, οι αρμοδιότητες της νέας γραμματείας. Δεν αναφέρονται οι σχετικές διευθύνσεις, οι οργανικές μονάδες και όλα αυτά παραπέμπονται σε προεδρικό διάταγμα. Αυτό όμως δεν είναι σύννομο, κύριε Υπουργέ. Με σαφήνεια πρέπει να αναφέρονται οι αρμοδιότητες, με σαφήνεια πρέπει να αναφέρονται οι διευθύνσεις, οι αρχές και τα λοιπά. Σε προεδρικό διάταγμα παραπέμπεται η κατανομή ανά οργανική μονάδα, ανά διεύθυνση, ανά τμήμα. Η υπόλοιπη διάρθρωση, δηλαδή. Και όλη αυτή η ασάφεια δεν μας βοηθάει να κατανοήσουμε πώς τελικά και από ποια διεύθυνση ή αρχή ή οργανική μονάδα θα ασκείται η διοίκηση και κυρίως, ο συντονισμός, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου. 

Τα προγράμματα περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, με όσα ρυθμίζονται για τη λιμενική πολιτική και κυρίως, κύριε Υπουργέ, για τον δημόσιο φορέα διοίκησης του λιμένα ή των λιμενικών δικτύων. Πόσο μάλλον όταν, από τους ορισμούς που προστίθενται, ο φορέας διοίκησης του λιμένα μπορεί να είναι και ιδιωτικός. Επομένως, εμείς εδώ έπρεπε να έχουμε με σαφήνεια, αυτή η γραμματεία με ποια διεύθυνση ασκεί την εποπτεία, τη διοίκηση και τα λοιπά, σε αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς. Αλλιώς, τα πράγματα περιπλέκονται πάρα πολύ. Υπάρχουν άρθρα που μπορεί να πει κανείς ότι εξασφαλίζεται αυτό το πράγμα και υπάρχουν κάποια άλλα άρθρα, που αυτά παραμένουν μετέωρα. Για να προχωρήσω παρακάτω, για να σας το εξηγήσω. 

Στο άρθρο 2 προσδιορίζονται οι αποπεμπόμενοι από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, φορείς, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του. Ποιον αρμοδίων υπηρεσιών του; Δεν αναφέρεται εδώ με σαφήνεια. Και με πρώτο φορέα τους οργανισμούς λιμένων. Για όλα αυτά τα θέματα διοίκησης, λειτουργίας και ανάπτυξης. Θα ήταν λοιπόν πολύ σωστό, να ξέρουμε επακριβώς, ποιες είναι αυτές οι αρμόδιες υπηρεσίες που εποπτεύουν όλα αυτά τα ζητήματα. 

Θα πάω τώρα στο λιμενικό σώμα. Σας είπε η κυρία Ρεπούση, τις επιφυλάξεις που έχουμε, για να μην υπάρξει μια πλήρης στρατικοποίηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και για να μπορεί να γίνει διακριτός ο ρόλος του λιμενικού σώματος, από τον πολιτικό και αναπτυξιακό ρόλο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Εδώ έχουμε καταθέσει και μια σχετική τροπολογία. 

Θα πάμε τώρα στο άρθρο 12. Επιχειρεί την τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 36 / 22. Διατυπώνεται και προστίθεται και ο ορισμός του φορέα διοίκησης του λιμένα και η δυνατότητα να είναι ιδιωτικός ή μικτός. Η προσθήκη αυτή συναρτάται με επιμέρους διατάξεις, του ίδιου άρθρου, που αφορούν σε ευθύνες και αρμοδιότητες του εν λόγου φορέα, αντίστοιχες με αυτές που υφίστανται για τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικής εγκατάστασης. Από τον ορισμό, λοιπόν, προβλέπεται ο φορέας διοίκησης, ότι μπορεί να είναι ιδιωτικός. Δεν συμφωνούμε με την προσθήκη αυτή και προκειμένου να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας των φορέων διοίκησης των λιμένων, ως φυσικό σύνορο της χώρας και ως σημαντικό της εργαλείο ανάπτυξης, ζητάμε να αποσυρθεί ή να παραμείνει μόνο ο ορισμός «κάθε δημόσιος φορέας» ή « φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης». 

Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του λιμένα και θα πρέπει με σαφήνεια στο παρόν νομοσχέδιο να προκύπτει η οργανική μονάδα της δημόσιας λιμενικής αρχής σε κάθε λιμένα, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της διοίκησης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης του λιμένα. Από εκεί και πέρα, κύριε Υπουργέ, θα μπορεί να κάνει της παραχώρησης, με βάση τον διεθνή ανταγωνισμό, με βάση το αναπτυξιακό πρόγραμμα και όλα αυτά τα θέματα, τα οποία θα καθορίζει το Υπουργείο, με αυτές τις οργανικές τους μονάδες. Εδώ λοιπόν, θεωρούμε ότι υπάρχει μια ασάφεια, που θα δημιουργήσει πολύ πιο πολύπλοκα θέματα, με τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να γίνει η ιδιωτικοποίηση των λιμένων της χώρας. 

Θα παραλείψω κάποια πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν αυτά θέματα των ατομικών συμβάσεων και τα λοιπά. Σας τα είπε και η κυρία Ρεπούση. Δεν συμφωνούμε με τις ατομικές συμβάσεις. Είναι ένα θέμα του μεσοπρόθεσμου, για το οποίο ξέρετε ότι είχαμε διαφωνήσει. Να το διορθώσουμε τουλάχιστον, να μην παρατείνεται αυτή η διαφωνία. 

Θα πάω, λοιπόν, στο άρθρο 39. Στις παραγράφους ένα και δύο, γίνεται αναφορά στην ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού και της χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής, που φέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και στην υποχρέωσή του να εκπονεί ή να επικαιροποιεί, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης εθνικού λιμενικού συστήματος. Όταν εμείς στη Βουλή διαφωνήσαμε με το άρθρο 2, για τέσσερις σημαντικούς φορείς, μεταξύ των οποίων ήταν και τα λιμάνια της χώρας, ήταν ακριβώς για αυτό. Δεν θέλουμε να μεταφερθούν όλες οι μετοχές στο ΤΑΙΠΕΔ και έτσι να αποδυναμωθεί αυτό εδώ, το οποίο πολύ σωστά περιγράφετε, κύριε Υπουργέ. Αυτή η αναπτυξιακή στρατηγική, για τα λιμάνια της χώρας, πρέπει να ασκείται και να διεκπεραιώνεται από τις οργανικές τους μονάδες. Και εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο νομοσχέδιο. Καταλάβατε; Δεν μπορεί, τόσο απλά, να καταλήγουμε ότι στο τέλος, αυτό το πακέτο, το λιμενικό δίκτυο, παραδείγματος χάρη, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βόλος και τα λοιπά, μπορεί να είναι και ιδιωτικό. Και να μην υπάρχει αρχή, γιατί η ανεξάρτητη αρχή που συστήνετε, δεν είναι αρχή διοίκησης. Έχει άλλες αρμοδιότητες και φαίνεται από το ρόλο της. 

Λοιπόν και για αυτό το θέμα έχουμε καταθέσει μια τροπολογία. Τουλάχιστον, κύριε Υπουργέ, να φαίνεται με σαφήνεια. Να καθορίζεται με σαφήνεια, ότι σε κάθε σύστημα λιμενικό υπάρχει μια λιμενική αρχή, η οποία και εξασφαλίζει τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία και υλοποίηση αυτών των αναπτυξιακό προγραμματισμό. Ως προς τί τότε όλη αυτή η προσπάθεια, που πρέπει να κάνουμε; Εγώ προέρχομαι από τη Θεσσαλονίκη. Έχω ζήσει, γιατί εργαζόμουν σε περιφερειακή υπηρεσία δημοσίων έργων, που τα περισσότερα χρόνια ο οργανισμός λιμένα Θεσσαλονίκης ή παλιά, που ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η ΕΥΑΘ, που παλιά ήταν η ύδρευση και η αποχέτευση χωριστά, όλα αυτά ήταν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υπάκουαν σε μια πολιτική. Ετύγχαναν κάποιας χρηματοδότησης μικρής, τότε, από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. 

Τύγχαναν τότε κάποιας μικρής χρηματοδότησης τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Κατάφεραν μέσα και από τις δικές μας προσπάθειες, σε περιφερειακό επίπεδο να πάρουν ισχυρές ενισχύσεις από τα κοινοτικά προγράμματα. Θυμηθείτε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πώς έφτιαξε τον πρώτο προβλήτα. Εδώ θέλω να συνεχίσει αυτό το πράγμα, να συνεχίσει να γίνεται από το δημόσιο και από κει και πέρα, βεβαίως, έχει ανάγκη το κράτος να κάνει και παραχωρήσεις και να εισπράξει ορισμένα χρήματα. Αυτό θα το κάνει, αλλά μέσα από το στρατηγικό σχέδιο και μέσα από τη διοίκηση που τα όργανα αυτά θα υλοποιούν.Θα σας δώσω κάποια πράγματα και υπό μορφή τροπολογιών και συμπληρώσεων ή προσθηκών σε όλα αυτά τα ζητήματα. 

Όπως σας είπα, διαφωνούμε να μετατραπεί η πλοηγική υπηρεσία σε ανώνυμη εταιρεία. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και στην υπηρεσία αυτή και με τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση ορίων αυτών των πλοϊκών υπηρεσιών. Υπάρχει και ακίνητη περιουσία, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Να τα εξυγιάνουμε, κύριε Υπουργέ, αλλά μερικές φορές η εξυγίανση δεν επέρχεται μόνο με το να τις κάνουμε ανώνυμες εταιρείες. Πάλι θα υπάρχουν και εκεί δυσκολίες. Ας εξυγιάνουμε και ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες και να μείνουν εκεί.